Is antibiotic treatment associated with reduced risk of a subsequent exacerbation and mortality in chronic obstructive lung disease? A randomized clinical trial.

Projectomschrijving

Patiënten met COPD hebben vaak klachten van kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en piepende ademhaling. Bij een exacerbatie (verergering van de klachten) is de voorkeursbehandeling het voorschrijven van prednison, met of zonder antibioticakuur.

De TEXACOLD-studie heeft onderzocht of de behandeling met antibiotica de tijd tot de volgende exacerbatie verlengt. De cohort bestond uit 887 COPD-patiënten. De 301 patiënten die een exacerbatie (zonder koorts) kregen, werden gedurende 7 dagen willekeurig verdeeld over een behandeling met een placebo of behandeling met een antibioticum.

Resultaat
Het gebruik van antibiotica in vergelijking met placebo verlengt niet de duur tot de volgende exacerbatie. Ook sterfte, therapiefalen en longfunctieverlies gedurende de twee jaar follow-up verschilden niet.
Het toevoegen van antibiotica bij een exacerbatie heeft dus geen korte- of langetermijnvoordeel, maar leidt wel tot significant meer antibioticagebruik.

Producten
Titel: Doxycycline Added to Prednisolone in Outpatient-Treated Acute Exacerbations of COPD: A Cost-Effectiveness Analysis Alongside a Randomised Controlled Trial
Auteur: Finch, Aureliano Paolo, van Velzen, Patricia, ter Riet, Gerben, Sterk, Peter J., Prins, Jan M., Bosmans, Judith E.
Magazine: PharmacoEconomics)
Titel: Exhaled Breath Profiles Before, During and After Exacerbation of COPD: A Prospective Follow-Up Study
Auteur: van Velzen P, Brinkman P, Knobel HH, van den Berg JWK, Jonkers RE, Loijmans RJ, Prins JM, Sterk PJ
Magazine: COPD
Titel: Doxycycline for outpatient-treated acute exacerbations of COPD: a randomised double-blind placebo-controlled trial
Auteur: van Velzen, Patricia, ter Riet, Gerben, Bresser, Paul, Baars, Jeroen J, van den Berg, Bob T J, van den Berg, Jan W K, Brinkman, Paul, Dagelet, Jennece W F, Daniels, Johannes M A, Groeneveld-Tjiong, Dewi R G L, Jonkers, René E, van Kan, Coen, Krouwels, Frans H, Pool, Karin, Rudolphus, Arjan, Sterk, Peter J, Prins, Jan M
Magazine: Lancet respiratory medicine
Titel: Doxycycline for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in outpatients: who benefits?
Auteur: van Velzen P, Ter Riet G, Brinkman P, Sterk PJ, Prins JM
Magazine: European Respiratory Journal
Verslagen

Eindverslag

Achtergrond: Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een zeer veel voorkomende, chronische ziekte. De behandeling is gericht op het vertragen van ziekte-progressie, en het voorkomen van exacerbaties. Verreweg de meeste exacerbaties zijn mild-tot matig-ernstig, en voor deze exacerbaties is het niet duidelijk of, naast een kuur corticosteroiden, ook antibiotica deel horen uit te maken van de behandeling. Op de korte termijn lijkt het geven van antibiotica geen voordeel op te leveren. Echter, lange-termijnvoordelen bleken er in twee Nederlandse cohortanalysen wel te zijn: bij patiënten met een exacerbaties resulteerde het toevoegen van antibiotica in een significant langere tijd tot de volgende exacerbatie, en een 20% lagere mortaliteit gedurende follow-up. Het nadeel van het behandelen met antibiotica van alle exacerbaties bestaat uit een belangrijke toename in antibiotica-consumptie, wat zal leiden tot een toename van resistentie onder luchtwegpathogenen. Daarom moest het lange-termijn nut van antibiotische behandeling van milde/matig ernstige exacerbaties bevestigd worden in een prospectieve studie.

Dit project bestond uit een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij COPD patiënten die voor hun exacerbatie behandeld werden door de huisarts, of poliklinisch door een longarts. Eerst werd een cohort van 887 COPD patiënten opgebouwd. Cohortdeelnemers die een exacerbatie COPD kregen worden gerandomiseerd tussen placebo of een antibiotische kuur met doxycycline, gedurende 7 dagen. Daarnaast kreeg iedereen, conform de huidige richtlijnen, een orale kuur corticosteroiden.
Na randomisatie werden de patiënten gedurende 2 jaar vervolgd. Het primaire eindpunt was de tijd tot de volgende exacerbatie. Secundaire eindpunten waren o.a. mortaliteit en aantal exacerbaties tijdens follow-up, therapiefalen op dag 21 en dag 90, kwaliteit van leven, longfunctieveries tijdens follow-up en totaal gebruik van antibiotica.

Achtergrond: Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een zeer veel voorkomende, chronische ziekte. De behandeling is
gericht op het vertragen van ziekte-progressie, en het voorkomen van exacerbaties. Verreweg de meeste exacerbaties zijn mild-tot matig-ernstig, en voor deze exacerbaties is het niet duidelijk of, naast een kuur corticosteroiden, ook antibiotica deel horen uit te maken van de behandeling. Op de korte termijn lijkt het geven van antibiotica geen voordeel op te leveren. Echter, lange-termijnvoordelen lijken er nu wel te zijn. In een recente cohortanalyse, gebaseerd op apotheekgegevens van 49.599 Nederlandse COPD patiënten met een exacerbatie, resulteerde het toevoegen van antibiotica in een significant langere tijd tot de volgende exacerbatie, en een 20% lagere mortaliteit gedurende follow-up. Wij bevestigden deze resultaten in een goed gedefinieerde huisartsenpopulatie (NIVEL).
Het nadeel van het behandelen met antibiotica van alle exacerbaties bestaat uit een belangrijke toename in
antibiotica-consumptie, wat zal leiden tot een toename van resistentie onder luchtwegpathogenen. Daarom moet het
lange-termijn nut van antibiotische behandeling van milde/matig ernstige exacerbaties bevestigd worden in een prospectieve studie.

Doel van de studie: Het evalueren van de lange-termijn (kosten)effectiviteit van antibiotische behandeling bij de behandeling van exacerbaties. Dit zal bestudeerd worden in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij COPD patiënten die voor hun exacerbatie behandeld worden door de huisarts, of poliklinisch door een longarts.
Eerst wordt een cohort van 2000 COPD patiënten opgebouwd. Cohortdeelnemers die een exacerbatie COPD krijgen worden gerandomiseerd tussen placebo of een antibiotische kuur met doxycycline, gedurende 7 dagen. Daarnaast krijgt iedereen, conform de huidige richtlijnen, een orale kuur corticosteroiden. Na randomisatie worden de patiënten gedurende 2 jaar vervolgd. Het primaire eindpunt is de tijd tot de volgende exacerbatie. Secundaire eindpunten zijn mortaliteit en aantal exacerbaties tijdens follow-up, therapiefalen op dag 21 en dag 90, kwaliteit van leven, totaal gebruik van antibiotica, afname van longfunctie, en kosten (economische evaluatie).
De totale sample size is 468 gerandomiseerde patiënten. De studie gaat vier jaar duren.

Samenvatting van de aanvraag
Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a very prevalent, chronic disease that can not be cured; treatment is intended to slow down disease progression, and to prevent exacerbations. For the majority of COPD outpatients, treated for mild-to-moderate severe exacerbations, it is at present not clear whether antibiotics should be added to the treatment with corticosteroids: on the short term antibiotic treatment has limited added value. However, long-term advantages appear to be impressive: in a recent, observational study of drug dispensing records among 49 599 Dutch patients with an exacerbation of COPD, the time to the next exacerbation was significantly longer in those receiving antibiotics, and mortality significantly (20%) lower. We confirmed these results in a general practitioner-based database (NIVEL). The major drawback of treating all exacerbations with antibiotics will be the significant increase in overall antibiotic consumption, which will fuel the increasing rates of resistance among respiratory pathogens. Therefore, before changing current practice, benefits of antibiotic treatment have to be confirmed in a prospective study. Study objective: To evaluate the long-term (cost-)effectiveness of antibiotic treatment added to corticosteroids in the treatment of exacerbations of COPD. This will be studied in a randomized, placebo-controlled study in patients treated for exacerbations by their GP and in non-hospitalized patients treated by pulmonologists. After randomization, patients will be treated for 7 days with doxycyclin or with placebo. All patients will receive a course of oral prednisone. During subsequent exacerbations patients will receive the same study medication, in order that they remain in the same study arm: antibiotic or placebo. All patients will be followed for two years after randomization. The primary endpoint is time to the next exacerbation. Secondary endpoints are number of exacerbations and mortality during follow-up, early and late treatment failure rates, health-related QoL, total antibiotic use, decrease in lung function, and costs (economic evaluation). The total sample size for the RCT is estimated to be 468 patients based on the following assumptions: a constant hazard ratio (for a second exacerbation) of 0.73; 52% and 64% cumulative event rates in the control group after 12, and 24 months, respectively; power of 80%; 5% drop out. The economic evaluation will estimate costs per exacerbation; the economic evaluation will be set up as a cost-effectiveness analysis. The total sample size is estimated to be 468 patients. Time schedule: months 1-21: enrolment of patients in the RCT; month 45: last patient out. Samenvatting Achtergrond: Chronisch obstructief longlijden (COPD) is een zeer veel voorkomende, chronische ziekte. De behandeling is gericht op het vertragen van ziekte-progressie, en het voorkomen van exacerbaties. Verreweg de meeste exacerbaties zijn mild-tot matig-ernstig, en voor deze exacerbaties is het niet duidelijk of, naast een kuur corticosteroiden, ook antibiotica deel horen uit te maken van de behandeling. Op de korte termijn lijkt het geven van antibiotica geen voordeel op te leveren. Echter, lange-termijnvoordelen lijken er nu wel te zijn. In een recente cohortanalyse, gebaseerd op apotheekgegevens van 49.599 Nederlandse COPD patiënten met een exacerbatie, resulteerde het toevoegen van antibiotica in een significant langere tijd tot de volgende exacerbatie, en een 20% lagere mortaliteit gedurende follow-up. Wij bevestigden deze resultaten in een goed gedefinieerde huisartsenpopulatie (NIVEL). Het nadeel van het behandelen met antibiotica van alle exacerbaties bestaat uit een belangrijke toename in antibiotica-consumptie, wat zal leiden tot een toename van resistentie onder luchtwegpathogenen. Daarom moet het lange-termijn nut van antibiotische behandeling van milde/matig ernstige exacerbaties bevestigd worden in een prospectieve studie. Doel van de studie: Het evalueren van de lange-termijn (kosten)effectiviteit van antibiotische behandeling bij de behandeling van exacerbaties. Dit zal bestudeerd worden in een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie bij COPD patiënten die voor hun exacerbatie behandeld worden door de huisarts, of poliklinisch door een longarts. Na randomisatie worden de patiënten gedurende 7 dagen behandeld met doxycycline of placebo. Daarnaast krijgt iedereen, conform de huidige richtlijnen, een orale kuur corticosteroiden. Na randomisatie worden de patiënten gedurende 2 jaar vervolgd. Het primaire eindpunt is de tijd tot de volgende exacerbatie. Secundaire eindpunten zijn mortaliteit en aantal exacerbaties tijdens follow-up, therapiefalen op dag 21 en dag 90, kwaliteit van leven, totaal gebruik van antibiotica, afname van longfunctie, en kosten (economische evaluatie). De totale sample size is 468 gerandomiseerde patiënten. De studie gaat vier jaar duren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
171002301
Looptijd:
2010
2015
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Prins MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC