Mobiele menu

Analysis and elimination of barriers to the implementation of an early switch of intravenous to oral antibiotic therapy for the treatment of severe community-acquired pneumonia in the Netherlands

De behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie bestaat vaak uit intraveneuze antibiotica. Zelfs bij ernstigere vormen van pneumonie kan bij goed herstel na 3 dagen veilig overgegaan kan worden op orale toedieningsvormen. Dit verkort de opnameduur. In hoeverre deze strategie ook daadwerkelijk in de praktijk is ingevoerd en in hoeverre er barrieres zijn voor een vroege switch naar orale therapie onderzochten we in 3 ziekenhuizen bij 107 artsen en 148 patienten. Het bleek dat bij 40% van de patienten onnodig lang gewacht werd met het toedienen van orale antibiotica. Redenen hiervoor lagen met name in gebrek specifieke richtlijnkennis, misvattingen en praktische overwegingen bij behandelend artsen. Op basis hiervan werd een implementatie uitgevoerd die gericht was op het wegnemen van deze barrieres door middel van educatie en organisatorische veranderingen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze implementatie effect heeft op de lange termijn.

Verslagen


Eindverslag

De behandeling van buiten het ziekenhuis opgelopen pneumonie bestaat vaak uit intraveneuze antibiotica. Zelfs bij ernstigere vormen van pneumonie kan bij goed herstel na 3 dagen veilig overgegaan kan worden op orale toedieningsvormen. Dit verkort de opnameduur. In hoeverre deze strategie ook daadwerkelijk in de praktijk is ingevoerd en in hoeverre er barrieres zijn voor een vroege switch naar orale therapie onderzochten we in 3 ziekenhuizen bij 107 artsen en 148 patienten, door middel van specifieke intervieuws en analyse van de behandeling van patienten. Het bleek dat bij 40% van de patienten onnodig lang gewacht werd met het toedienen van orale antibiotica. Redenen hiervoor lagen met name in gebrek specifieke richtlijnkennis, misvattingen en praktische overwegingen bij behandelend artsen. Patient sprecifieke factoren speelden nauwelijks een rol. Op basis hiervan werd een implementatie uitgevoerd die gericht was op het wegnemen van deze barrieres door middel van educatie en organisatorische veranderingen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze implementatie effect heeft op de lange termijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171103003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Oosterheert
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht