Mobiele menu

B Fit voor Kindercentra in Lochem

Projectomschrijving

B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht staat centraal, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Centraal staat spelenderwijs bewegen en eetgedrag van kinderen van 0-4 jaar. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met een aansprekend thema. B-Fit wordt geborgd bij de Kindercentra, waarbij dit onderdeel wordt van het wekelijkse programma en in de contacten met ouders. Met het project worden 325 kinderen uit ongeveer 250 gezinnen bereikt. In vijf kinderopvangorganisaties met samen meer dan 18 groepen wordt B-Fit wekelijks uitgevoerd. Op 10 ouderavonden wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de menukaart van B-Fit met accenten op bewegen en voeding in de thuissituatie en er zijn 14 B-Fit coaches van Kindercentra en Stichting Welzijn Lochem opgeleid.

Verslagen


Eindverslag

B-Fit in de kinderopvang
In twee jaar tijd hebben we met 6 kinderopvanglocaties gewerkt aan een gezonde leefstijl. Aan het project hebben 325 peuters in de leeftijd van 2-4 jaar meegedaan uit ongeveer 250 gezinnen.
De b-fit Kinderopvang locaties hebben hun krachten gebundeld en organiseren nu jaarlijks de peuter koningsspelen, een sportdag voor alle peuters uit de gemeente Lochem.
Pedagogisch medewerkers geven in de eindmonitor aan dat de kennis vergroot is en dat er meer en gevarieerder bewogen wordt op de groep. Daarnaast is in alle locaties het voedingsbeleid aangescherpt. B-fit is inmiddels opgenomen in het dagelijkse programma en het beleid van de deelnemende kinderopvanglocaties.

B-Fit Kinderopvang
In de gemeente Lochem zijn 5 kinderopvangorganisaties op 6 locaties gestart met B-Fit. Van elke organisatie zijn twee PMers opgeleid tot B-Fitcoach.
De B-Fitcoaches coachen hun eigen collega's on the job.
B-Fit werkt aan de hand van een menukaart. Daarin staan: activiteiten voor kinderen(dans/bewegen binnen/buiten), voorlichting voor ouders en collega's, gezonde aanpassing aan voedingsbeleid en beweegbeleid, aanpassing van de speelomgeving en communicatietips.
De B-Fit aanpak is gemakkelijk te integreren in het dagprogramma. Het werkt vooral aan bewustwording t.a.v. gezonde keuzes en actieve leefstijl voor ouders, pedagogisch medewerkers. Dit leidt uiteindelijk tot een gezondere leef- en leeromgeving voor kinderen op de groep.

Vijf kinderopvangorganisaties werken samen en delen daarin kennis en tips.

Samenvatting van de aanvraag

In Lochem wordt een B-Fit aanbod ontwikkeld voor kinderen van 0-4 jaar. In het project worden in 2 jaar 325 kinderen en hun ouders bereikt. Dat is eenderde van de kinderen in Lochem in deze leeftijdsgroep. B-Fit gaat uit van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Het programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl. Ouders worden betrokken via speciale ouderavonden met een aansprekend thema. Aandacht is er in het project voor de buitenruimte van de Kindercentra. B-Fit wordt geïntegreerd in de dagelijkse en wekelijkse programmering bij de Kindercentra. Het B-Fit project heeft vooral een preventief doel. Het speelt in op het eet- en beweeggedrag van kinderen. Het maakt hen bewust van het belang van gezonde voeding en beweging. B-Fit in voor Kindercentra in Lochem vergroot de mogelijkheden van spelenderwijs bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen van 0-4 jaar en hun ouders. Gewerkt wordt aan plezierbeleving door bewegen en spelen, preventie van overgewicht op jonge leeftijd, ontwikkeling van een positieve beweegattitude en aandacht voor leefstijl, voeding en bewegen door ouders (met hun kinderen). B-Fit wordt geborgd bij de Kindercentra, waarbij dit onderdeel wordt van het wekelijkse programma en in de contacten met ouders. Met het project worden 325 kinderen uit ongeveer 250 gezinnen bereikt. In meer dan 18 Kindercentra- groepen wordt B-Fit wekelijks uitgevoerd. Op 10 ouderavonden wordt aandacht gegeven aan thema’s uit de menukaart van B-Fit met accenten op bewegen en voeding in de thuissituatie en er zijn 14 B-Fit coaches van Kindercentra en Stichting Welzijn Lochem opgeleid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524006514
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Peterse
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Welzijn Lochem