Mobiele menu

Ancora Implementatiecoach Preventieprogramma

D2D Doorbreken
Ancora is in 2019 opgericht met als doel vóór 2030, 5 miljoen gezonde jaren toe te voegen, door leefstijltherapie integraal onderdeel te maken van standaardzorg. Het D2D programma biedt een “360 graden”, “op maat” aanpak voor remissie van diabetes type 2, waarmee zorgprofessionals een gepersonaliseerde leefstijlinterventie kunnen aanbieden aan hun patiënten, ondersteund via een gevalideerd digitaal platform. Het biedt voordelen voor alle betrokkenen – patiënten, zorgprofessionals en verzekeraars. Om barrières bij opschaling te adresseren, richt dit onderzoek zich op 2 vragen: (1) Hoe, in context van het huidige zorgsysteem, de propositie aan te passen zodat prioriteiten van betrokkenen geadresseerd worden en opschaling gegarandeerd is en (2) wat zijn acties die richting ondernomen moeten worden, om een stimulerende context voor preventieve zorg te creëren”? Met de resultaten zetten we een stap naar het toegankelijk maken van preventieve gezondheidszorg voor iedereen.

Verslagen


Eindverslag

Om het Diabetes 2 Doorbreken Programma succesvol op te schalen hebben we onderzoek gedaan naar de (beïnvloedbare) succesfactoren en aandachtspunten voor de 4 belangrijkste stakeholders (verzekeraars, patiënten, zorgverleners, wetgever). We hebben samen met een externe coach gewerkt en gebruik gemaakt van input van o.a. verzekeraars en zorggroepen. We hebben routes voor bekostiging geëvalueerd en geprioriteerd en hier acties op vastgelegd. Daarnaast hebben we een business case gedefinieerd die de dialoog over de “Return on Investment” kan faciliteren. Hiermee hebben we een goed inzicht verkregen in de aandachtspunten van verschillende partijen en de (on)mogelijkheden deze met elkaar te verbinden in een geïntegreerde aanpak. De gedefinieerde vervolgstappen worden in 2023 verder in gang gezet. Het onderzoek heeft ook duidelijk gemaakt dat, ondanks voortgang, invoering van (digitaal ondersteunde) innovaties in de Nederlandse zorg, verder verbeterd en ondersteund kan en moet worden.

Kenmerken

Projectnummer:
838004086
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S.W. Hermans
Verantwoordelijke organisatie:
Ancora Health B.V.