Mobiele menu

B-Fit Warffum

Projectomschrijving

 Met de komst van B-Fit op OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS De Rank hebben de scholen samen met de sportverenigingen een grote sprong gemaakt in de ontwikkeling van gezond en actief beleid binnen de scholen. Een belangrijk punt is dat er met de leerkrachten is gekozen voor de verschillende interventies van B-fit. Dit heeft er voor gezorgd dat zij zich betrokken voelden en dat zij deze interventies zelf gepland hebben. Het thema gezondheid is onder bijna alle doelgroepen gaan leven door spelactiviteiten, nieuwsbrieven gezondheidsworkshops, en ouder gesprekken. Door zichtbaar te maken via lokale media, kranten, twitter en school nieuwsbrieven. Door zichtbaar te maken wat er op de scholen gebeurde heeft dit een grote groep mensen bereikt en is er draagvlak gecreëerd onder deze brede groep. Het geven van verschillende sportclinics heeft naaste extra beweging er ook voor gezorgd dat kinderen een veel breder beeld krijgen van de sporten die bij hun in de buurt gedaan kunnen worden.

Verslagen


Eindverslag

Met de komst van B-Fit op OBS F.H. Jansenius de Vries en CBS De Rank hebben de scholen samen met de sportverenigingen een grote sprong gemaakt in de ontwikkeling van gezond en actief beleid binnen de scholen. Een belangrijk punt is dat er met de leerkrachten is gekozen voor de verschillende interventies van B-fit. Dit heeft er voor gezorgd dat zij zich betrokken voelden en dat zij deze interventies zelf gepland hebben.
Het thema gezondheid is onder bijna alle doelgroepen gaan leven door spelactiviteiten, nieuwsbrieven gezondheidsworkshops, en ouder gesprekken. Door zichtbaar te maken via lokale media, kranten, twitter en school nieuwsbrieven. Door zichtbaar te maken wat er op de scholen gebeurde heeft dit een grote groep mensen bereikt en is er draagvlak gecreëerd onder deze brede groep. Het geven van verschillende sportclinics heeft naaste extra beweging er ook voor gezorgd dat kinderen een veel breder beeld krijgen van de sporten die bij hun in de buurt gedaan kunnen worden.

Op OBS Jansenius de Vriesschool en CBS de Rank wordt middels B-Fit, sinds een jaar enthousiast ingezet op meer aandacht voor bewegen en gezondheid. Beide thema's krijgen een steeds grotere rol binnen de scholen. De periode van 2 jaar wordt benut om de interventies voldoende tijd te geven om in te bedden in het onderwijs, samenwerking op te zetten met de verenigingen en om de kennis van de B-Fitcoach over te dragen naar de leerkrachten en directie van beide scholen.

Samenvatting van de aanvraag

Het dorp Warffum, onderdeel van de gemeente Eemsmond is een dorp waar veel kinderen opgroeien in een minimagezin. Veel inwoners zijn laag tot midden-laag opgeleid. Er is sprake van lage Sociaal Economische Status (SES). Daarnaast hebben kinderen al op jonge leeftijd last van overgewicht. Bij de 2-3 jarigen heeft 7% overgewicht, van de, 5-6 jarigen is dit 13% en bij kinderen van 10-11 jaar heeft maar liefst 24,3% overgewicht. Dit is boven het provinciale gemiddelde (GGD, 2013). B-Fit laat kinderen, ouders en leerkrachten op een unieke manier kennismaken met een gezonde leefstijl en bewegen. B-Fit beïnvloedt het gedrag door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken binnen één totaalprogramma met begeleiding van een (opgeleide) B-Fit coach. Dit gebeurt in samenwerking met lokale sportverenigingen, het onderwijs en de GGD. Het doel van het programma is het voorkomen en stabiliseren van de groei van overgewicht onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar. Hierbij wordt uitgegaan van een (preventieve) positieve aanpak van overgewicht en bewegingsarmoede. Niet het dik zijn of overgewicht wordt centraal gesteld, maar fitheid. Weinig actieve kinderen van 4 tot 12 jaar uit Warffum (70% van de kinderen is geen lid van een sportvereniging, KISS 2013) worden ervan bewust gemaakt dat fit zijn niet alleen goed voor je is, maar dat het vooral ook leuk is om mee bezig te zijn. Het uitgebreide programma van activiteiten is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl en wordt aangeboden via het onderwijs. Er wordt verbinding gelegd met lokale sportaanbieders, het welzijnsdomein en de sociale omgeving van de kinderen, waaronder hun ouders. Daarmee kent het programma een duurzame aanpak, die ook na de interventieperiode voortgezet kan worden. De B-Fit interventie zal plaats vinden op CBS De Rank en OBS F.H. Jansenius de Vries gedurende 2 jaar, vanaf november 2015. Een B-Fitcoach stelt samen met de samenwerkingspartners en op basis van de behoeften een passend programma op met activiteiten van de B-Fitmenukaart, welke door de school en/of de lokale sportvereniging(en) uitgevoerd zullen worden. Indien gewenst zullen meerdere lokale sportverenigingen, op basis van behoefte, participeren binnen B-Fit CBS De Rank en OBS F.H. Jansenius de Vries om zo meer kinderen in aanraking te brengen met verschillende sporten, hun talenten te laten ontdekken en ze structureel te laten bewegen binnen de lokale sportverenigingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004318
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Zuidema
Verantwoordelijke organisatie:
VV Warffum