Mobiele menu

Assessing the (cost)effectiveness of recommended strategies to evaluate and improve the quality of antibiotic use in Antimicrobial Stewardship programs

Projectomschrijving

Een van de pijlers van antibiotic stewardship programma’s in ziekenhuizen is het uitvoeren van systematische metingen naar de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Verschillende methoden worden aanbevolen om dit te evalueren: continu monitoren van hoeveelheid antibioticagebruik op ziekenhuisniveau danwel het uitvoeren van puntprevalentiemetingen (PPS) op patiëntniveau.


In een studie in 21 Nederlandse ziekenhuizen hebben wij het verschil in effect geanalyseerd tussen drie aanbevolen methoden om de kwaliteit van antibioticagebruik te meten: 1) kwantitatief antibioticagebruik  2) een PPS met gevalideerde kwaliteitsindicatoren  3) een PPS met een eenvoudigere set kwaliteitsindicatoren. Naast feedback van deze meetmethodes werd aan alle lokale A-teams een stappenplan aangeboden, waarmee op een gestructureerde manier setting-specifieke verbeterstrategiën ontwikkeld konden worden.


8440 patiënten werden geïncludeerd in de voor-en nametingen. De gestructureerde aanpak, waarbij A-teams een meting uitvoerden gevolgd door het stapsgewijs ontwikkelen en uitvoeren van verbeterstrategien, resulteerde in een significante daling in opnameduur en totaal antibioticagebruik. Er werd geen effectverschil tussen de meetmethodes gevonden, maar de A-teams beoordeelden de PPS-QI methode als meest bruikbaar.  

Producten

Titel: A multicentre cluster-randomized clinical trial to improve antibiotic use and reduce length of stay in hospitals: comparison of three measurement and feedback methods
Auteur: Kallen MC, Hulscher MEJL, Elzer B, Geerlings SE, van der Linden PD, Teerenstra S, Natsch S, Opmeer BC, Prins JM; Impact Study Group
Magazine: Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Titel: Comparison of antimicrobial stewardship programmes in acute-care hospitals in four European countries: A cross-sectional survey
Auteur: Kallen MC, Binda F, Ten Oever J, Tebano G, Pulcini C, Murri R, Beovic B, Saje A, Prins JM, Hulscher MEJL, Schouten JA; ESGAP (ESCMID Study Group for Antimicrobial Stewardship).
Magazine: International Journal Antimicrob Agents
Titel: How to measure quantitative antibiotic use in order to support antimicrobial stewardship in acute care hospitals: a retrospective observational study
Auteur: Kallen, Marlot C., Natsch, S., Opmeer, B. C., Hulscher, M. E. J. L., Schouten, J. A., Prins, J. M., van der Linden, Paul
Magazine: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
Titel: A survey on antimicrobial stewardship prerequisites, objectives and improvement strategies: systematic development and nationwide assessment in Dutch acute care hospitals
Auteur: Kallen, M C, Ten Oever, J, Prins, J M, Kullberg, B J, Schouten, J A, Hulscher, M E J L
Magazine: Journal of Antimicrobial Chemotherapy
Titel: Development of actionable quality indicators and an action implementation toolbox for appropriate antibiotic use at intensive care units: A modified-RAND Delphi study
Auteur: Kallen, Marlot C., Roos-Blom, Marie-Jose, Dongelmans, Dave A., Schouten, Jeroen A., Gude, Wouter T., de Jonge, Evert, Prins, Jan M., de Keizer, Nicolette F.
Magazine: PLoS ONE

Verslagen


Eindverslag

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem. Vanaf eind 2015 moet in elk Nederlands ziekenhuis een Antibiotic Stewardshipprogramma functioneren, om de kwaliteit van het antibioticagebruik te verbeteren. Eén van de onderdelen van zo’n programma is een periodieke evaluatie van de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Dat kan op meerdere manieren gedaan worden: 1. Totaal antibioticagebruik per afdeling meten. 2. De kwaliteit van het antibioticagebruik in individuele patiënten meten m.b.v. kwaliteitsindicatoren (puntprevalentiestudie (PPS)-QI). 3. De kwaliteit in individuele patiënten meten met een simpeler set indicatoren zoals gepropageerd door ECDC (PPS-ECDC). Al deze methoden moeten het lokale A-team in staat stellen de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik te meten en doelen te stellen voor verbeterprojecten. De drie methoden zijn nog nooit onderling vergeleken. Methoden 2 en 3 zijn tijdrovender en dus kostbaarder.
De kosteneffectiviteit van deze methoden is in deze studie vergeleken in een gerandomiseerde trial in 21 Nederlandse ziekenhuizen. Primaire eindpunt was opnameduur, secundair eindpunt o.a. antibioticagebruik, IC-opname en mortaliteit, en kosten.

Eind 2015 moet in elk Nederlands ziekenhuis een Antibiotic Stewardshipprogramma functioneren. Eén van de onderdelen van zo’n programma is een periodieke evaluatie van de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik. Dat kan op meerdere manieren gedaan worden: 1. Totaal antibioticagebruik per afdeling meten. 2. De kwaliteit van het antibioticagebruik in individuele patiënten periodiek meten m.b.v. kwaliteitsindicatoren (QI), in een punt- prevalentie studie (PPS). 3. De kwaliteit in individuele patiënten periodiek meten met een simpeler set indicatoren zoals gepropageerd door ECDC (HAI-Net). Methoden 2 en 3 zijn tijdrovender en dus kostbaar. Al deze methoden moeten het lokale A-team in staat stellen de kwaliteit van het lokale antibioticagebruik te meten en doelen te stellen voor verbeterprojecten.
De kosteneffectiviteit van deze methoden zal in deze studie vergeleken worden in een gerandomiseerde trial in 21 Nederlandse ziekenhuizen. Primaire eindpunt is opnameduur, secundair eindpunt o.a. kosten van de metingen en de verbeterprojecten.

Samenvatting van de aanvraag

Many programs have been designed to improve at an institutional level appropriate antibiotic use. Various methods can be used to evaluate the current quality of antibiotic use in hospitals, ranging from continuously monitoring overall antibiotic use at an institutional/organizational level, to performing point-prevalence studies in which appropriate use in individual patients is assessed. These methods have never been compared and the (cost) effectiveness of these various options in measuring and feeding back information on antibiotic use is unknown. The question is whether monitoring of overall use suffices, or whether labor intensive and costly point prevalence studies are more effective and cost-effective. STUDY OBJECTIVE To assess the (cost-)effectiveness of three different methods to measure and feedback information on the quality of current antibiotic use in various wards of the hospital: 1. OVERALL USE - OVERALL USE per ward is measured (pharmacy data), including the use of "reserve" antibiotics. Drug use data will be standardized in DDDs and will be summarized and fed back per ward. 2. PPS-QI: A Point prevalence studies (PPS) is performed at the various wards to collect data on appropriate antibiotic use in individual patients as defined by a set of validated QUALITY INDICATORS (PPS-QI). This information on the quality of use will be fed back to the individual wards. 3. PPS ECDC-HAI: A SIMPLIFIED point prevalence studies (PPS) is performed at the various wards in which data are collected on a non-validated, but simpler set of indicators (ECDC HAI-Net). STUDY DESIGN AND STUDY SETTING To assess the (cost) effectiveness of these various scenarios, a prospective, cluster randomized, multicenter trial will be performed in 18 Dutch hospitals. We will divide each hospital in 3 clusters: all surgical wards, all non-surgical wards, and the ICU. As the QI to be used in the PPS-QI were explicitly NOT developed for ICU patients, we will randomize ICUs between arm 1 and arm 3. Surgical and non-surgical wards will be randomly allocated to one of three arms, ICUs to one of two study arms, stratified by hospital (i.e. in each hospital, each strategy will be allocated to one cluster) For all scenarios and all wards, data will be collected by a dedicated study (D-team). In scenario 2 and 3 point prevalence data will be collected for 50 patients per cluster. In all scenarios, information (respectively on overall antibiotic use and the results of the PPS) is fed back by the local antibiotic (A)-team to the hospital departments, and compared with similar wards. Wards with high respectively low overall antibiotic use (scenario 1) or high respectively low quality of antibiotic use (scenario 2 and 3) are easy recognizable in the report. To facilitate and standardize the feedback strategy, all A-teams will receive an instruction to disseminate the report and to organize an educational meeting in which to discuss antibiotic use and the ward specific feedback with their colleagues. ASSESSMENTS To assess and compare the effectiveness of the three scenarios, we will prospectively collect, three times with one month interval (interrupted times series) before and three times after the measurements as defined in the respective study arms with the subsequent Antibiotic team (A-team) interventions, for 40 adult patients per cluster treated with antibiotics for > 24 hours: age, sex, co-morbidity, type of infection, length of hospital stay and ICU admission, 30-day (infection-related) mortality, and antibiotic use (agents, iv or oral, dose and treatment duration). PRIMARY ENDPOINTS FOR COMPARISON OF STUDY ARMS Length of hospital stay (LOS). Secondary endpoints are: Admission to and duration of intensive care unit (ICU) stay, 30-day Overall mortality and Infection-related mortality, Total antibiotic use and use of reserve antibiotics, and Costs (costs related to the measurement of antibiotic use resp. performance of the PPS (D-team) and costs related to the stewardship interventions (A-team)). As mortality and length of stay of ICU patients are mainly determined by severity of illness and co-morbidity, for ICU patients the primary endpoint will be: Total antibiotic use and use of reserve antibiotics. Secondary endpoints are Length of ICU and hospital stay, 30-day overall mortality and Costs. SAMPLE SIZE AND STATISTICS We have recently established for urinary tract infections an inverse relationship between the proportion of appropriate use in a patient (QI sumscore/number of applicable QIs) and LOS. Mean LOS was 8.0 (SD 8.0) days. With 3 times 18 clusters with 3 times 40 patients before and 3 times 40 patients after the overall use- resp. PPS driven A-team interventions, assuming an within cluster correlation (ICC) of 0.15, depending on the estimated effect size this study will have a power of 0.68-0.94 to demonstrate a reduction in geometric mean length of stay of 1 day (SD 3) with an alpha of 0.05.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
205300002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Prins MPH PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC