Mobiele menu

B-Fit Bedum

Vanaf september 2017 zal de interventie B-Fit van start gaan in Bedum. Dit gebeurt op de basisscholen GBS de Horizon en Katholieke Daltonschool de Sint Walfridusschool. Andere samenwerkingspartners zijn Segitiga Bedum, DIO Bedum, Hockeyclub Bedum, Fysiotherapie Den Ommelanden en de GGD. Doel is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in Bedum in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl, zowel onder als na schooltijd, en wordt aangeboden via het onderwijs. Niet alleen de leerlingen worden actief betrokken, ook ouders en leerkrachten

Verslagen


Eindverslag

Het B-Fit project in Bedum heeft de basisscholen een grote impuls gegeven op het gebied van sport & bewegen en gezondheid. Het aantal beweegmomenten is toegenomen per week en de kennismaking met de lokale sportverenigingen is voor de school een jaarlijks terugkerend onderdeel geworden. Daarnaast doet de school mee aan landelijke- en regionale gezondheidsinitiatieven en wordt water drinken gestimuleerd. De uitgevoerde interventies vanuit B-Fit zijn zoveel mogelijk vastgelegd in het schoolbeleid, hierdoor blijft er structureel meer aandacht voor beweging en voeding voor de kinderen.

We zijn laagdrempelig van start gegaan. Door het voordoen en begeleiden van de verschillende activiteiten aan de
leerkrachten, zijn deze activiteit nu al geborgen binnen het onderwijs. Het geven van voorlichting aan ouders zal na
de projectperiode wat lastiger worden, omdat hiervoor nog niet voldoende kennis binnen de school aanwezig is.
Hier zullen we de komende periode extra aandacht voor hebben, zodat dit alsnog een structureel karakter krijgt.
Een mogelijkheid is om de samenwerking met een diëtist te versterken, zodat een specialist de ouderavonden kan
verzorgen. De clinics van de verschillende lokale sportverenigingen zullen jaarlijks terugkomen doordat er een
goed contact is tussen B-Fit coach, leerkrachten, verenigingen en de buurtsportcoach van Bedum.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006309
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Segitiga Bedum