Mobiele menu

Athletic Skills Garden voor paarden: Paardrijden stimuleren door middel van een openbare sportruimte

Projectomschrijving

Sporten is goed voor onze gezondheid. We worden er fysiek fitter van, maar het draagt ook bij aan
onze mentale gezondheid. Sporten maakt mensen gelukkig. De paardensport specifiek, heeft een
grote bijdrage aan dit geluk. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat activiteiten met paarden
een positief effect hebben op onder andere de respiratoire functies, balans, grove motorische
functies, spierkracht, coördinatie en lichaamsbewustzijn, maar dat er ook mentale voordelen te zien
zijn zoals minder angst en hyperactiviteit, betere cognitieve vaardigheden bij kinderen, betere
sociale en psychologische ontwikkeling van adolescenten, minder stress en depressies en
daarnaast zorgen activiteiten met paarden ook voor ontspanning.
Door sporten beter toegankelijk te maken kan een gemeente mensen motiveren om meer te gaan
sporten en bewegen. Openbare beweegruimtes zoals speeltuinen en parken spelen hierin een
grote rol. In de paardensport bestaan dergelijke openbare ruimtes op dit moment nog niet (los van
de ruiterpaden door natuurgebieden, zwemvijvers en het gebruik van stranden). Door het
ontwikkelen van een openbare ruimte voor de paardensport kunnen we mensen stimuleren om
samen met hun paard te gaan bewegen.
Het rapport geeft een indicatie van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een openbare
paardensport-ruimte. Het doel is om inzichtelijk te maken wat het belang is van deze ruimte, en op
welke manier deze gerealiseerd kan worden. Als eerste is er gekeken naar de ambities van de
Gemeente Midden-Delfland, het Nationaal Sportakkoord en naar de wensen vanuit de
paardensport zelf. Ook is er achtergrondonderzoek gedaan naar efficiënte en effectieve manieren
om een openbare ruimte in te delen. Het Athletic Skills Model wordt hierbij als basis gebruikt. We
hebben naar het Athletic Skills Model gekeken vanuit de personen die uiteindelijk de paardensport
gaan beoefenen. Vervolgens hebben we ook de aspecten van het humane model toegepast op het
paard, waarbij er ook onderzoek is gedaan naar de ontwikkeling en trainingsprincipes van het
paard. Op basis hiervan geeft het rapport een advies voor de indeling van een openbare ruimte
voor de paardensport.
Tot slot is er een stappenplan tot realisatie voorgelegd waarin wordt aangegeven wat er na dit
onderzoek nog nodig is om de openbare paardensportruimte te ontwikkelen. EquInnoLab. kan hier
ondersteuning bij bieden.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Deze voucher vervult een vraag voor inpassing in een paardensportcampus die ontwikkeld wordt in samenwerking met Stichting Equestrum, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (subsidie campusontwikkeling) en Lentiz Onderwijsgroep. Deze partijen zijn geen co-financiers voor dit project, maar investeren wel in de campusontwikkeling. Samen met Stichting Equestrum werken we aan het realiseren van een paardensportcampus die inhoudelijk aan zal sluiten bij de ambities van het Nationaal Sportakkoord. Als fysieke locatie zal de campus een voorbeeldfunctie vervullen voor de duurzaamheid van de paardensport. Traditioneel kennen we enkel ruiterpaden en trainingshallen. Van belang is om innovatieve openbare ruimten te creëren. Onze innovatievraag voor de campusontwikkeling is een combinatie van de inhoudelijke ambities en de fysieke faciliteiten: Hoe kunnen we een openbare sportruimte voor paarden ontwikkelen die paardrijden stimuleert (en tevens bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland)? De toegevoegde waarde (en mentale en fysieke voordelen) van de paardensport is erg hoog voor kinderen en volwassenen, maar de kennis over bewegen met je paard heel gering. De aantallen paardensporters lopen terug, en blijkt het moeilijk voor bonden en andere partijen om jonge kinderen en recreanten aan zich te binden. Zowel de gebonden als ongebonden ruiters, of nog niet ruiters, willen wij stimuleren om te bewegen. Aansluitend op de ambities Van jongs af aan vaardig in bewegen en Duurzame sportinfrastructuur willen we een innovatieve openbare ruimte ontwikkelen, die stimuleert om samen met een paard te bewegen. In de sterk verstedelijkte zuidwestelijke Randstad is deze aanpak extra urgent voor het welzijn van de stedeling en het paard.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538001718
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. van Dalen
Verantwoordelijke organisatie:
EquInnolab