Mobiele menu

B-Fit Rheden

B-Fit Rheden is een project van Sport- en Healthclub de Cirkel, gericht op het verbeteren van de gezondheid en leefstijl van de basisschoolkinderen uit Velp-Zuid, Dieren-Noord en Dieren-West. Kinderen die geconfronteerd worden met armoede, vaak weinig bewegen en ook geen lid zijn van een vereniging. Met behulp van de interventie B-Fit zetten De Cirkel, de basisscholen en andere partners zich in voor een duurzame gedragsverandering bij kinderen (4-13 jaar) naar een actieve en gezonde leefstijl. Het streven is dat 1.200 kinderen deelnemen aan B-fit Rheden, dat 600 kinderen deelnemen aan naschoolse activiteiten en dat 50% van de ouders workshops gaat volgen. We bevorderen dat kinderen lid worden van een sportvereniging of een abonnement nemen bij een andere sportaanbieder. De borging van B-Fit binnen de basisscholen en de verbinding met programma’s zoals JOGG zorgen ervoor dat er over 2 jaar een sterk netwerk is en een structurele aanpak van problemen die veroorzaakt worden door armoede.

Verslagen


Eindverslag

B-fit Rheden was ondanks de tegenslagen met de wijzigingen van de interventie B-fit en de Corona waardoor we niet de activiteiten hebben kunnen organiseren zoals we graag hadden willen doen een succes.

We hebben veel kinderen kennis laten maken met bewegen en een gezonde leefstijl. In verenigingsverband maar ook als onderdeel van een naschools/ vakantie programma. Veel samenwerkingen aangegaan met scholen, bso's en verenigingen waardoor we een structureel aanbod voor de jeugd in Rheden hebben kunnen vergroten.

De wens was veel activiteiten te organiseren voor de kinderen. Dit is door de vreemde tijd minder gelukt maar door de samenwerkingsverbanden die gelegd zijn hebben we nog jaren de tijd om voor de kinderen en de ouders activiteiten te organiseren.

Deze sport Impulse heeft dit mogelijk gemaakt. Zoek het in de samenwerking met mensen uit de buurt. Zij hebben dezelfde belangen namelijk een gezonde leefstijl voor geheel de gemeente.

Met ons project B-fit Rheden zijn we bijna een jaar verder. Doel van het project is een duurzame gedragsverandering bij kinderen (4-13 jaar) naar een actieve en gezonde leefstijl. In dit jaar hebben we veel achter de schermen bereikt. Namelijk scholen en BSO's geënthousiasmeerd, werkgroepen gecreëerd,programma keuzes gemaakt.

Helaas ook een aantal tegenslagen gekend en zo nog niet al onze doelstellingen weten te bereiken. Door de samenwerking met JOGG medewerker en combinatie functionarissen staat het geraamte voor de aankomende jaren.

Aankomend jaar staat in teken van de uitvoering van de vastgelegde activiteiten, nog meer mensen enthousiasmeren en het verder uitwerken van beleid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007351
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
V. Koch
Verantwoordelijke organisatie:
Sport- en Healthclub De Cirkel