Mobiele menu

Auditieve beperking en werk

Projectomschrijving

Mensen met een auditieve beperking ondervinden problemen met het behouden van werk, blijkt uit onderzoek. De Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) bracht in 2019 de richtlijn ‘slechthorendheid en tinnitus’ uit. Recent blijkt echter dat bedrijfsartsen moeite hebben om deze te implementeren.

Met de huidige coronamaatregelen wordt er veel gevraagd van mensen met een auditieve beperking, vooral als thuiswerken onmogelijk is. Ook het online vergaderen vraagt veel energie. Patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS onderzoekt in 10 organisaties hoe de richtlijn al dan niet wordt geïmplementeerd. Om maximale impact te realiseren worden adviezen, tips en training aangeboden aan HRM, management, slechthorende medewerkers en hun collega’s. Verwacht wordt dat 1.000 werkenden met een auditieve beperking en hun collega’s worden bereikt.

Meer informatie? Ga dan naar www.stichtinghoormij.nl of neem contact op met projectleider Judith Veen (06-28087677).

Producten

Titel: Heart2hear: Waarom is, juist nú, akoestische optimalisatie van werkruimtes van belang?
Auteur: Philo Heijnen, Geluidburo en Judith Veen, Heart2Hear
Link: http://www.heart2hear.nl/zonmw-project-auditieve-beperking-en-werk/
Titel: Stichting Hoormij·NVVS: Project auditieve beperking en werk
Auteur: Marjolijn Dekker
Link: https://www.stichtinghoormij.nl
Titel: Acoustic Bulletin: Geluidsoverlast in ziekenhuizen verdient aandacht
Auteur: Judith Veen
Link: https://www.acousticbulletin.com/
Titel: Hoormij·NVVS Magazine: De impact van minder horen en hinderlijk geluid
Auteur: Marjolijn Dekker
Magazine: Hoormij - NVVS Magazine
Titel: Webinar met klankbord: Lessen op het gebied van geluid tijdens corona
Auteur: Judith Veen
Link: http://www.klankbord.nu/artikelen/terugblik-op-de-webinar-van-29-juni

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen met een auditieve beperking hebben behoefte aan (of ondervinden problemen met) het behouden van werk, blijkt uit verschillende recente onderzoeken. Ook de Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onderkent de complexe problematiek van mensen met een auditieve beperking en bracht in februari jl. de nieuwe richtlijn ‘slechthorendheid en tinnitus’ uit. Echter: de NVAB berichtte recent ook dat bedrijfs- en verzekeringsartsen moeite ervaren om de nieuwe richtlijnen te implementeren. In de huidige tijd, met maatregelen als anderhalve meter afstand en het dragen van mondkapjes, wordt er op de werkvloer veel gevraagd van mensen met een auditieve beperking. Dit geldt met name in de sectoren waar thuiswerken onmogelijk is. Patiëntenorganisatie Hoormij·NVVS wil in tien organisaties onderzoeken hoe de richtlijn ‘slechthorendheid en tinnitus’ al dan niet wordt geïmplementeerd. Daartoe worden vragenlijsten en expertgesprekken gevoerd met arbodiensten, HRM-afdelingen en ondernemingsraden. Om maximale impact te realiseren worden adviezen, tips en training aangeboden aan zowel HRM en management als aan slechthorende medewerkers en hun collega’s. Hoormij·NVVS wil in deze Coronatijd haar verantwoordelijkheid nemen om mensen met een auditieve beperking te ondersteunen en te zorgen dat zij de regie kunnen nemen over werk en leven. In dit project starten we met tien organisaties, om daarna als een inktvlek uit te breiden. Verwacht wordt dat zo 1.000 werkenden met een auditieve beperking en hun collega’s worden bereikt.

Kenmerken

Projectnummer:
742007008
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. J. Veen
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Hoormij in Houten