Mobiele menu

B-Fit Bomenbuurt Roden

In de Bomenbuurt in Roden, gemeente Noordenveld hebben veel kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht. De Bomenbuurt is ook JOGG wijk. Met de interventie B-Fit willen we kinderen, ouders en leerkrachten op een laagdrempelige manier kennis laten maken met een gezonde leefstijl en bewegen. B-Fit beïnvloedt het gedrag in één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach en samen met sportverenigingen, basisschool OBS de Tandem, de buurtsportcoach, de fysiotherapie en de GGD. Centraal bij de B-Fit aanpak is de (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid.

Alle kinderen uit de Bomenbuurt worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn goed voor je is en dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Het uitgebreide programma van activiteiten, deels op het nieuw ontwikkelde beachveld in de wijk, is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. 

Verslagen


Eindverslag

In de Bomenbuurt van het dorp Roden, in de gemeente Noordenveld, wonen veel mensen met een lage SES, ligt de arbeidsongeschiktheid relatief hoog, had 21% kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht of obesitas en waren de sportparticipatie cijfers laag. De Bomenbuurt wordt als achterstandswijk omschreven en krijgt als JOGG wijk ook speciale aandacht. Via de interventie B-Fit hebben kinderen, ouders en leerkrachten op een laagdrempelige manier kennis gemaakt met een gezonde leefstijl en bewegen. De B-Fit coach heeft de (weinig actieve) kinderen uit de Bomenbuurt ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. Er is verbinding gelegd met lokale sportaanbieders, het welzijnsdomein en de sociale omgeving van de kinderen, waaronder hun ouders. De school voert een gezond schoolbeleid en er is structureel aanbod van sportverenigingen op de beachvelden. Daarnaast is via de buurtsportcoaches aansluiting bij het gemeentelijk armoedebeleid om kinderen met financiële beperkingen op weg te helpen.

B-Fit wordt uitgevoerd op basisschool OBS de Tandem en in de wijk Bomenbuurt in Roden in de gemeente Noordenveld.De kinderen worden via de school betrokken bij alle activiteiten. Via de school worden de ouders betrokken bij Gezonde Leefstijl. De sportkennismakingsactiviteiten op de beachvelden worden breder weggezet dan alleen de school. Kinderen uit de hele Bomenbuurt en omliggende wijken zijn welkom. In principe hebben we nog een jaar om aan verder draagvlak en continuering te werken. De basisschool is met behulp van de B Fit coach druk bezig met de certificering gezonde school en het beleidsmatig verankeren van gezonde leefstijl. De eet-groente workshops door diëtiste zullen worden herhaald. De werkgroep beachvelden wordt ondersteund door de buurtsportcoach. We zijn goed op weg.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007301
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Pasveer
Verantwoordelijke organisatie:
Voetbalvereniging Nieuw-Roden