Mobiele menu

B-fit in Nuth: een kickstart voor een gezonde leefstijl bij gezinnen met schoolgaande kinderen

Armoede komt in Limburg veel voor. Een bekend gevolg van armoede is gezondheidsachterstand en een ongezonde leefstijl. Middels deze subsidie gaan we B-fit uitvoeren bij basisscholen in Nuth waarbij we fysieke activiteit bij kinderen gaan verhogen, en voedingseducatie en opvoeding integreren. B-fit laat kinderen, ouders en docenten op een unieke manier kennis maken met gezond leven. Het belangrijkste doel is om binnen 2 jaar een gezondheid bevorderend project op te zetten dat leidt tot een beweeg-beleidsplan dat doorstroom naar regulier sportaanbod faciliteert. Bij B-fit zijn er 3 doelgroepen: kinderen, ouders en leerkrachten. Met name de kinderen willen we structureel meer laten sporten en bewegen. Daarnaast krijgt iedereen meer inhoudelijke kennis over gezonde leefstijl door middel van lesmateriaal, workshops en beweegtips. Ook krijgen de sportverenigingen een belangrijke rol binnen B-fit waarbij ze zichzelf kunnen presenteren en kinderen kunnen enthousiasmeren om lid te worden.

Producten

Titel: De kracht van de B-Fit coach
Auteur: GSF
Link: https://www.geldersesportfederatie.nl/de-kracht-van-de-b-fit-coach/
Titel: De motorische ontwikkeling door de ogen van Fysiotherapie Eurelings
Auteur: MQ-scan
Link: https://www.mqscan.nl/2019/04/16/
Titel: Gezond en duurzaam op school met B-Fit
Auteur: GSF
Link: https://www.geldersesportfederatie.nl/gezond-en-duurzaam-met-b-fit/
Titel: Erik beweegt Nuth
Auteur: Nuth beweegt Nuth
Link: https://www.nuthbeweegtnuth.nl/projecten/erik-beweegt-nuth/
Titel: Kick-off bij basisschool de Bolster
Auteur: GSF
Link: https://www.geldersesportfederatie.nl/kick-off-b-fit-op-de-bolster/

Verslagen


Eindverslag

De afgelopen twee jaar hebben wij B-fit uitgevoerd in Nuth en Schimmert. B-fit richt zich op het verhogen van
fysieke activiteit bij kinderen, voedingseducatie en opvoeding en vindt plaats binnen de setting van scholen. Het
belangrijkste doel om binnen 2 jaar een gezondheid bevorderend project voor kinderen, leerkrachten, en ouders
op te zetten dat breed gedragen wordt door het schoolteam, is behaald.
De 3 belangrijkste doelgroepen hebben we bij ons project betrokken: kinderen, ouders en leerkrachten. We
hebben onder andere ouder-kind workshops gegeven, samen met het team gekeken hoe de pauzes actiever
ingedeeld kunnen worden en ondersteund bij het geven van gymlessen aan de kleuters. Ook hebben de kinderen
op een zeer laagdrempelige manier met diverse sportverenigingen kennis kunnen maken.
Door de coronacrisis hebben we het project niet kunnen afronden zoals we samen met de scholen gepland
hadden. Hiervoor in de plaats zijn we gestart met een dagelijks tv-programma Limburg in Beweging zodat jong en
oud tijdens de (intelligente) lockdown wel op een leuke manier in beweging kon blijven!

Een deel van de Limburgers is minder goed opgeleid, armer, ongezonder, minder gelukkig en minder actief betrokken in de omgeving dan de gemiddelde Nederlander. Dat is ook het geval in de gemeente Nuth. Een bekend gevolg van armoede is gezondheidsachterstand en een ongezonde leefstijl waarin ongezonde keuzes worden gemaakt met betrekking tot voeding en fysieke activiteit ontbreekt.
Door de interventie B-Fit uit te voeren op basisscholen in de gemeente Nuth willen we Nuth gezonder maken. B-Fit richt zich op het verhogen van fysieke activiteit bij kinderen, voedingseducatie en opvoeding. Bij B-Fit zijn er 3 doelgroepen: kinderen, ouders en leerkrachten. Met name de kinderen gaan structureel meer bewegen door de inzet van o.a. bewegend leren, inzetten van energizers en het optimaliseren van gymlessen. Daarnaast krijgen alle doelgroepen meer inhoudelijke kennis over gezonde leefstijl door middel van lesmateriaal, workshops en beweegtips. Ook krijgen sportverenigingen de kans om zichzelf te presenteren en leerlingen te enthousiasmeren lid te worden van hun vereniging.
Alle kennis en ervaring worden gebundeld in een goed omschreven beweeg-beleidsplan waarin meer bewegen centraal staat en dat door de betreffende basisscholen gehanteerd kan blijven worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007311
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. A. Eurelings
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie en Fysiofitness Eurelings