Mobiele menu

Awareness Identification and Treatment Chronic hepatitis B and C: BIBHEP

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 500 patiënten, vaak onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers. Het nationale programma BIBHEP stelt zich ten doel zorgverleners en beleidsmakers bewust te maken van deze hepatitis-problematiek, en daarbij identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C te faciliteren. BIBHEP gaat over: 1) de gezondheidswinst van antivirale therapie, en de mogelijkheid in Nederland sterfte door chronische hepatitis B of C terug te dringen; en 2) de vroege opsporing van hepatitisvirusdragers met risico op levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom (secundaire preventie) te verbeteren. BIBHEP richt zich vooral tot beroepsgroepen (huisartsen, GGD-artsen, overige zorgprofessionals, overheid en overige betrokkenen) en wordt uitgevoerd door een het consortium van LiverDoc, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en Erasmus MC (afdeling MGZ). Dit consortium werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en het Trimbos Instituut. De financiering is mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland en ZonMw (de ZonMw-bijdrage is mede mogelijk gemaakt door Gilead en Bristol-Myers Squibb). Link naar de afscheidsbrief van BIBHEP Link naar BIBHEP op liverdoc.nl

Producten

Titel: Twee gratis apps voor hepatitisbehandelaar
Auteur: Raoel Maan, Rob de Knegt, Jurriën Reijnders, Solko Schalm
Magazine: MAGMA
Titel: Vervolgdiagnostiek, follow-up en verwijzing van patiënten met hepatitis B en C
Auteur: Robine Hofman, Irene K. Veldhuijzen, Johan van der Lei Jan Hendrik Richardus
Magazine: Nederlands Tijdchrift voor Geneeskunde
Link: http://www.ntvg.nl/D2047
Titel: ‘Dat pensioen, ik geloof er niet zo in'
Auteur: Marieke Buijs
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Titel: BIBHEP's Nationaal HCV Behandelplan
Auteur: Prof. dr. S. Schalm
Magazine: MAGMA
Titel: SOFOSBUVIR VOORLOPIG ALLEEN VOOR ERNSTIG ZIEKE HEPATITIS C-PATIËNTEN
Auteur: Heleen Croonen
Magazine: Medisch Contact
Titel: Belang herkenning chronische hepatitis B en C in de huisartspraktijk
Auteur: Prof. dr. S. Schalm en Dr. C. Helsper
Magazine: Modern Medicine
Titel: Hep Opinie
Titel: Antivirale therapie voor hepatitis verplettert concept ‘cirrose is altijd progressief’
Auteur: Rob de Knegt, Solko Schalm, Raoel Maan, Marjolein van Tilborg, Jurrien Reijnders
Magazine: MAGMA
Titel: Sterfte aan chronische virale hepatitis B- en C-infectie naar leeftijd en regio
Auteur: Hofman R, Schalm S, Richardus JH
Magazine: Infectieziekten Bulletin
Titel: Sterfte aan chronische hepatitis B en C in Nederland
Auteur: Hofman R, Nusselder WJ, Veldhuijzen IK, Richardus JH
Magazine: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Link: https://www.ntvg.nl/artikelen/sterfte-aan-chronische-hepatitis-b-en-c-nederland
Titel: BIBHEP Web-apps
Auteur: Anoniem
Titel: BIBHEP een jaar later
Auteur: Anoniem
Titel: BIBHEP Bewustzijn scheppen en vasthouden
Auteur: Anoniem
Titel: BIBHEP nieuws
Auteur: Anoniem
Titel: Nationale Hepatitis Dag 2015
Auteur: Anoniem
Link: http://www.virology-education.nl

Verslagen


Eindverslag

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 500 patiënten, vaak onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers. Het nationale programma BIBHEP stelt zich ten doel zorgverleners en beleidsmakers bewust te maken van deze hepatitis-problematiek, en daarbij identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C te faciliteren. BIBHEP gaat over: 1) de gezondheidswinst van antivirale therapie, en de mogelijkheid in Nederland sterfte door chronische hepatitis B of C terug te dringen; en 2) de vroege opsporing van hepatitisvirusdragers met risico op levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom (secundaire preventie) te verbeteren. BIBHEP richt zich vooral tot beroepsgroepen (huisartsen, GGD-artsen, overige zorgprofessionals, overheid en overige betrokkenen) en wordt uitgevoerd door een het consortium van LiverDoc, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en Erasmus MC (afdeling MGZ). Dit consortium werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en het Trimbos Instituut. De financiering is mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland en ZonMw (de ZonMw-bijdrage is mede mogelijk gemaakt door Gilead en Bristol-Myers Squibb).

Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 500 patiënten, vaak onnodig, aan de gevolgen van hepatitis B of C. Hoe valt het te verklaren dat de sterfte door hiv sinds 1996 met 75% is afgenomen en de sterfte door hepatitis met 30% is toegenomen? Zeer verontrustend is de sinds 2008 ingezette daling van de identificatie van hepatitis B en C dragers.

Het nationale programma BIBHEP stelt zich ten doel zorgverleners en beleidsmakers bewust te maken van deze hepatitis-problematiek, en daarbij identificatie en behandeling van chronische hepatitis B en C te faciliteren. BIBHEP gaat over: 1) de gezondheidswinst van antivirale therapie, en de mogelijkheid in Nederland sterfte door chronische hepatitis B of C terug te dringen; en 2) de vroege opsporing van hepatitisvirusdragers met risico op levercirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom (secundaire preventie) te verbeteren.

BIBHEP richt zich vooral tot beroepsgroepen (huisartsen, GGD-artsen, overige zorgprofessionals, overheid en overige betrokkenen) en wordt uitgevoerd door een het consortium van LiverDoc, de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging en Erasmus MC (afdeling MGZ). Dit consortium werkt samen met de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie en het Trimbos Instituut. De financiering is mogelijk gemaakt met steun van het ministerie van VWS, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland en ZonMw (de ZonMw-bijdrage is mede mogelijk gemaakt door Gilead en Bristol-Myers Squibb).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522005001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.H. Richardus
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC