Mobiele menu

Antibiotic prophylaxis with ceftriaxone to prevent infections in patients with stroke: a randomized controlled trial

In Nederland komen per jaar ongeveer 40.000 gevallen van een nieuwe beroerte voor. Het aantal patiënten dat na een beroerte ernstig invalide blijft is hoog (circa 50%). De levenslange zorg voor deze groep brengt hoge kosten voor de samenleving met zich mee. Een belangrijke risicofactor op het verkrijgen van een slechte uitkomst na een beroerte is het optreden van infecties, zoals longontsteking of urineweginfectie.

Doel

Daarom werd de 'Preventive Antibiotics in Stroke Studie (PASS) uitgevoerd. Het doel was te onderzoeken of het preventief geven van ceftriaxon bij patiënten met een beroerte invaliditeit kan verminderen. In dit gerandomiseerde onderzoek werd het preventief toedienen van ceftriaxon vergeleken met de huidige standaardbehandeling bij 2550 patiënten met een acute beroerte in 30 Nederlandse ziekenhuizen.

Resultaten

De resultaten van de studie lieten zien dat preventief gebruik van antibiotica weliswaar het aantal infecties na beroerte doet verminderen maar het beïnvloedde de functionele uitkomst (aantal patiënten met invaliditeit) niet. Het feit dat de behandeling wel kosteneffectief bleek, is dus voor de klinische praktijk niet relevant.
 

In de media

Het werkt, maar het helpt niet: Preventief antibioticagebruik na een beroerte (Mediator 10, feb 2015)

 

 

Producten

Titel: Post-stroke infection
Auteur: Westendorp WF, Nederkoorn PJ, Vermeij J-D, Dijkgraaf MGW, van de Beek D.
Magazine: BMC Neurology
Titel: Preventive Antibiotics in Stroke Study, rationale and protocol for a randomized trial.
Auteur: Nederkoorn PJ, Westendorp WF, Hooijenga IJ, de Haan RJ, Dippel DWJ, Vermeij FH, Dijkgraaf MGW, Prins JM, Spanjaard L, van de Beek D.
Magazine: International Journal of Stroke
Titel: Antibiotic therapy for preventing infections in patients with acute stroke.
Auteur: Westendorp WF, Vermeij J-D, Vermeij FH, Den Hertog HM, Dippel DW, van de Beek D, Nederkoorn PJ.
Magazine: Cochrane Database of Systematic Reviews
Titel: Preventief gebruik van antibiotica bij patiënten met een beroerte.
Auteur: Vermeij J-D, Westendorp WF, Dippel DWJ, Van de Beek D, Nederkoorn PJ.
Magazine: Tijdschrift voor Neurologie en Neurochirurgie
Titel: Immuundepressie in de acute fase van een beroerte
Link: http://www.passamc.nl
Titel: Post-stroke infection
Link: http://www.passamc.nl
Titel: Infectie na beroerte
Link: http://www.passamc.nl
Titel: Preventive Antibiotics in Stroke Study
Link: http://www.passamc.nl
Titel: Preventive Antibiotics in Stroke Study
Link: http://www.passamc.nl

Verslagen


Eindverslag

Recent is de 'Preventive Antibiotics in Stroke Studie (PASS) afgerond. Het doel van deze studie was te onderzoeken of het preventief geven van ceftriaxon bij patiënten met een beroerte invaliditeit kan verminderen. Daarnaast werd onderzocht worden of een dergelijke behandeling een kostenbesparing voor de samenleving met zich mee zou brengen. In dit prospectief, multi-centrum, gerandomiseerd onderzoek werd het preventief toedienen van ceftriaxon vergeleken met de huidige standaard behandeling in 2550 patiënten met een acute beroerte in 30 Nederlandse ziekenhuizen.

De resultaten van de studie lieten zien dat preventief gebruik van antibiotica inderdaad het aantal infecties na beroerte doet verminderen; echter, het beïnvloedde de functionele uitkomst, de invaliditeit niet. Interessant genoeg blijkt preventief gebruik van antibiotica lijkt wel kosteneffectief te zijn in patiënten met een acute beroerte, maar deze winst in kosten moet worden afgewogen tegen het potentiële risico van resistentie ontwikkeling van bacteriën bij toegenomen gebruik van antibiotica op bevolkingsniveau.

Kenmerken

Projectnummer:
171002302
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. P.J. Nederkoorn
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC