Mobiele menu

Art for Senior Positive Health and Well-Being. Capturing the Impact of Art(s)-based Initiatives and Arts-based Program (Kunst in de Zorg)

Er is steeds meer bewijs voor de positieve impact van kunst en cultuur op de gezondheid en het sociale welbevinden van senioren. Hoewel de positieve impact van kunstinitiatieven op senioren veelal wordt herkend en nationaal en internationaal wordt ondersteund in de literatuur, is het bewijs voor de impact nog versnipperd. Bovendien ontbreekt het aan passend onderzoek naar de implementatie en continuatie van kunstinitiatieven. Het onderzoeksteam voert een participatief, actiegericht en art-based onderzoeksproject uit die de impact van kunst in de langdurige zorg op diverse (innovatieve) wijze in kaart brengt. Dit project draagt bij aan leidraden als het gaat om kunst in de langdurige zorg, geeft inzicht in de ervaren impact van kunstinitiatieven en -programma’s en biedt daarnaast innovatieve, participatieve methoden die aansluiten bij de wereld van kunst in de zorg.

Producten

Titel: The Value of Active Arts Engagement on Health and Well-Being of Older Adults: A Nation-Wide Participatory Study
Auteur: Barbara Groot,Lieke de Kock,Yosheng Liu,Christine Dedding,Janine Schrijver,Truus Teunissen,Margo van Hartingsveldt,Jan Menderink,Yvonne Lengams,Jolanda Lindenberg and Tineke Abma
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/8222/htm
Titel: Kunst in de zorg
Auteur: Barbara Groot, Lieke de Kock, Tineke Abma, Yosheng Liu, Janine Schrijver, Christine Dedding, Truus Teunissen, Yvonne Langams, Jan Menderink, Jolande Lindenberg, Margo Hartingsveld, Josanne Huijg, Jolande Lindenberg, Freek de Meere
Link: http://www.kunstindezorg.com

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10350011910001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. C.W.M. Dedding
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc