Mobiele menu

Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period.

Projectomschrijving

Vraagstuk

Door te luisteren naar zwangeren kunnen we de geboortezorg verbeteren. De input van cliënten is nodig om ervoor te zorgen dat de Nederlandse geboortezorg vraaggericht blijft werken in plaats van aanbodgericht. In dit onderzoek zijn  de ervaringen van cliënten in Overijssel met de zorg tijdens zwangerschap, bevalling en eerste weken daarna onderzocht. Hierbij werd specifiek gekeken naar de ervaringen met overdrachten tussen zorgverleners.

Onderzoek

Allereerst vulden 1675 vrouwen na de bevalling een vragenlijst in, daarna volgden we 184 zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap en kraamtijd, en ten slotte vroegen we 17 vrouwen hun eigen verhaal te schrijven. Ook vroegen we 16 zorgverleners naar tips en knelpunten bij overdracht in de geboortezorg.

Uitkomst

De meeste vrouwen waren erg tevreden over de zorg. Als zij werden overgedragen, waren zij minder tevreden; dit hangt samen met eventuele complicaties en met de ervaren zorg. Een negatieve ervaring heeft veel invloed op verwachtingen bij een volgende zwangerschap. Ook kan ontevredenheid met de aangeboden zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en postpartum periode serieuze nadelige gevolgen hebben voor de lichamelijke, mentale en psychosociale gezondheid van de cliënten. Het advies aan zorgverleners is om expliciet de verwachtingen van zwangere vrouwen na te vragen. Zij kunnen hun zorgaanbod dan beter afstemmen, bijvoorbeeld door bij een overdracht de volgende zorgverlener over deze verwachtingen te informeren. Zorgverleners kunnen hun cliënten informeren over mogelijke complicaties en situaties die kunnen leiden tot overdrachten, en cliënten zo voorbereiden op mogelijke uitkomsten. Ook kunnen  zorgverleners  het doel van medische (ongeplande) interventies uitleggen aan de aanstaande ouders, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten en misvattingen weggenomen kunnen worden.

Producten

Titel: Through their eyes: experiences of clients and professionals with obstetric and neonatal healthcare during pregnancy, childbirth, and postpartum period
Auteur: van Stenus, Cherelle
Titel: Through the client's eyes
Auteur: C. van Stenus, A. Sools, M. Gotink, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Samen met de client
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Auteur: Cherelle van Stenus, Magda Boere-Boonekamp, Ariana Need
Titel: Through the client's eyes
Auteur: C. van Stenus, A. Sools, M. Gotink, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Samen verantwoordelijk
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Through the client's eyes
Auteur: C. van Stenus,A. Sools, M. Gotink, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Analysis of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Coordination and transfer of care during pregnancy and perinatal period
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need, E. Kerkhof, R Snijders, K. Leibbrand
Titel: Analyses of the coordination of care during pregnancy and perinatal period.
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Meten van clientervaringen
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Klanttevredenheidsonderzoek JGZ
Auteur: Cherelle van Stenus
Titel: Clientervaringen met de overdracht van kraam/verloskunde naar JGZ
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Geboortezorg in Overijssel en omstreken
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Preventing Perinatal Mortality and Morbidity
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need, E. Kerkhof, R. Snijders, K. Leibbrand
Titel: Analyses of the coordination of care during pregnancy and perinatal period
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Posterpresentatie: Projectleiders bijeenkomst ZonMw
Auteur: C. van Stenus
Titel: Samen zorgen
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Gang van zaken project
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Gang van zaken project
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Clientervaringen met de overdracht van verloskundige en kraamverzorgende naar JGZ in Overijssel en omstreken
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need.
Titel: Client satisfaction and transfers across care levels of women with uncomplicated pregnancies at the onset of labor
Auteur: van Stenus, Cherelle M.V., Boere-Boonekamp, Magda M., Kerkhof, Erna F.G.M., Need, Ariana
Magazine: Midwifery
Titel: Client experiences with perinatal healthcare for high-risk and low-risk women
Auteur: van Stenus, Cherelle M.V., Boere-Boonekamp, Magda M., Kerkhof, Erna F.G.M., Need, Ariana
Magazine: Women and Birth
Titel: Through the client’s eyes: using narratives to explore experiences of care transfers during pregnancy, childbirth, and the neonatal period
Auteur: van Stenus, Cherelle M.V., Gotink, Mark, Boere-Boonekamp, Magda M., Sools, Anneke, Need, Ariana
Magazine: BMC Pregnancy and Childbirth
Titel: Place of birth - preference, motivating factors and the influence of education level
Auteur: H. Beltman
Link: http://essay.utwente.nl/69512/
Titel: Vragenlijst Zwangerschap en Geboorte
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need
Titel: Clientervaringen met de overdracht van verloskundige en kraamverzorgende naar JGZ in Overijssel en omstreken
Auteur: C. van Stenus, M. Boere-Boonekamp, A. Need
Titel: Are women happy with perinatal care?
Auteur: C. van Stenus, M. Nesvarova
Link: https://issuu.com/utnieuws/docs/utnieuws-2016-05-09
Titel: Flyer: Clientervaringen met de geboortezorg
Auteur: Cherelle van Stenus
Titel: Flyer/wenskaartje: Bedankt!
Auteur: Cherelle van Stenus
Titel: Poster: Ook een vragenlijst ontvangen over uw ervaringen met de geboortezorg?
Auteur: Cherelle van Stenus
Titel: Poster: Clientervaringen met de geboortezorg
Auteur: Cherelle van Stenus

Verslagen


Eindverslag

In het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel en omstreken werken professionals in de geboortezorg samen aan het optimaliseren van de zorg voor moeder en kind. Doel is om de problemen rond zwangerschap en bevalling en de kindersterfte te verminderen. De onderzoeksgroep van de Universiteit Twente onderzocht samen met het consortium de ervaringen en tevredenheid van cliënten over de aan hen verleende zorg, eventuele overdracht en coördinatie van zorg tijdens zwangerschap, geboorte en eerste levensweken tot en met het eerste bezoek aan het consultatiebureau.
Het project bestond uit de volgende onderdelen: (1) grootschalig vragenlijstonderzoek (dwarsdoorsnede gegevens) over de ervaringen van 1675 vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling en kraambed, de omgang met zorgverleners en achtergrondkenmerken; (2) prospectieve follow-up studie van ca. 200 vrouwen met twee meetmomenten in de zwangerschap en een meetmoment 4-6 weken na de bevalling over de punten ad 1) en leefstijl; en (3) kwalitatief onderzoek van gegevens uit “story telling” door 17 vrouwen en van semigestructureerde interviews met 16 professionals over de overdrachten in de keten van zorg vanaf de vroege zwangerschap tot en met de overdracht naar de jeugdgezondheidszorg.
Dit project resulteerde in aanbevelingen en strategieën om de overdrachten in de keten van zorg te optimaliseren. In het project werkten de onderzoekers samen met (zwangere) vrouwen/jonge ouders, verloskundigen, gynaecologen, huisartsen, kraamzorgorganisaties, kinderartsen en jeugdgezondheidszorg

Samenvatting van de aanvraag

The Peristat I and II studies, based on data from 1999 and 2004, showed that the Netherlands had almost the highest perinatal mortality (11.4 and 10.0 per thousand in Europe (Evers 2010). In the period 2001-2008 perinatal mortality in the Netherlands declined with 23% (PRN Jaarboeken). Of perinatal deaths, 85% concern congenital abnormalities, premature delivery, low birth weight and low Apgar score. Especially when two of the circumstances are present, the risk of perinatal mortality is high. Prevention of perinatal death requires, among others, optimal collaboration of primary, secondary and tertiary care. This demands agreement on standards for quality, registration, responsibilities, giving account, communication and transparency (Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 2009, Bonsel 2010). Because of the slower decline of perinatal mortality in the Netherlands in comparison to surrounding countries, the Dutch government stimulates investigations into care-related causes of perinatal death (Leeman 2007). This has resulted in the implementation of a perinatal audit scheme in 2010: a monthly regional audit and an annual national audit. The regional audit is performed by professionals who are involved in the provision of care and who can prompt improvements in the regional service provision, the national audit by experts that focus on special issues or subgroups of perinatal mortality. The national audit triggers adjustment of national guidelines, training and education. In addition to evaluation of care patterns in pregnancies that resulted in perinatal death, attention is needed for substandard care factors that are associated with morbidity rather than death (non-fatal cases). In addition, identification and dissemination of good practices are important to reinforce professionals and improve care practices. The active involvement of the client can also contribute to optimisation of the care during pregnancy and childbirth. By listening carefully to the expectations, wishes and fears of the pregnant woman and her partner, interaction between professionals and the client can probably be improved and, if appropriate, care can be tailored. It is expected that this approach will make it easier to address non-medical risk factors like unhealthy life style and no-show (Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte 2009, Manant 2011, Overgaard 2012). The main objective of this study is to improve quality of obstetric and perinatal care in Overijssel and Noord-Flevoland by focussing on the coordination and transfer of care. We aim to achieve this by: 1) identification of risk factors for morbidity, related to coordination and transfer of care, 2) development of preventive actions to improve coordination and transfer of care, 3) further development and implementation of methods that involve patients’ perceptions in the evaluation of obstetric and perinatal care, and 4) implementation of interventions following the identified points for improvement. The research questions will be answered through Action Research (Lewin 1946; O'Brien 2001; McNiff 2002). The study comprises 3 parts: A. In the first year, a baseline measurement on the current provision of perinatal care experienced by parents (400 in Twente and 400 in the Zwolle area) one month after the delivery. The questionnaire is based on validated questionnaires concerning risk screening (e.g. R4U) and client experiences (CQ index). In the fourth year, this measurement is repeated in another group of 800 parents. Main topics are: medical-biological, psycho-social, behavioural and care-related risk factors (coordination and transfer of care) for morbidity. B. In total 200 pregnant women (100 in Twente, 100 in the Zwolle area) and their partners are followed from the moment that the pregnancy is confirmed (obstetrician) till one month after delivery. The objective is to measure quality of care (coordination and transfer of care) prospectively through data collection in the pregnant women and their partners and the professionals involved during transfer from primary to secondary and tertiary care, to maternity care and youth health care. C. Forty case discussion in 8 interdisciplinary care meetings (comparable with regional perinatal audit meetings) specifically on coordination and transfer of care. The yield of these case discussions is measured through the identified points of improvement and proposed preventive interventions. Cases are selected from the 200 pregnancies that were followed in part B. Inclusion criteria are: 1) cases who unexpectedly had to be transferred from primary to secondary and tertiary care, and/or 2) clients with negative experiences in transfer of care (obstetric, maternity and/or youth health care). Finally, because the risk of perinatal mortality and morbidity is relatively high in women in underprivileged situations, results of this research in groups of clients with a different socio-economic status will be compared.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209020008
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.M. Boere-Boonekamp
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Twente