Mobiele menu

Anderhalvelijnszorg in de gemeente Rucphen en de gemeente Moerdijk

Projectomschrijving

In Nederland lijden ruim 2 miljoen mensen aan chronische pijn. Chronische pijn is een gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate bijdragen aan pijnbeleving en pijngedrag. Daarbij worden beperkingen in het dagelijks leven en vermindering van kwaliteit van leven ervaren. Chronische pijnklachten vragen om een integrale benadering en dus een multidisciplinaire aanpak.

Middels anderhalvelijnszorg hebben we zorg dichterbij huis gerealiseerd waardoor de toegankelijk voor de cliënt is vergroot, er minder druk komt de staan op mantelzorgers en zorg snel kan worden ingezet. Daarnaast hebben we gerichte en juiste zorg kunnen aanbieden in samenspraak met de betrokken huisartsen en revalidatieartsen in het ziekenhuis. Hierdoor bundelen we kennis en expertise van de eerste- en tweedelijnszorg voor uiteindelijk een beter en duurzaam resultaat van de cliënt.

Doelen voor de patiënt zoals het verbeteren van kwaliteit van leven, het verminderen van co-morbiditeit, het voorkomen van progressie van klachten, het verhogen van zelfredzaamheid en het verminderen van zorgconsumptie, zijn tijdens dit project behaald.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting aanvraag Startimpuls anderhalvelijnszorg Het primaire doel van deze ketensamenwerking is vooral een synergetisch effect na te streven door een intensivering van de samenwerking tussen de eerste lijn en de tweede lijn waarbij de kwaliteit van de zorg voor de cliënt centraal staat. Vooral het dichtbij brengen van kwalitatief goede zorg is een van de belangrijke aandachtspunten. Dit willen we onder andere bewerkstelligen door: -Kortere wachttijden (snelheid van de eerste lijn i.c.m. kennis en expertise van de tweede lijn); -Kortere communicatielijnen, zodat cliënt sneller bij de juiste medisch specialist terecht komt, indien geïndiceerd; -Gespecialiseerde zorg dichtbij huis waardoor enerzijds de cliënt niet zoveel hoeft te reizen en anderzijds de zorg eerder ingezet kan worden waardoor we wellicht een eventuele progressie van de klachten kunnen voorkomen cq. verminderen; -De zorg van regionaal meer naar lokaal te verplaatsen. Hierdoor is deze zorg ook voor meer mensen toegankelijker; -Kennis en expertise onderling te bundelen. Uiteindelijk hopen we dat de gezondheidswinst voor de cliënten voorop staat en dat er minder zorgconsumptie plaatsvindt, met name in de duurdere tweede lijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Luijkx
Verantwoordelijke organisatie:
Dynamico Fysiotherapie & Training