AugMDT

Projectomschrijving

De MDT-reis 

In deze MDT onder onderwijstijd worden leerlingen uitgedaagd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Eigenaarschap staat daarbij centraal. Ze hebben de keuzevrijheid om te bepalen waar zij zich voor willen inzetten en op welke manier.

Aangemoedigd door docenten en met hulp van een app maken leerlingen kennis met maatschappelijke organisaties buiten hun eigen bubbel. In de 1e periode voeren ze ook een actie uit voor iemand in hun eigen omgeving en ervaren wat de gemaakte impact met henzelf doet. Tijdens de Young Impact workshop bedenken zij hun project . Ze gaan aan de slag bij verschillende maatschappelijke organisaties in en om Eindhoven. In de weken erop werken zij hun plan uit en ontwikkelen vaardigheden die ze nodig hebben bij het voorbereiden en uitvoeren van hun challenge.

Leerlingen worden beloond met een ticket voor Young Impact Day aan het einde van het schooljaar. Hier ontmoeten ze duizenden andere jonge impactmakers, vieren ze hun impact met bekende artiesten en influencers, krijgen ze zelf een podium voor hun impact en worden de Young Impact Awards uitgereikt.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deze MDT-reis is een waardevol startpunt van de maatschappelijke loopbaan van leerlingen. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen en ontdekken hun kwaliteiten, waarden en wat ze willen ondernemen. Daarnaast leren ze een heleboel praktische vaardigheden, zoals écht samenwerken, plannen, organiseren en netwerken. Positieve leerervaringen worden bestendigd door ze op te merken en te vieren. Verder levert het traject voor leerlingen een verbreding van hun blikveld op de samenleving op, ontmoeten ze mensen buiten hun normale leefwereld en doen ze praktijkervaring op. Genoeg bagage dus om onderbouwde keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De school voldoet met Aug MDT aan een aantal eisen van het burgerschapsonderwijs en laat zien dat ze het burgerschap van hun leerlingen serieus nemen. De lokale samenleving profiteert van 350 leerlingen die zich inzetten voor hun omgeving. Ze pakken klussen op DOE-plekken aan die anders wellicht blijven liggen. Niet alleen in deze 3 jaar, maar ook daarna. De grotere naamsbekendheid levert een voordeel op voor alle betrokken maatschappelijke organisaties en daarmee de mensen, dieren en natuur in Eindhoven.

Doelgroep

Leerlingen tussen de 15 en 17 jaar van havo/vwo, leerjaar 4, van Augustinianum

Regio

Eindhoven

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Samen met MDT-proof organisatie Young Impact willen we in ons onderwijs structureel meer aandacht en ruimte bieden aan talentontwikkeling, elkaar ontmoeten en maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving. Middels een MDT-programma versterken we de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen, laten we hen ontdekken wat zij belangrijk vinden en vergroten we hun bijdrage aan de maatschappij. We hebben zo aandacht voor ´elke mens, heel de mens en alle mensen´ dat onderdeel is van de visie van onze school. Dit doen we door het aanbieden van een samenhangend burgerschapsprogramma in samenwerking met experts op de verschillende burgerschapsthema’s. In dit programma komen leerlingen regelmatig in actie met en voor anderen binnen de verschillende thema’s.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430072110002
Looptijd:
2022
2025
Projectleider en penvoerder:
A.E. Valstar
Verantwoordelijke organisatie:
Augustinianum