Mobiele menu

Ambient Assisted Living User Interfaces (AALuis)

Projectomschrijving

AALuis: laat ouderen meedenken over toegankelijke ICT

Er worden veel ICT-diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit van ouderen kunnen bevorderen. De gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms echter onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van de doelgroep. Daardoor schieten de diensten tekort qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid.

Hoe het werkt

Binnen dit project is een open source-tussenlaag ontwikkeld tussen de verschillende diensten en gebruikersinterfaces van ICT-oplossingen uit het AAL-programma. Het achterliggende idee is dat ouderen zelf moeten kunnen kiezen uit gebruikersinterfaces die bij hen passen. Hierdoor worden ICT-diensten beter en breder bruikbaar. AALuis zet in op het creëren van flexibiliteit en aanpasbaarheid en wil bijdragen aan de compatibiliteit van de binnen AAL ontwikkelde ICT-oplossingen. Dat moet de acceptatie onder ouderen vergroten en daarmee ook de kansen van AAL-producten op de markt.

Wat het oplevert

In een flexibele ICT-omgeving kunnen ouderen naar eigen voorkeur gebruik maken van innovatieve diensten. Met jongere ouderen (75-) is in het project een prototype getest van een ontmoetingsservice en een reisservice, en een toepassing voor ondersteuning van activiteiten van seniorenorganisaties. Voor de oudere groep (75+) was er een prototype met diverse (zorg)diensten, zoals herinneringen, ondersteuning bij structurering van het dagelijks leven, een welzijnscheck en informatie over thuisbezoeken van zorgverleners. Ouderen waarderen de mogelijkheid mee te denken met ontwikkelaars en het vooruitzicht zelf te kunnen kiezen.

Voor wie

Jongere ouderen (60-75 jaar) die zoeken naar comfortdiensten en oudere ouderen (75-85 jaar) voor wie de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning.

Verslagen


Eindverslag

In de afgelopen jaren zijn vele organisaties nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten ter ondersteuning van ouderen, mede in het licht van de vergrijzing. In de praktijk blijken de keuzevrijheid en gebruiksvriendelijkheid voor ouderen echter nog te beperkt wanneer het gaat om deze nieuwe diensten en toepassingen. Praktische oplossingen om flexibel in te kunnen spelen op veranderende wensen en behoeften zijn daarom noodzakelijk.
Het project AALuis was er daarom op gericht de keuzevrijheid te bevorderen. Doel van het project was het creëren van een flexibele omgeving waarin ouderen naar eigen voorkeur gebruik kunnen maken van innovatieve diensten. Het faciliteren van deze omgeving alsmede het ontwikkelen en testen van nieuwe diensten op het gebied van comfort en (zorg) ondersteuning waren de speerpunten van het project.
De twee doelgroepen binnen AALuis (jongere ouderen van 60-75 jaar gericht op comfortdiensten en oudere ouderen van 75-85 jaar waarbij de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning) werden daarom ook actief betrokken bij het project.
Om de projectdoelen te bereiken werd een open hardware/software laag ontwikkeld als brug tussen diensten en gebruikersinterfaces. Met een testopstelling werden de verschillende diensten gedurende het project uitgeprobeerd, gedemonstreerd en verbeterd aan de hand van behoeften van ouderen, dienstverleners en zorgorganisaties. De aanwezige expertise bij de partners op het gebied van techniek, eindgebruikers en marktkennis heeft geleid tot een concreet pakket van oplossingen. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de uiteindelijke exploitatie van ontwikkelde producten en diensten.

In de afgelopen jaren zijn vele organisaties nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve diensten ter ondersteuning van ouderen, mede in het licht van de vergrijzing. In de praktijk blijken de keuzevrijheid en gebruiksvriendelijkheid voor ouderen echter nog te beperkt wanneer het gaat om deze nieuwe diensten en toepassingen. Praktische oplossingen om flexibel in te kunnen spelen op veranderende wensen en behoeften zijn daarom noodzakelijk.

Het project AALuis is er daarom op gericht de keuzevrijheid te bevorderen. Doel van het project is het creëren van een flexibele omgeving waarin ouderen naar eigen voorkeur gebruik kunnen maken van innovatieve diensten. Het faciliteren van deze omgeving alsmede het ontwikkelen en testen van nieuwe diensten op het gebied van comfort en (zorg) ondersteuning behoren tot de speerpunten van het project.

De twee doelgroepen die binnen AALuis worden onderscheiden (jongere ouderen van 60-75 jaar gericht op comfortdiensten en oudere ouderen van 75-85 jaar waarbij de nadruk meer ligt op zorg en ondersteuning) worden daarom ook actief betrokken gedurende het project.

Om de projectdoelen te bereiken wordt een open hardware/software laag ontwikkeld. Met een testopstelling worden de verschillende diensten gedurende het project uitgeprobeerd, gedemonstreerd en verbeterd aan de hand van behoeften van ouderen, dienstverleners en zorgorganisaties. De aanwezige expertise bij de partners op het gebied van techniek, eindgebruikers en marktkennis dient te leiden tot een concreet pakket van oplossingen. Veel aandacht wordt dan ook besteed aan de uiteindelijke exploitatie van ontwikkelde producten en diensten.

Samenvatting van de aanvraag

Het project AALuis maakt deel uit van het Europese programma Ambient Assisted Living (AAL). Dit programma heeft als doel de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen met behulp van innovatieve ICT diensten. De wens is ondersteuning te bieden aan ouderen, zodat zij de mogelijkheid hebben zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Hiervoor worden vele ICT diensten ontwikkeld die zelfstandigheid, zelfvertrouwen, gezondheid en mobiliteit kunnen bevorderen, wat zeker van belang is in een vergrijzende samenleving. Echter, de gebruikersinterfaces van deze diensten sluiten soms onvoldoende aan bij de behoeften en eisen van ouderen. Hierdoor kan het voorkomen dat de diensten tekort schieten qua toegankelijkheid, aanpasbaarheid en bruikbaarheid. Het doel van het AALuis-project is er voor te zorgen dat ouderen toegang krijgen tot gebruikersinterfaces die bij hen passen en dat zij daar ook zelf uit kunnen kiezen. AALuis doet dit door het ontwikkelen van een open source tussenlaag tussen de verschillende diensten en gebruikersinterfaces. Door de tussenlaag draagt AALuis bij aan een beter en breder gebruik van AAL diensten met gebruikersinterfaces waar ouderen ook echt goed gebruik van kunnen maken. De concrete bijdrage van het AALuis-project ligt op vijf terreinen. 1. Het creëren van flexibiliteit en aanpasbaarheid Om te voldoen aan de verschillende behoeften binnen een diverse doelgroep ouderen, kan men niet volstaan met één enkele interface per dienst. Toepassingen op maat en keuzevrijheid zijn van groot belang, iedere persoon is anders en heeft specifieke behoeften. Hiervoor wordt de open source “AALuis gebruikersinterface laag” ontwikkeld. Deze laag maakt het mogelijk, verschillende interfaces efficiënt met verschillende diensten te laten communiceren. 2. Vergroten van de acceptatie van AAL door het aanbieden van innovatieve interfaces Voor een eindgebruiker is de interface het communicatiemiddel binnen een AAL omgeving. De acceptatie van een ICT dienst voor ouderen is afhankelijk van deze interface. Om de acceptatie te vergroten worden er binnen het AALuis-project diverse innovatieve gebruikersinterfaces ontwikkeld volgens de laatste trends en mogelijkheden. 3. Bijdragen aan compatibiliteit De “AALuis gebruikersinterface laag” wordt ontwikkeld als een open source project, dat communiceert met bestaande (open source) dienstenplatformen. Daardoor biedt het de optie om nieuwe gebruikersinterfaces aan deze dienstenplatformen te koppelen. 4. Ontwikkelen van markt georiënteerde diensten Het consortium kent experts op diverse gebieden binnen de zorgsector. Deze experts dragen bij aan het ontwikkelen van verschillende marktgeoriënteerde diensten. Zo worden binnen het AALuis-project onder andere diensten ontwikkeld als communicatie over en weer met een smart home omgeving en herinnering aan medicijninname. Deze worden aangevuld met diensten aanbevolen vanuit het eisen- en wensenonderzoek, zoals aangedragen door zorginstellingen, gebruikersorganisaties en andere belanghebbenden. 5. Kansen vergroten binnen de markt Door de koppeling van diensten en interfaces te vergemakkelijken groeit het marktpotentieel, dit mede in belang van de eindgebruikers. AAL-systemen kunnen dan voor meer gebruikers worden ingezet en gebruikersinterfaces kunnen worden gebruikt voor verschillende systemen. Voor bestaande dienstenplatformen ontstaan nieuwe mogelijkheden, door een flexibeler gebruik van verschillende applicaties en gebruikersinterfaces op een open markt. Hierdoor hebben de diensten en gebruikersinterfaces die zijn ontwikkeld met koppeling aan de “AALuis gebruikersinterface laag” een grotere kans om op korte termijn de markt te betreden. Het AALuis-project wordt uitgevoerd in drie jaar door een Europees consortium bestaande uit negen partners. Namens Nederland nemen deel Verklizan en Philips Consumer Lifestyle (de High Impact Innovation Center Group). De kracht van Verklizan ligt in de jarenlange ervaring met ontwikkelen van een dienstenplatform voor zorgcentrales, waarmee deze centrales nu al diensten leveren aan meer dan 600.000 ouderen in elf Europese landen. De visie van Philips Consumer Lifestyle op een wereld waarin gebruikers de vrijheid hebben om hun favoriete digitale diensten te kunnen genieten waar en wanneer ze willen, sluit uitstekend aan op de doelstellingen van dit AALuis-project. De projectleider is AIT (Austrian Institute of Technology) uit Oostenrijk. De andere partners zijn Hilfswerk Österreich en CURE (Center for Usability Research & Engineering) ook uit Oostenrijk en weTouch, Zoobe, ProSyst Software, 50plus GmbH uit Duitsland.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
320300005
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2011
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Verklizan b.v.