Mobiele menu

Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl

Het startimpuls project ‘Apeldoorn op weg naar een gezonde leefstijl’ had als doel om een samenwerkingsverband op te richten waarmee gerealiseerd wordt dat er in 2 wijken in Apeldoorn een voorbeeld (integrale) aanpak wordt uitgewerkt voor mensen met overgewicht. De erkende (RIVM) Gecombineerde leefstijlinterventies vormen de basis en worden aangevuld met sportactiviteiten in de wijk en interventies, aangeboden vanuit het sociale domein.

De doelgroep binnen het project zijn burgers, met een lage economische status, die kampen met overgewicht en psychosociale uitdagingen. Daarnaast is er binnen het project ook aandacht voor werknemers met overgewicht en daaraan gerelateerde oorzaken, waardoor zij dreigen verminderd duurzaam inzetbaar te worden.

Het doel van het project is behaald. Er is een formeel samenwerkingsnetwerk opgezet met partners vanuit het medische - en sociale domein, de gemeente Apeldoorn, sportstimulering en een werkgeversplatform van de GGD. Met deze samenwerkingspartners is een integraal aanbod van leefstijlinterventies opgezet in de wijken Apeldoorn Noord Oost en Zuid Oost en voor werknemers van werkgever s in Apeldoorn en omgeving. Bij het vormgeven hiervan is gebruik gemaakt van input vanuit een burgerpanel.

Er is een plan van aanpak beschreven voor de uitvoeringsfase, waarin wordt beoogd om het aanbod daadwerkelijk uit te gaan voeren in de twee betreffende wijken en dit uit te breiden naar alle andere wijken in de gemeente Apeldoorn. Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om op te schalen naar andere regio’s middels haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast is het doel in deze fase om het leefstijlaanbod te implementeren binnen de werkcontext van werknemers in Apeldoorn en omgeving.

Deze vervolgfase zal uiteindelijk bijdragen aan een hoger doel: het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezondheidsvaardigheden binnen alle bevolkingsgroepen in de gemeente Apeldoorn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ing. G.R. Noordhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Blue Zones Group