Mobiele menu

ANAkinra voor de behandeling van CORonavirus infectious disease 2019 op de Intensive Care (ANACOR-IC)

Projectomschrijving

COVID-19 gaat gepaard met een heftige ontstekingsreactie, met name in de meest zieke patiënten op de Intensive Care. Deze patiënten hebben daardoor ook meer trombotische complicaties. Er zijn enkele succesvolle therapieën gevonden, die allemaal de ontsteking afremmen, en daardoor de sterfte van COVID reduceren. Het is echter niet bekend of er subgroepen van patiënten zijn die beter, of minder goed, op deze therapieën reageren, of wat het effect van deze middelen is op trombose; en ook niet op de specifieke stollingsmechanismen welke leiden tot trombose. Dit project onderzocht het effect van verschillende interventies op het immuunsysteem en de stollingscascade. Resultaten zijn van belang om het de juiste therapie aan de juiste patiënt te kunnen geven, en het optreden van trombose tijdens heftige ontstekingsreacties beter te begrijpen.

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

COVID-19 gaat gepaard met een heftige ontstekingsreactie, met name in de meest zieke patiënten op de Intensive Care. Deze patiënten hebben daardoor ook meer trombotische complicaties. Er zijn enkele succesvolle therapieën gevonden, die allemaal de ontsteking afremmen, en daardoor de sterfte van COVID reduceren. Het is echter niet bekend of er subgroepen van patiënten zijn die beter, of minder goed, op deze therapieën reageren, of wat het effect van deze middelen is op trombose; en ook niet op de specifieke stollingsmechanismen welke leiden tot trombose. Dit project onderzocht het effect van verschillende interventies op het immuunsysteem en de stollingscascade. Resultaten zijn van belang om het de juiste therapie aan de juiste patiënt te kunnen geven, en het optreden van trombose tijdens heftige ontstekingsreacties beter te begrijpen.

Het immuunsysteem reageert vaak te heftig op het coronavirus. We testen of we dat met anakinra, een remmer van het immuunsysteem, kunnen voorkomen. Ook onderzoeken we (met bloedonderzoek & kweken) hoe het immuunsysteem er precies op reageert, in Nederlandse top-laboratoria.

We gebruiken daarvoor een bestaand onderzoeks-platform (REMAP-CAP) zodat we direct kunnen starten met onderzoeken. Wereldwijd doen >150 ziekenhuizen mee. REMAP-CAP is in 2014 opgezet om zich aan te kunnen passen als er een pandemie zou komen. Dat is nu gebeurd. De aanpassingen voor deze pandemie noemen we REMAP-COVID.

Patienten kunnen deelnemen aan het testen van meerdere onderdelen van hun behandeling tegelijkertijd en nieuwe middelen kunnen direct in de studie worden opgenomen om te testen. Dat kan door de innovatieve opzet ervan. Daardoor is het onderzoek efficiënt en minder kostbaar, krijgen we zo snel mogelijk resultaten én hebben we minder deelnemers nodig dan als we al die vergelijkingen apart zouden doen.

Samenvatting van de aanvraag

De pandemie met Sars-CoV-2 duurt voort en er zijn nog geen interventies die bewezen effectief zijn voor patiënten met COVID-19 op de IC. Er is een evidente hyper-inflammatoire component bij deze patiënten en er is dus een duidelijke rationale om deze te behandelen met immuun-modulerende therapie naast antivirale middelen. Het blokkeren van IL-1 met anakinra is veilig gebleken in sepsis. We zullen gebruik maken van het REMAP-CAP platform om volwassen patiënten met (verdenking) COVID-19 die op een Nederlandse intensive care (IC) worden opgenomen te randomiseren voor wel of geen anakinra (al dan niet in combinatie met COVID-19 specifieke antivirale therapie). Behandeling zal bestaan uit anakinra of geen immuun-modulerende behandeling voor COVID-19 (en in geselecteerde ICs: of interferon beta 1a). In een subgroep van geselecteerde ICs kunnen daarnaast ook corticosteroïden (wel of geen corticosteroïden of corticosteroïden als de patiënt in shock is) alsmede antivirale therapie (lopinavir/ritonavir of hydroxychloroquine of geen antivirale behandeling voor COVID-19) worden onderzocht. Bij deze patiënten zullen, na toestemming, bloed en respiratoire samples afgenomen worden, zodat de klinische uitkomsten kunnen worden gecombineerd met state-of-the-art immunologisch en pathofysiologisch onderzoek zoals dat in Nederland bestaat. Dit is de beste manier om inzicht te krijgen in de pathologie van deze nieuwe ziekte en interacties tussen gastheer en pathogeen; en tegelijk snel therapeutische opties voor patiënten te vinden. Omdat dit project gebruik maakt van het bestaande REMAP-CAP platform, opgezet voorafgaand aan de pandemie met het specifieke doel aangepast te kunnen worden tijdens een respiratoire infectieuze pandemie, zijn veel organisatorische, (medisch) ethische en logistieke problemen al opgelost en is dit het ideale platform voor dit project.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10150062010003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.R.J. Jongenelen
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht