Mobiele menu

Amerpoort en Sherpa staan stil voor de dood

Projectomschrijving

Binnen Amerpoort en Sherpa is een toename te zien van ouder wordende cliënten met een medische zorgvraag in combinatie met een verstandelijke beperking. Dit leidt tot meer complexe zorgvragen, waarbij versterking van de multidisciplinaire samenwerking met en rondom de cliënt en netwerk op het gebied van proactieve zorgplanning nodig blijkt. 

Doel

We willen een duidelijke vastgelegde werkwijze die we inzetten in de (pro)actieve palliatieve fase van de cliënt. Ook is helder bij wie collega’s terecht kunnen met vragen over palliatieve zorg en de werkwijze.

Aanpak/werkwijze

Om te komen tot de gewenste situatie zetten we in op implementatie van een werkwijze voor proactieve zorgplanning en inbedding in bestaande structuren. Daarnaast geven we scholing op proactieve zorgplanning.

Verwachte resultaten

Op alle plekken in beide organisaties hanteren we een vaste werkwijze wanneer een cliënt zichtbaar achteruitgaat. Daarmee signaleren we de palliatieve fase eerder en is er meer duidelijkheid over het te verwachten beloop, de wens van de cliënt/verwant en het voorkomen van over- of onderbehandeling.

Kenmerken

Projectnummer:
10200022310014
Looptijd: 60%
Looptijd: 60 %
2023
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M Ravesteijn MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Amerpoort