Mobiele menu

Apuro Tigers

Het project Apuro Tigers gaat het programma Tigers op recept aanbieden aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar in Schiedam. Een groot gedeelte van de huidige Schiedamse bevolking kampt met matig of ernstig overgewicht. In de gemeente Schiedam bestaat er een beperkt beweegaanbod voor de jongste doelgroep. Apuro Tigers gaat zich daarom richten op de jongste doelgroep tussen de 2 en 6 jaar. Het project zal zorgen voor een actievere en gezondere levensstijl. De ouders van de kinderen worden hierin nauw betrokken. Daarnaast wordt er een samenwerking aangegaan met voedings– en bewegingsdeskundigen. Taekwondo Apuro gaat samenwerken met peuteropvangen en kinderdagverblijven binnen de gemeente Schiedam om deze voorschoolse jeugd te bereiken. De kinderen worden deel van de fantasie wereld van Timmy en Tina de Tijger en hun junglevriendjes. Spelenderwijs leren de kinderen diverse levensvaardigheden en de basis zelfverdedigingstechnieken uit het taekwondo op en goede didactische en pedagogische wijze.

Verslagen


Eindverslag

Van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2019 heeft het project Apuro Tigers, het programma Tigers op recept aangeboden in Schiedam. In Schiedam kampt een groot gedeelte van de bevolking met overgewicht. Het sportaanbod voor de jongste deelnemers was zeer beperkt.

Het programma Tigers op recept heeft zich met grote succes gericht op het creëren van sportaanbod voor de jongste doelgroep; kinderen tussen de 2 en 6 jaar oud. Hierbij werd er nauw samengewerkt met de Gemeente, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en diëtistes.

De kinderen die deel namen werden deel van de fantasie wereld van Timmy en Tina de Tijger. Spelenderwijs werden zij uitgedaagd om veel te bewegen, te leren over gezonde voeding en basis zelfverdedigingstechnieken uit het taekwondo. Dit op een goede didactische en pedagogische wijze. Als extra stimulans konden de kinderen badges verdienen op basis van aanwezigheid en het afronden van leerzame thema's.

Tigers op recept is een landelijk erkende interventie dat als doel heeft om overgewicht bij kleine kinderen aan te pakken met behulp van de Tigers methodiek. Doelgroep zijn kinderen in de leeftijd van 2 - 6 jaar. Binnen de interventie is er ook focus op de implementatie van het programma lokaal, de samenwerking met onderwijs- en zorgpartners, de ondersteuning en begeleiding van ouders en het verhogen van het pedagogische klimaat in de club. Tigers (Life Skill Education) is een internationaal professioneel en vooruitstrevend beweegprogramma gericht op 'levensvaardigheden' voor kinderen van 2-6 jaar. Tigers is ontwikkeld door een werkgroep bestaande uit sport- en kinderpsychologen, bewegingswetenschappers, diëtisten, veiligheidsexperts en ervaren Martial Arts trainers. De methodiek wordt als basis gebruikt in het aanbod van Tigers op recept.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006505
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N.E. Hornberger
Verantwoordelijke organisatie:
Taekwondo Apuro