Mobiele menu

Alle jongeren in beweging - MAVO Muurhuizen - Amersfoort

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

In de wijk Liendert slaat een aantal sportaanbieders, MAVO Muurhuizen en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren, die grotendeels in de omgeving van school wonen, worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig sporten/bewegen, weinig jongeren lid zijn van een sportaanbieder en dat veel jongeren te kampen hebben met overgewicht. In de buurt is er weinig tot geen mogelijkheid voor jongeren om structureel te kunnen sporten. Geen één vereniging biedt deze mogelijkheid. Verder zijn er wel een aantal zaaltjes waar nu vrijblijvende activiteiten worden aangeboden. Hier moet volgens alle betrokken partijen verandering in komen. Daarom kiezen sportaanbieders er bewust voor om de wijk in te komen om op die manier de jongeren aan zich te binden. Vervolgens worden de jongeren geïntroduceerd bij de verenigingen, waarna ze zelf kunnen bepalen of ze structureel na school in de wijk blijven sporten of lid worden van een club. Dit project zet hiervoor de volgende interventies in: - Maki van Sportservice Noord-Holland (SSNH) is een project dat enerzijds gemotiveerde jongeren de kans biedt om (weer) te gaan sporten en daarnaast ook de jongeren in beweging krijgt, die weinig tot niet gemotiveerd zijn om te sporten of bewegen. Dit gebeurt o.a. door het voeren van motivatiegesprekken en het bieden van zeer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten die speciaal worden ingericht voor de beginnende sporter. Naast de stappen die gezet worden om jongeren weer structureel aan het bewegen te krijgen, wordt middels o.a. een lespakket gewerkt aan de bewustwording van de jongeren m.b.t. gezonde leefstijl. De Gezonde Schoolkantine krijgt door dit project ook weer een boost. - Freerunning van de KNGU is een interventie die speciaal is ingericht op de beginnende sporter en die aansluit bij het imago van de jongeren. De jongeren hebben in een onderzoek te kennen gegeven dat ze naast voetbal, kickboksen en fitness, ook aan freerunning willen doen. Uiteindelijk levert dit project o.a. het volgende op: - 80% van de lln van de school krijgt een compleet beeld van de aangeboden sporten in Liendert en de rest van de stad - 80% van de jongeren weten wat een gezonde leefstijl is en kennen het belang van voldoende bewegen - 40 lln krijgen motivatie gesprekken, begeleiding en volgen het introductieaanbod in jaar 1, 90% stroomt door naar het vervolgaanbod en 80% stroomt door naar structureel aanbod - Daarnaast maken 125 lln gebruik van het korte introductieaanbod of vervolgaanbod of stromen direct door naar het vernieuwde aanbod - Er zijn 4 structurele vraaggerichte activiteiten in de wijk gerealiseerd: Voetbal, freerunning, kickboksen en fitness - 30 jongeren zijn lid geworden van een club.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006325
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
ASC Nieuwland