Mobiele menu

Anakinra versus treatment as usual in the treatment of acute gout

Patiënten met jicht hebben vaak meerdere (chronische) aandoeningen die contra-indicaties inhouden voor behandelmogelijkheden van acute aanvallen. Interleukine 1 (IL-1) antagonist canakinumab is een nieuw, maar kostbaar middel dat beschikbaar is voor patiënten met frequente, moeilijk behandelbare jicht. Een eenmalige injectie met canakinumab kost ongeveer 11.600 euro.

De ATTACG studie heeft bij 88 jichtpatiënten onderzocht of behandeling met een alternatieve, goedkopere IL-1 antagonist, anakinra, even werkzaam is als standaardbehandelingen (vrije keuze voor colchicine, naproxen of prednison). De kosten voor vijf dagelijkse injecties met anakinra zijn ongeveer 160 euro.

Resultaten
De resultaten van de studie laten zien dat de werkzaamheid van anakinra niet onder doet voor die van de reguliere behandeling. Deze resultaten suggereren dat anakinra een effectief behandelingsalternatief is voor acute jichtaanvallen, met aanzienlijk lagere behandelkosten dan canakinumab.

Jicht is een zeer pijnlijke recidiverende artritis, veroorzaakt door afzetting van natriumuraatkristallen in gewrichten en omliggende weefsels. Patiënten met jicht hebben vaak meerdere comorbiditeiten die contra-indicaties inhouden voor behandelmogelijkheden van acute aanvallen. Interleukine 1 (IL-1) antagonist canakinumab (Ilaris®) is een nieuw, maar prijzig (eenmalige injectie = €11652,79) alternatief dat beschikbaar is voor patiënten met frequente, moeilijk behandelbare jicht. In dit project zal de effectiviteit en doelmatigheid van een andere IL-1 antagonist, anakinra (Kineret®), geregistreerd voor reumatoïde artritis worden onderzocht als een goedkoper alternatief (5 dagelijkse injecties = €157,11) in een gerandomiseerde klinische studie.

Producten

Titel: Anakinra for the treatment of acute gout flares: a randomized, double-blind, placebo-controlled, active-comparator, non-inferiority tria
Auteur: Carly A. Janssen Martijn A. H. Oude Voshaar Harald E. Vonkeman Tim L. Th. A. Jansen Matthijs Janssen Marc R. Kok Bea Radovits Caroline van Durme Hetty Baan Mart A. F. J. van de Laar
Magazine: Rheumatology
Titel: Prognostic factors associated with early gout flare recurrence in patients initiating urate-lowering therapy during an acute gout flare
Auteur: C. A. Janssen M. A. H. Oude Voshaar P. M. ten Klooster H. E. Vonkeman M. A. F. J. van de Laar
Magazine: Rheumatology
Titel: model-based Cost-Effectiveness Analyses Comparing Combinations of Urate Lowering Therapy and Anti-Inflammatory Treatment in Newly Diagnosed Gout Patients
Auteur: Celine van de Laar Martijn A.H. Oude Voshaar Carly Janssen Matthijs Janssen Maiwenn A Mart A.F.J. van de Laar

Verslagen


Eindverslag

Patiënten met jicht hebben vaak comorbiditeiten die contra-indicaties inhouden voor behandelmogelijkheden van acute aanvallen. Interleukine 1 (IL-1) antagonist canakinumab (Ilaris®) is een nieuw, maar prijzig (eenmalige injectie = €11652,79) middel dat beschikbaar is voor patiënten met frequente, moeilijk behandelbare jicht. De ATTACG studie heeft bij 88 jicht patiënten onderzocht of behandeling met een alternatieve, goedkopere IL-1 antagonist, anakinra (Kineret®, 5 dagelijkse injecties = €157,11) even goed is als standaardbehandelingen (vrije keuze voor colchicine, naproxen of prednison). De resultaten van de studie laten zien dat de werkzaamheid van anakinra niet onder doet voor die van gewoonlijke behandeling. Deze resultaten suggereren dat anakinra een effectief behandelingsalternatief is voor acute jichtaanvallen, met aanzienlijk lagere behandelkosten dan canakinumab.

Kenmerken

Projectnummer:
836031015
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.A.H. Oude Voshaar
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente