Mobiele menu

Assessing the (cost)effectiveness of recommended strategies to evaluate and improve the quality of antibiotic use in Antimicrobial Stewardship programs

Een van de pijlers van antibiotic stewardship programma’s in ziekenhuizen is het uitvoeren van systematische metingen naar de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Verschillende methoden worden aanbevolen om dit te evalueren: continu monitoren van hoeveelheid antibioticagebruik op ziekenhuisniveau danwel het uitvoeren van puntprevalentiemetingen (PPS) op patiëntniveau.


In een studie in 21 Nederlandse ziekenhuizen hebben wij het verschil in effect geanalyseerd tussen drie aanbevolen methoden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten: 1) kwantitatief antibioticagebruik  2) een PPS met gevalideerde kwaliteitsindicatoren  3) een PPS met een eenvoudigere set kwaliteitsindicatoren. Naast feedback van deze meetmethodes werd aan alle lokale A-teams een stappenplan aangeboden, waarmee op een gestructureerde manier setting-specifieke verbeterstrategiën ontwikkeld konden worden.


8440 patiënten werden geïncludeerd in de voor-en nametingen. De gestructureerde aanpak, waarbij A-teams een meting uitvoerden gevolgd door het stapsgewijs ontwikkelen en uitvoeren van verbeterstrategien, resulteerde in een significante daling in opnameduur en totaal antibioticagebruik. Er werd geen effectverschil tussen de meetmethodes gevonden, maar de A-teams beoordeelden de PPS-QI methode als meest bruikbaar.  

Producten

Titel: A multicentre cluster-randomized clinical trial to improve antibiotic use and reduce length of stay in hospitals: comparison of three measurement and feedback methods
Auteur: Kallen MC, Hulscher MEJL, Elzer B, Geerlings SE, van der Linden PD, Teerenstra S, Natsch S, Opmeer BC, Prins JM; Impact Study Group
Magazine: Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Titel: Comparison of antimicrobial stewardship programmes in acute-care hospitals in four European countries: A cross-sectional survey
Auteur: Kallen MC, Binda F, Ten Oever J, Tebano G, Pulcini C, Murri R, Beovic B, Saje A, Prins JM, Hulscher MEJL, Schouten JA; ESGAP (ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship).
Magazine: International Journal Antimicrob Agents
Titel: How to measure quantitative antibiotic use in order to support antimicrobial stewardship in acute care hospitals: a retrospective observational study
Auteur: Kallen, Marlot C., Natsch, S., Opmeer, B. C., Hulscher, M. E. J. L., Schouten, J. A., Prins, J. M., van der Linden, Paul
Magazine: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Titel: A survey on antimicrobial stewardship prerequisites, objectives and improvement strategies: systematic development and nationwide assessment in Dutch acute care hospitals
Auteur: Kallen, M C, Ten Oever, J, Prins, J M, Kullberg, B J, Schouten, J A, Hulscher, M E J L
Magazine: Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Titel: Development of actionable quality indicators and an action implementation toolbox for appropriate antibiotic use at intensive care units: A modified-RAND Delphi study
Auteur: Kallen, Marlot C., Roos-Blom, Marie-Jose, Dongelmans, Dave A., Schouten, Jeroen A., Gude, Wouter T., de Jonge, Evert, Prins, Jan M., de Keizer, Nicolette F.
Magazine: PLoS ONE

Verslagen


Eindverslag

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Vanaf eind 2015 moet in elk Nederlands ziekenhuis een Antibiotic Stewardshipprogramma functioneren, om de kwaliteit van het antibioticagebruik te verbeteren. Eén van de onderdelen van zo’n programma is een periodieke evaluatie van de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Dat kan op meerdere manieren gedaan worden: 1. Totaal antibioticagebruik per afdeling meten. 2. De kwaliteit van het antibioticagebruik in individuele patiënten meten m.b.v. kwaliteitsindicatoren (puntprevalentiestudie (PPS)-QI). 3. De kwaliteit in individuele patiënten meten met een simpeler set indicatoren zoals gepropageerd door ECDC (PPS-ECDC). Al deze methoden moeten het lokale A-team in staat stellen de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik te meten en doelen te stellen voor verbeterprojecten. De drie methoden zijn nog nooit onderling vergeleken. Methoden 2 en 3 zijn tijdrovender en dus kostbaarder.
De kosteneffectiviteit van deze methoden is in deze studie vergeleken in een gerandomiseerde trial in 21 Nederlandse ziekenhuizen. Primaire eindpunt was opnameduur, secundair eindpunt o.a. antibioticagebruik, IC-opname en mortaliteit, en kosten.

Eind 2015 moet in elk Nederlands ziekenhuis een Antibiotic Stewardshipprogramma functioneren. Eén van de onderdelen van zo’n programma is een periodieke evaluatie van de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Dat kan op meerdere manieren gedaan worden: 1. Totaal antibioticagebruik per afdeling meten. 2. De kwaliteit van het antibioticagebruik in individuele patiënten periodiek meten m.b.v. kwaliteitsindicatoren (QI), in een punt- prevalentie studie (PPS). 3. De kwaliteit in individuele patiënten periodiek meten met een simpeler set indicatoren zoals gepropageerd door ECDC (HAI-Net). Methoden 2 en 3 zijn tijdrovender en dus kostbaar. Al deze methoden moeten het lokale A-team in staat stellen de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik te meten en doelen te stellen voor verbeterprojecten.
De kosteneffectiviteit van deze methoden zal in deze studie vergeleken worden in een gerandomiseerde trial in 21 Nederlandse ziekenhuizen. Primaire eindpunt is opnameduur, secundair eindpunt o.a. kosten van de metingen en de verbeterprojecten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
205300002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Prins MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC