Mobiele menu

Antilichaamrepertoires tegen microbiota als biomarkers voor ME/CVS (CFSmicroAbs)

ME/CVS is een ernstige ziekte met onbekende oorzaken en onduidelijke ziektemechanismen. Dit project gebruikt nieuwe technologie om de immuunresponsen van ME/CVS-patiënten tegen honderdduizenden bacteriële en virale structuren in kaart te brengen. Door patiënten met gezonde personen te vergelijken, kunnen belangrijke verschillen in immuunresponsen geïdentificeerd worden.  Als bepaalde virussen of bacteriën betrokken zijn bij het ontstaan van ME/CVS, biedt dat nieuwe aanknopingspunten voor behandeling en preventie door vaccinatie.

Doel

Verschillende factoren zijn bij de ontwikkeling van ME/CVS betrokken, zoals de afweer van het lichaam tegen infectieziekten (het immuunsysteem) en veranderingen in het darmmicrobioom. Het is nog onbekend hoe het samenspel van het immuunsysteem en het darmmicrobioom de ontwikkeling en het verloop van ME/CVS beïnvloeden. Het doel van dit project is onderzoeken of en hoe immuunresponsen tegen bacteriën in de darm een rol spelen bij ME/CVS.

Aanpak/werkwijze

De onderzoekers van dit project brengen de immuunresponsen in kaart van 900 ME/CVS-patiënten, en 900 personen zonder ME/CVS. Deze personen nemen deel aan de Lifelines-studie, en bij ruim 400 van de ME/CVS patiënten zijn al bloedmonsters verzameld voordat zij deze ziekte kregen. Dat betekent dat bestudeerd kan worden welke immuunresponsen voorafgaan aan het ontwikkelen van de ziekte. De onderzoekers maken hiervoor gebruik van nieuwe technologie die zij ontwikkeld hebben om immuunresponsen in kaart te brengen. Deze technologie kan de immuunresponsen tegen honderd duizenden bacteriële en virale structuren in kaart brengen bij een  groot aantal personen. Met behulp van machine learning algoritmes zoeken de onderzoekers naar immuunresponsen die kenmerkend zijn voor ME/CVS. De data van patiënten worden vergeleken met data van personen zonder ME/CVS.

Onderdeel van het ME/CFS Lines consortium

Dit project is een deelonderzoek binnen het ME/CFS Lines consortium. Meer informatie over het consortium en andere deelprojecten leest u op de projectpagina van het het ME/CFS Lines consortium.

Samenwerkingspartners

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met ME/CFS Lines. Dit is een multidisciplinair consortium met biobank om de oorzaak van ME/CVS te achterhalen.  Binnen het onderzoek wordt samengewerkt door het UMCG (Genetica, Groningen Microbiome Center) en de Medizinische Universität Wien. Pluut&Partners is een advies- en actieonderzoeksbureau, dat ons zal helpen om patiënten te bereiken en de onderzoeksresultaten en opgedane kennis te verspreiden. Patiëntvertegenwoordigers vanuit de ME/CVS Stichting Nederland waren nauw betrokken bij het opstellen van het onderzoeksvoorstel. Zij zullen betrokken blijven gedurende het hele project: meedenken over de aanscherping van onderzoeksvragen, tussentijdse bevindingen, voortgang en de uiteindelijke duiding en benutting van de onderzoeksresultaten. De betrokken patiëntvertegenwoordigers zullen betaald worden voor hun inzet.

(Verwachte) Resultaten

Binnen dit onderzoek wordt gezocht naar of en hoe bepaalde virussen of bacteriën betrokken zijn bij het ontstaan van ME/CVS. Als er bepaalde immuunresponsen worden gevonden die kenmerkend zijn voor ME/CVS, biedt dat nieuwe aanknopingspunten voor behandeling en preventie door vaccinatie.

Overig

Samenwerkingen en Open Science zijn essentieel in onderzoek. Daarom zullen alle uitkomsten vrij toegankelijk gepubliceerd worden. Dit onderzoek volgt de FAIR-principes en ethische standaarden voor wat betreft privacy en welzijn van patiënten en deelnemers.

Kenmerken

Projectnummer:
10091012110015
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. A.P. Zhernakova MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen