Mobiele menu

AVG check Anne4care

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Met Privacy Direct zijn de volgende doelstellingen behaald:
1. Opdrachtgever heeft overzicht over het AVG voor medewerkers, producten en gebruikers van het product Anne4Care;
2. Opdrachtgever weet met wie zij in gesprek moeten en zij weet ook wat de vraagstukken zijn waarop Opdrachtgever antwoord moet hebben voordat het product ingezet kan worden
3. Medewerkers de Opdrachtgever zijn door middel van kennisdeling tijdens Workshops voorbereid op gesprekken met enerzijds ouderen en hun mantelzorgers en anderzijds contact met ouderen zelf inzake privacy/AVG
4. Opdrachtgever beschikt over een plan van aanpak m.b.t. AVG voor eigen medewerkers, het product Anne4Care en de uitleverprocessen daarvan. En er is voldoende kennis geborgd in de organisatie over AVG zodat ook aan zorgpartners een deel kennis kan worden overgedragen.

Deze doelstellingen zijn behaald. Privacy Direct heeft stapsgewijs de benodigde werkzaamheden uitgevoerd en onze medewerkers voorzien van de juiste handvatten en documentatie om blijvend de privacy van de gebruikers van het product Anne te kunnen borgen. Ook hebben wij onder begeleiding van Privacy Direct de werkprocessen in lijn gebracht met de toepasselijke privacyregels en documenten opgesteld die voldoen aan de AVG en aanverwante regelgeving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002871
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. ing. A. Johannes
Verantwoordelijke organisatie:
Virtual Assistant BV (Virtask)