Mobiele menu

Angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers in the perioperative period: to withdraw or to continue?

Het doel van deze trial was te onderzoeken of bepaalde bloeddrukverlagers (angiotensineremmers) rondom een grote operatie doorgebruikt kunnen worden of beter tijdelijk gestaakt moeten worden om schade aan de nieren te voorkomen. 

Door verschillende omstandigheden, zoals de covid-19 pandemie en de personeelstekorten in de zorg, verliep de inclusie van patiënten veel trager dan vooraf verwacht. Daardoor was het niet haalbaar om de trial op tijd af te ronden en is besloten de trial voortijdig te staken. 

Studie

In totaal deden 342 patiënten mee. Bij patiënten die hun bloeddrukverlager tijdelijk staakten werd vlak vóór de operatie vaker een te hoge bloeddruk gezien. Bij patiënten die de bloeddrukverlager doorgebruikten werd ná de operatie juist vaker een te lage bloeddruk gezien. 

Resultaten

Het aantal patiënten dat deelnam aan deze trial was te klein om te kunnen concluderen of deze verschillen in bloeddruk ook hebben geleid tot een verschil in nierschade, andere complicaties of in kwaliteit van leven na de operatie.
 

Samenvatting bij start

Veel patiënten gebruiken medicijnen tegen een verhoogde bloeddruk, zoals de zogeheten angiotensineremmers. Deze medicijnen leiden op termijn tot minder ziekte en sterfte. Wanneer patiënten die dit medicijn gebruiken een operatie ondergaan, kan de bloeddruk rondom de operatie té laag worden, waardoor complicaties kunnen optreden. Aan de andere kant, wanneer het medicijn tijdelijk wordt gestopt, kan juist een verhoogde bloeddruk tot complicaties leiden. Op dit moment is niet duidelijk of dit medicijn rondom een operatie gebruikt mag blijven worden of dat het moet worden gestopt.

Onderzoek

In dit onderzoek worden patiënten die een angiotensineremmer gebruiken en die een operatie moeten ondergaan, ingedeeld in twee groepen: een groep waarin het medicijn gebruikt blijft worden en een groep waarin het medicijn tijdelijk wordt gestopt. Vervolgens wordt in beide groepen gekeken of er complicaties zijn opgetreden.

Verwachte uitkomst

Aan het einde van het onderzoek wordt duidelijk wat het beste is: stoppen met het geven van angiotensineremmers rondom een operatie of blijven geven.

Kenmerken

Projectnummer:
848018007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.A.R. van Waes
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht