Mobiele menu

Attentional processes in the development and maintenance of substance abuse and dependence

Projectomschrijving

Rol van aandachtsprocessen bij middelenmisbruik
Mensen die middelen gebruiken hebben relatief sterk de neiging hun aandacht te richten op de middelen waaraan ze verslaafd zijn. Daarbij kunnen ze hun aandacht slechts moeilijk herrichten als ze het onderwerp van hun hunkering eenmaal hebben waargenomen.

Doel
Met dit onderzoek wil men nagaan of dit type aandachtsprocessen ook een rol speelt bij het ontstaan van middelenmisbruik bij mensen die nog niet verslaafd zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het TRacking Adolescents’ Individual Lives Survey (TRAILS), waarin ruim 2000 kinderen vanaf 11 jaar sinds 2002 elke twee jaar onderzocht worden op neuropsychologische aspecten en op hun geestelijk, maatschappelijk en lichamelijk functioneren. Het doel van dit project is om te onderzoeken of en hoe aandachtsprocessen betrokken zijn bij de ontwikkeling en het vasthouden van een verslaving. Het project levert mogelijk een diagnostisch instrument en een nieuwe interventie op.

Doelgroep
Behandelaars verslavingszorg

Producten

Titel: Predicting dyscontrolled drinking with implicit and explicit measures of alcohol attitude.
Auteur: Ostafin, B.D., De Jong, P.J., Kassman, K.T., & van Hemel-Ruiter, M.E.
Magazine: Drug and Alcohol Dependence
Titel: Reward & punishment sensitivity and alcohol use: The moderating role of executive control.
Auteur: Jonker, N.C., Ostafin, B.D., Glashouwer, K.A., van Hemel-Ruiter, M.E., & de Jong, P.J.
Magazine: Addictive Behaviors
Titel: Reward-related attentional biases and adolescent substance use: the TRAILS study.
Auteur: van Hemel-Ruiter, M.E., de Jong, P.J., Oldehinkel, A.J., & Ostafin, B.D.
Magazine: Psychology of Addictive Behaviors
Titel: Appetitive and regulatory processes in young adolescent drinkers.
Auteur: Madelon E. van Hemel-Ruiter, Peter J. de Jong, Reinout W. Wiers
Magazine: Addictive Behaviors

Verslagen


Eindverslag

Middelenmisbruik is een groeiend probleem onder (jonge) adolescenten. Dit project onderzocht de rol van selectieve aandacht voor belonende stimuli in het algemeen en verslavende middelen in het byzonder bij het onstaan en voortduren van middelenmisbruik.

Deel 1 van dit project onderzocht of jongeren die relatief gevoelig zijn voor beloning in het algemeen en van wie de aandacht automatisch wordt getrokken door stimuli die verwijzen naar mogelijke beloning een vergroot risico zouden lopen om middelen te gaan misbruiken. Een grote groep jongeren van rond de 16 jaar speelde daartoe een soort computerspel om de aandacht voor beloning te meten. Daarnaast is tijdens de zelfde meetsessie en 3 jaar later hun gebruik van middelen als alcohol en cannabis gemeten. In overeenstemming met het idee dat een algemene "appetitieve" aandachtbias (AB)een risicofactor is voor het ontwikkelen van middelenmisbruik, hing de sterkte van de AB samen met meer (ook toekomstig) middelengebruik.

Deel 2 richtte zich op de relatie tussen alcoholgebruik en AB voor alcohol stimuli onder scholieren en onderzocht of die relatie extra sterk zou zijn voor adolescenten met relatief geringe aandachtcontrole. De uitkomsten lieten inderdaad zien dat jongeren die meer dronken ook sterker de neiging hadden hun aandacht automatisch te richten op afbeeldingen van alcoholische drankjes (i.p.v. opfrisdrank), en dat deze tendens met name optrad bij deelnemers met een lage aandachtcontrole.

Deel 3 vergeleek een groep cliënten van Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) met een groep op sekse, leeftijd en opleidingsniveau gematchte controle proefpersonen. De voorlopige bevindingen laten zien dat de groep proefpersonen met een diagnose van middelen afhankelijkheid of verslaving een significant sterkere aandachtbias liet zien voor middelenplaatjes dan de controle proefpersonen.Binnen de cliëntengroep van VNN kwam het misbruik van cannabis het meest voor (56 van de 78 personen). Een vervolganalyse naar de specifieke aandachtbias voor cannabis liet zien dat cliënten met een diagnose afhankelijkheid of misbruik van cannabis een significant sterkere aandachtbias hadden voor cannabisplaatjes dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Dit was zowel het geval als de plaatjes 500 ms als 1250 ms werden aangeboden. Kortom ze vertoonden de neiging hun aandacht te blijven richten op de verslavende middelen.

De resultaten ondersteunen de hypothese dat selectieve aandacht voor beloning in het algemeen en voor verslavende middelen in het byzonder betrokken zijn bij de ontwikkeling van (overmatig) middelen gebruik onder adolescenten. De uitkomsten suggereren dat het behulpzaam zou kunnen zijn om als preventieve interventie het vermogen tot aandachtcontrole te trainen. Daarnaast lijkt het vanuit klinisch perspectief relevant interventies te ontwikkelen die de automatische selectieve AB voor de verslavende middelen kan verminderen.

Samenvatting van de aanvraag

Substance abuse and addictive behaviours form an growing problem among (young) adolescents. Increasing insight in factors that play a critical role in the development and maintenance of these problem behaviours may provide welcome theory-derived clues for both prevention and treatment. Contemporary theories attribute a critical role to attentional biases (AB) and propose a reciprocal relationship between craving and AB for drug cues. In line with this view it has even been argued that the development of an AB for drug stimuli may be the core process underlying compulsive drug use and craving. Sustaining the alleged importance of AB in addiction, a series of recent studies showed that addicted individuals are characterized by ABs in both orienting and maintenance of attention toward personally relevant drug stimuli. However, because thus far virtually all of these studies followed a cross sectional approach it remains to be seen whether these biases indeed have a causal influence on addictive behaviours. Therefore, the general aim of this project is to investigate further if and how attentional biases are involved in (1) the development and (2) maintenance of substance abuse. The first part of the study is embedded in a large scale longitudinal study among adolescents (TRAILS: Tracking Adolescents’ Individual Lives’ Survey) providing the welcome opportunity to complement cross-sectional with longitudinal data and to investigate the role of (premorbid) AB for the persistence and or development of substance abuse (in terms of predictive validity). Accordingly, this part of the project tests whether a general tendency to prioritize the processing of appetitive, reward-related stimuli ("appetitive bias") sets adolescents at risk for developing (poly)substance abuse. To index attentional biases we use a spatial-cueing task that allows to differentiate between tendencies to shift attention toward versus difficulties in shifting away from particular stimuli. In addition, the present task allows room for both more voluntary (supervisory) and more automatic attentional processes. This provides the opportunity to get more detailed insight in which components of AB may be involved in substance abuse. The second part of the project consists of two collaborative studies with Verslavingszorg Noord Nederland (VNN; Center for the treatment of addictive behaviours in the notherns regions of NL) and focuses on the alleged role of substance-specific ABs for the maintenance of substance abuse. There is already ample evidence that adults show an AB for personally relevant drug stimuli. If indeed such an AB plays a critical role in the development and maintenance of substance dependency, an AB for personally relevant drug stimuli should also be evident in substance dependent adolescents. Therefore, the first aim is to test whether indeed this is the case. Importantly, AB will be assessed both before and after treatment. This allows to test whether adjustment of AB is associated with treatment success and recurrence of symptoms. If so, this would not only substantiate the claim that AB plays an important role in addiction, it would also point to the potentially clinical importance of targeting AB in regular treatment. Moreover, it would provide a theory-derived index of treatment success as well as a predictor of relapse. Finally, this part of the project tests the most critical implication of the alleged causal role of AB, namely that specifically reducing AB would also reduce addictive symptoms. Previous work in the context of anxiety disorders provided highly promising results by showing that reducing symptom-specific AB modification training (ABMT) was not only effective in changing biased attention in phobic individuals but also in reducing symptoms with effects that were of similar size as reported for traditional cognitive behavioural treatment (e.g., Amir et al., in press). Recent work in the context of addiction using analogue groups (heavy drinking students) provided preliminary evidence that analogous procedures may also be applied to addiction: a single session of ABMT had an immediate effect on reducing alcohol intake (Field & Eastwood, 2005). Using a more intense multiple session ABMT procedure, the present project tests whether ABMT can also be successfully applied in adolescents showing clinically relevant substance abuse. Importantly, the present design includes two different types of ABMT: one focussing on modifying initial attention, and one sustained attention. This allows to disentangle the relative importance of these AB components in substance abuse. In short the project aims to (1) identify theory-derived vulnerability factors for the development of substance abuse and dependency, (2) test the alleged role of substance-specific AB in the maintenance of substance abuse and dependency, (3) contribute to the development of fresh theory-driven clinical interventions.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160210
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. P.J. de Jong