Mobiele menu

APROPOS-II. A Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial to evaluate the effect of a locally tailored approach for Preconception Care

APROPOS-II studie: Effectiviteit van een lokale preconceptiezorg aanpak

Vraagstuk

De APROPOS-II studie richt zich op preconceptiezorg (PCZ) als een middel om ongezonde leefstijlgewoontes en andere risicofactoren van aanstaande ouders tijdens de preconceptieperiode te verbeteren. Tot op heden wordt er weinig gebruikt gemaakt van deze vorm van zorg, mede omdat de doelgroep, aanstaande ouderparen, moeilijk te bereiken is.

Onderzoek en verwachte uitkomst

Het doel van de APROPOS-II studie is om een lokale PCZ aanpak te implementeren door middel van een stepped wedge cluster randomized controlled trial in de regio Midden Nederland en de effectiviteit van deze PCZ aanpak op preconceptionele gezondheid en het bereik van ouders te evalueren. De interventie bestaat uit 1) de implementatie van de lokaal op maat gemaakte PCZ strategie voor de eerstelijnszorg en 2) integratie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL) voor doorverwijzing naar de tweede en derdelijnszorg. Bij het ontwerpen van de lokaal op maat gesneden aanpak worden lokale zorgverleners en aanstaande ouders nauw betrokken.

Projectresultaten

Het doel van de studie was om een lokaal op maat gesneden preconceptiezorg (PCZ) – strategie te implementeren en de effectiviteit van de interventie op preconceptionele leefstijl gedragingen het bereik van PCZ onder toekomstige ouders en zorgverleners te evalueren aan de hand van een stepped wedge cluster randomized controlled trial.

De resultaten van de APROPOS-II studie laten enkele positieve effecten zien; na het uitrollen van een sociale marketing campagne waren toekomstige ouders vaker geneigd om zich actief voor te bereiden op zwangerschap en hun leefstijl aan te passen. De beste resultaten kwamen vooral voor in regio’s waar de bekendheid met de campagne het grootst was.  

Onder zorgverleners zagen we dat zij na de interventie beter op de hoogte waren van recente literatuur en richtlijnen rondom preconceptiezorg en dat zij het gemakkelijker vonden om het gesprek over een eventuele kinderwens aan te gaan. Online zagen we grote toename van het aantal website bezoeken gedurende de actieweken en ook social media bleek een geschikt medium te zijn om de doelgroep in te bereiken.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij het bewijs over het implementeren van een PCZ-interventie om de gezondheid van toekomstige ouders en toekomstige generaties te optimaliseren.

Meer informatie:

www.wokewoman.nl
Woke Women | Preconceptiezorg - YouTube

Lees verder

Kenmerken

Projectnummer:
543003107
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M. Poels
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC