Mobiele menu

Atosiban versus placebo in the treatment of late threatened preterm labor (APOSTEL VIII study)

Jaarlijks bevallen 12.000 vrouwen in Nederland voor de 37 weken zwangerschap. Deze vroeggeboortes kunnen voor complicaties zorgen bij het kind en het is nummer 1 doodsoorzaak van pasgeborenen. Het doel is om dit aantal terug te dringen. Hiervoor moet bekend zijn wat de beste behandeling is.

Studie en verwachte resultaten

De APOSTEL VIII studie onderzoekt of weeënremming een goede behandeling is. Hierbij worden vrouwen met symptomen van een vroeggeboorte gerandomiseerd tussen twee behandelingen. De interventiegroep krijgt weeënremming en corticosteroïden, de controlegroep krijgt een placebo en corticosteroïden. De WHO heeft in 2015 een advies uitgebracht over interventies bij vroeggeboorte. Hierin werd onderstreept dat het huidige wetenschappelijke bewijs om wel of niet weeënremming toe te passen van lage kwaliteit is. Ondanks de matige bewijsvoering wordt weeënremming in Nederland wel toegepast. De APOSTEL VIII hoopt een stevig fundament te leggen voor het wel of niet geven van weeënremmers bij vroeggeboorte.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Zin en onzin van tocolyse
Auteur: M. Kok
Titel: De Twaalf APOSTELEN
Auteur: M.A. Oudijk
Titel: The long road of research towards effective tocolysis
Auteur: B. Mol, M.A. Oudijk, C. Dijkstra, M. Kok
Titel: APOSTEL 8
Auteur: Oudijk en Kok
Titel: Apostel 8
Auteur: M.A. Oudijk
Titel: Atosiban versus placebo in treatment of late threatened preterm birth Apostel 8 study
Auteur: W. Breebaart, J. Thornton, K. Wood, M. Kok and M.A. Oudijk on behalf of the Apostel 8 studygroup
Titel: zijn weeënremmers wel zo'n goed idee?
Auteur: J. Klumper, C. Dijkstra, M. Oudijk
Magazine: Meerling Magazine
Begin- en eindpagina:
Titel: De lange weg van onderzoek naar weeënremmers
Auteur: Irene van Elzakker
Magazine: AMC Magazine
Titel: Groot onderzoek naar weeënremmers: is het kind wel beter af?
Auteur: Ellen de Visser
Magazine: De Volkskrant
Begin- en eindpagina:
Titel: Low-risk trials for children and pregnant women threatened by unnecessary strict regulations. Does the coming EU Clinical Trial Regulation offer a solution?
Auteur: Knaapen, Max, Ploem, Martine Corrette, Kruijt, Maya, Oudijk, Martijn A., van der Graaf, Rieke, Bet, Pierre M., Bakx, Roel, van Heurn, L. W. Ernst, Gorter, Ramon R., van der Lee, Johanna H.
Magazine: European Journal of Pediatrics
Begin- en eindpagina:
Titel: Study protocol for a randomised trial for atosiban versus placebo in threatened preterm birth: the APOSTEL 8 study
Auteur: Klumper, Job, Breebaart, Wouter, Roos, Carolien, Naaktgeboren, Christiana A, van der Post, Joris, Bosmans, Judith, van Kaam, Anton, Schuit, Ewoud, Mol, Ben W, Baalman, Jelle, McAuliffe, Fionnuala, Thornton, Jim, Kok, Marjolein, Oudijk, Martijn A
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/9/11/e029101.long
Titel: Spontane vroeggeboorte in Nederland
Auteur: M.A. Oudijk en E. Pajkrt
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.ntog.nl/dynamic/media/3/documents/NTOG%202018%206%20web.pdf
Titel: minder vroeggeboortes, dat is het doel
Auteur: M.A. Oudijk
Magazine: Meerling Magazine
Begin- en eindpagina:
Titel: Aan boord van de APOSTEL 8.Ned Tijdschr Obstet Gynaecol.
Auteur: J. Klumper
Magazine: NTOG
Begin- en eindpagina:
Link: http://www.ntog.nl/dynamic/media/3/documents/NTOG_2019-2a.pdf
Titel: Video APOSTEL 8 study, English
Auteur: Klumper en Oudijk
Link: https://vimeo.com/317441165
Titel: counselingsfilm
Auteur: projectgroep
Link: https://vimeo.com/271460273

Kenmerken

Projectnummer:
848041004
Looptijd: 94%
Looptijd: 94 %
2017
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. MA Oudijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie AMC