Mobiele menu

Audience segmentation: implications for alcohol interventions for Dutch adolescents

Jongeren staan verschillend tegenover alcohol, maar er zijn ook overeenkomsten te vinden in hun opvattingen. Jongeren van 12 t/m 18 jaar kunnen wat alcohol betreft ingedeeld worden in 5 segmenten. De jongeren binnen een segment hebben ongeveer dezelfde houding, waarden, normen en kennis over alcohol(gebruik). Dit promotieonderzoek gaat hierop verder. Centraal staat de vraag of en hoe doelgroepsegmentatie kan helpen om deze jongeren beter te bereiken met alcoholpreventie en -beleid. In het onderzoek worden onder meer de karakteristieken van de segmenten aangescherpt, en nemen 2 van de 5 groepen deel aan interventies die op hen worden aangepast.

Het onderzoek is gestart in 2010 en eindigt in 2014. De uitvoering vindt plaats bij de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) Brabant. De AWPG’s zijn samenwerkingsverbanden tussen professionals in praktijk, beleid, onderwijs en wetenschap. Zij delen en genereren in de AWPG kennis over publieke gezondheid.

Producten

Titel: Adolescents and alcohol: an explorative audience segmentation analysis
Auteur: Jolanda Mathijssen Meriam Janssen Marja van Bon-Martens Ien van de Goor
Magazine: BMC Public Health
Titel: Sociale marketing en alcoholpreventie voor jongeren 12 – 18 jaar. Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing, ’s-Hertogenbosch, 28 mei 2013.
Titel: Social marketing as a tool for alcohol prevention for Dutch adolescents 12 – 18 years, EUPHA, Brussel, November 14 2013.
Titel: Doelgroepsegmentatie als instrument voor alcoholpreventie voor jongeren 12 – 18 jaar. Alcoholsymposium GGD Hart voor Brabant “doorpakken of doorzakken”, ’s-Hertogenbosch, 12 april 2012.
Titel: Alcoholpreventie en sociale marketing voor jongeren 12–18 jaar: van idee naar praktische interventie. Centrumoverleg Jeugd Trimbosinstituut, Utrecht, 11 maart 2014.
Titel: Alcoholpreventie en sociale marketing voor jongeren 12-18 jaar: van idee naar praktische interventie, Centrum Gezond Leven RIVM, Bilthoven, 13 mei 2014.
Titel: Sociale marketing als methode voor alcoholpreventie voor jongeren van 12–18 jaar, NCVGZ, Rotterdam, 10 april 2014.
Titel: Sociale marketing en alcoholpreventie voor jongeren 12–18 jaar. Lancering website alcohol en drugs voor jongeren van Context, Den Haag, 12 februari 2014.
Titel: Sociale marketing en alcoholpreventie voor jongeren 12–18 jaar. Landelijke vakgroep Gezondheidsbevordering, Utrecht, 11 februari 2014.
Titel: Social marketing as a tool for alcohol prevention for adolescents aged 12 – 18 years. European Social Marketing Conference, Lisbon, 27 november 2012.
Titel: Sociale marketing en alcoholpreventie voor jongeren 12 – 18 jaar. Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing, Groningen, 5 november 2013.
Titel: Sociale marketing en doelgroepsegmentatie als instrument voor alcoholpreventie voor jongeren 12 – 18 jaar. Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ), Amsterdam, 11 april 2012.
Titel: Ontwikkeling van alcoholinterventies voor adolescenten met de methodiek sociale marketing, FADO, Utrecht, 13 november 2014.

Verslagen


Eindverslag

Uitgangspunt voor dit onderzoek zijn 5 segmenten jongeren van 12 - 18 jaar, namelijk: socialen, uitbundigen, bewust frissen, nuchteren en genieters. De jongeren in elk segment hebben een andere kijk op alcohol. Doel van dit onderzoek is het op maat ontwikkelen van interventies voor de jongeren van 2 segmenten.
In een eerste expertmeeting is, samen met professionals, ervoor gekozen om interventies te gaan ontwikkelen voor de sociale en nuchtere jongeren. Met sociale en nuchtere jongeren zijn focusgroepen uitgevoerd, om uit te vinden wat deze jongeren drijft en wat zij (niet) leuk vinden aan alcohol. Daarnaast is een overzicht gemaakt van aanbevolen bestaande interventies vanuit de i-database van het Centrum Gezond Leven en de database van het Nederlands Jeugdinstituut.
In een tweede expertmeeting met professionals is besloten dat we (delen van) bestaande interventies gaan aanpassen (met de resultaten van de focusgroepen) voor de sociale en nuchtere jongeren, en dat er dus geen nieuwe interventies ontwikkeld zullen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
204001004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J.P. Mathijssen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg