Mobiele menu

Alle VMBO-leerlingen in beweging: Prisma College Amersfoort

Projectomschrijving

Rondom het voormalige Prismacollege, nu Het Element locatie Kaliumweg en locatie Taalcentrum, slaan 4 sportaanbieders, de buurtsportcoach en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren van Het Element worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig sporten/bewegen, weinig jongeren lid zijn van een structureel sportaanbod en dat veel jongeren te kampen hebben met overgewicht. Dit project zet de volgende interventies in: - Maki van Sportservice Noord-Holland (SSNH) is een project dat enerzijds gemotiveerde jongeren de kans biedt om (weer) te gaan sporten en daarnaast ook de jongeren in beweging krijgt, die weinig tot niet gemotiveerd zijn om te sporten of bewegen. Dit gebeurt o.a. door het voeren van motivatiegesprekken en het bieden van zeer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten die speciaal worden ingericht voor de beginnende sporter. Naast de stappen die gezet worden om jongeren structureel in beweging te krijgen, wordt middels een lespakket gewerkt aan gezonde leefstijl. De Gezonde Schoolkantine krijgt door dit project ook weer een boost. - zaalvoetbalacademie is een interventie die speciaal is ingericht op de beginnende sporter en één die aansluit bij het imago en de wens van de jongeren. - Ditzelfde geldt voor de interventies College Streetball en C U Dance. - De jongeren van Het Element hebben in een onderzoek te kennen gegeven dat ze naast voetbal, dans en basketbal ook graag willen fitnessen. Daarom doet ook Fitacademie Bokkeduinen met een kickboks/ fitness-aanbod mee aan dit project.

Het project is onder de vlag 'Het Element Actief' een structureel onderdeel geworden van de beweegaanpak op VMBO het Element.

  • Van het project is structureel onderwijs gemaakt voor MBO-scholieren van de sport- en beweegopleiding. MBO-scholieren begeleiden de VMBO-deelnemers aan het Element Actief als onderdeel van hun opleiding.
  • Een grote groep leerlingen (740) heeft laagdrempelig kennis gemaakt met basketbal (college streetball), dans, zaalvoetbal en fitboksen/ fitness.
  • Door voorlichting hebben 740 leerlingen geleerd over waterdrinken en meer groente en fruit eten.
  • Alle deelnemende leerlingen (740) hebben een compleet beeld van de aangeboden sporten uit het introductieaanbod gekregen en weten wat een gezonde leefstijl is en kennen het belang van bewegen.
  • In totaal zijn bij 500 leerlingen de fittesten afgenomen. De fittesten zijn nu een vast onderdeel van het schoolsportcurriculum.
  • De samenwerking met partners is versterkt en geborgd voor de langere termijn.

De doorstroming naar een structureel beweegaanbod was minimaal. Na een aantal naschoolse beweegactiviteiten verliezen de deelnemers, vooral de leerlingen die weinig bewegen, de aandacht en komen ze niet meer. De doorstroom van leerlingen (met name van Talencentrum) naar verenigingsactiviteiten was redelijk. Overigens niet zozeer naar de aangesloten sportaanbieders, maar vooral naar zwemles, fitness en veldvoetbal.

Verslagen


Eindverslag

Rondom het voormalige Prismacollege, nu Het Element locatie Kaliumweg en locatie Taalcentrum, slaan 4 sportaanbieders, de buurtsportcoach en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren van Het Element worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig sporten/bewegen, weinig jongeren lid zijn van een structureel sportaanbod en dat veel jongeren te kampen hebben met overgewicht. Dit project zet de volgende interventies in: - Maki van Sportservice Noord-Holland (SSNH) is een project dat enerzijds gemotiveerde jongeren de kans biedt om (weer) te gaan sporten en daarnaast ook de jongeren in beweging krijgt, die weinig tot niet gemotiveerd zijn om te sporten of bewegen. Dit gebeurt o.a. door het voeren van motivatiegesprekken en het bieden van zeer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten die speciaal worden ingericht voor de beginnende sporter. Naast de stappen die gezet worden om jongeren structureel in beweging te krijgen, wordt middels een lespakket gewerkt aan gezonde leefstijl. De Gezonde Schoolkantine krijgt door dit project ook weer een boost. - zaalvoetbalacademie is een interventie die speciaal is ingericht op de beginnende sporter en één die aansluit bij het imago en de wens van de jongeren. - Ditzelfde geldt voor de interventies College Streetball en C U Dance. - De jongeren van Het Element hebben in een onderzoek te kennen gegeven dat ze naast voetbal, dans en basketbal ook graag willen fitnessen. Daarom doet ook Fitacademie Bokkeduinen met een kickboks/ fitness-aanbod mee aan dit project.

Rondom het voormalige Prismacollege, nu Het Element locatie Kaliumweg en locatie Taalcentrum, slaan 4 sportaanbieders, de buurtsportcoach, De Sportcombinatie en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project.

De jongeren van Het Element worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig sporten/bewegen, weinig jongeren lid zijn van structureel sportaanbod en dat veel jongeren te kampen hebben met overgewicht.

Dit project zet de volgende interventies in:
- Maki van Sportservice Noord-Holland (SSNH) is een project dat enerzijds gemotiveerde jongeren de kans biedt om (weer) te gaan sporten en daarnaast ook de jongeren in beweging krijgt, die weinig tot niet gemotiveerd zijn om te sporten of bewegen. Dit gebeurt o.a. door het voeren van motivatiegesprekken en het bieden van zeer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten die speciaal worden ingericht voor de beginnende sporter. Naast de stappen die gezet worden om jongeren structureel in beweging te krijgen, wordt middels een lespakket gewerkt aan gezonde leefstijl.
De Gezonde Schoolkantine krijgt door dit project ook weer een boost.
- zaalvoetbalacademie is een interventie die speciaal is ingericht op de beginnende sporter en één die aansluit bij het imago en de wens van de jongeren.
- Ditzelfde geldt voor de interventies College Streetball en C U Dance.
- De jongeren van Het Element hebben in een onderzoek te kennen gegeven dat ze naast voetbal, dans en basketbal ook graag willen fitnessen. Daarom doet ook Fitacademie Bokkeduinen met een kickboks/ fitness-aanbod mee aan dit project.

Samenvatting van de aanvraag

Rondom het Prismacollege slaat een aantal sportaanbieders, de buurtsportcoach, De Sportcombinatie en de GGD hun handen ineen om jongeren aan het sporten te krijgen. Naast meer sporten en bewegen is bewustwording van een gezonde leefstijl een belangrijk doel van het project. De jongeren van het Prismacollege worden veelal vanuit thuis niet gemotiveerd om een gezonde leefstijl aan te nemen. Het gevolg hiervan is dat weinig jongeren regelmatig sporten/bewegen, weinig jongeren lid zijn van structureel sportaanbod en dat veel jongeren te kampen hebben met overgewicht. In de buurt van het Prisma College is er weinig tot geen mogelijkheid voor jongeren om structureel te kunnen sporten. Hier moet volgens alle betrokken partijen verandering in komen. Daarom kiezen sportaanbieders er bewust voor de school in te komen om op die manier de jongeren aan zich te binden. Vervolgens worden de jongeren geïntroduceerd bij de verenigingen, waarna ze zelf kunnen bepalen of ze structureel na school in de stad blijven sporten of lid worden van een club. Dit project zet hiervoor de volgende interventies in: - Maki van Sportservice Noord-Holland (SSNH) is een project dat enerzijds gemotiveerde jongeren de kans biedt om (weer) te gaan sporten en daarnaast ook de jongeren in beweging krijgt, die weinig tot niet gemotiveerd zijn om te sporten of bewegen. Dit gebeurt o.a. door het voeren van motivatiegesprekken en het bieden van zeer laagdrempelige kennismakingsactiviteiten die speciaal worden ingericht voor de beginnende sporter. Naast de stappen die gezet worden om jongeren weer structureel aan het bewegen te krijgen, wordt middels o.a. een lespakket gewerkt aan gezonde leefstijl. De Gezonde Schoolkantine krijgt door dit project ook weer een boost. De zaalvoetbalacademie is een interventie die speciaal is ingericht op de beginnende sporter en één die aansluit bij het imago en de wens van de jongeren. Net als College Streetball en C U Dance. De jongeren van het Prisma College hebben in een onderzoek te kennen gegeven dat ze naast voetbal, dans en fitness, ook aan basketbal willen doen.Daarom doet ook Fitacademie Bokkeduinen mee aan dit project. Dit project levert het volgende op: - 80% van de lln van de school krijgt een compleet beeld van de aangeboden sporten in de stad - 80% van de jongeren weet wat een gezonde leefstijl is en kent het belang van bewegen - Er worden bij 315 lln in totaal 6 fittesten afgenomen - Er wordt bij 315 lln een behoefte-onderzoek afgenomen - 50 lln krijgen motivatie gesprekken, begeleiding en volgen het introductieaanbod - Daarnaast maken 200 lln gebruik van het introductieaanbod of vervolgaanbod of stromen door naar het vernieuwde aanbod - Er zijn 4 structurele vraaggerichte activiteiten in de buurt van school gerealiseerd: Voetbal, basketbal, dans en fitness - 30 jongeren zijn lid geworden van de ZV Amersfoortse Boys, Ik ben ik dans, Crackerjacks of fitnessschool Bokkeduinen. - Een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties is ontstaan

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524005315
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.M. Snippe
Verantwoordelijke organisatie:
Ik ben ik dans