Mobiele menu

BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN VACCINATION TO PREVENT SERIOUS RESPIRATORY TRACT INFECTION AND COVID-19 IN VULNERABLE ELDERLY – AN ADAPTIVE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (BCG-PRIME)

Projectomschrijving

Ouderen met een chronische ziekte hebben een verhoogd risico op een ernstige COVID-19-infectie. In de BCG-PRIME studie onderzochten we of het tuberculosevaccin (BCGvaccin) de kans op of ernst van COVID-19 verkleint. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is. Daarom heeft het BCG-vaccin geen plaats in de bescherming tegen COVID- 19.

Personen van 60 jaar of ouder met chronische ziekten kregen d.m.v. loting BCG of een placebovaccinatie toegediend. Daarna hielden zij 6 maanden gegevens bij over luchtwegklachten, COVID-19 testen en contacten met hun (huis)arts. Deelnemers die BCG kregen hadden even vaak COVID-19 en werden even vaak voor COVID-19 opgenomen als deelnemers die placebo kregen. Ook het aantal door een arts behandelde luchtweginfecties was niet verschillend.

De studie werd uitgevoerd in 20 ziekenhuizen in Nederland, waaronder de  7 academische ziekenhuizen en 15 niet academische ziekenhuizen. De coördinatie van het onderzoek lag bij het UMC Utrecht.

Lees ook:

Meer informatie

Onderzoek naar corona en COVID-19

Producten

Titel: Bacillus Calmette-Guérin vaccine for prevention of COVID-19 and other respiratory tract infections in older adults with comorbidities: a randomized controlled trial
Auteur: writing committee for the BCG-PRIME study group; Writing committee; Eva L Koekenbier 1, Konstantin Fohse 2, Josephine S van de Maat 2, Jan Jelrik Oosterheert 3, Cees van Nieuwkoop 4, Jacobien J Hoogerwerf 2, Martin P Grobusch 5, Maurice A A J van den Bosch 6, Janneke H H van de Wijgert 7, Mihai G Netea 8, Frits R Rosendaal 9, Marc J M Bonten 7, C H Henri van Werkhoven 7; BCG-PRIME study group
Magazine: Clinical Microbiology and Infection
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1198743X23000447
Titel: BCG-vaccinatie en COVID-19; vervolgadvies
Auteur: Gezondheidsraad
Titel: BACILLUS CALMETTE-GUÉRIN VACCINATION TO PREVENT COVID-19 IN VULNERABLE ELDERLY
Auteur: E.L. Koekenbier
Link: https://elibrary.escmid.org/?search%5Bfrom%5D=0&search%5Bquery%5D=koekenbier

Verslagen

Voortgang

Samenvatting

In de BCG-PRIME studie onderzoeken we of BCG (het tuberculosevaccin) door het activeren van de aangeboren afweer beschermt tegen COVID-19 en/of klinisch relevante luchtweginfecties.
Voortgangsverslag:
1. Inclusie: de inclusieperiode is afgerond op 18 december 2020.
2. Follow-up: De eerste deelnemer bereikt de geplande follow-up van 6 maanden medio maart; de laatste deelnemer medio juni.
3. Primaire analyse: Op 5 januari 2021 werd vastgesteld dat het benodigde aantal primaire eindpunten bereikt was voor het kandidaat eindpunt COVID-19. Na beoordeling van de resterende mogelijke COVID-19 infecties werden de resultaten van de primaire analyse op 15 januari 2021 voorgelegd aan de data- en veiligheidscommissie (de DSMB), samen met de veiligheidsgegevens (over (ernstige) medische voorvallen). Uit de analyse bleek dat er geen verschil was in hoe vaak COVID-19 voorkwam de BCG- en placebogroep. Er waren geen zorgen met betrekking tot de veiligheid. Wel gaf de DSMB aan een volgende DSMB vergadering na 1 maand te willen houden om de veiligheid in de gaten te blijven houden; deze is uitgevoerd op 17 februari 2021, op dat moment waren er geen zorgen m.b.t. de veiligheid. Na inwinnen van advies van de DSMB hebben de onderzoekers (in overeenstemming met dit advies) besloten om de follow-up voort te zetten zoals gepland. Dit om meer data te verzamelen over de secundaire eindpunten (waaronder klinisch relevante luchtweginfecties) zodat ook hier een precieze effectschatting van gedaan kan worden, evenals follow-up voor de veiligheid.

Resultaten

Op 5 januari 2021 werd vastgesteld dat het benodigde aantal primaire eindpunten bereikt was voor het kandidaat eindpunt COVID-19. Na beoordeling van de resterende mogelijke COVID-19 infecties werden de resultaten van de primaire analyse op 15 januari voorgelegd aan de data- en veiligheidscommissie (de DSMB), samen met de veiligheidsgegevens (over (ernstige) medische voorvallen). Uit de analyse bleek dat er geen verschil was in hoe vaak COVID-19 voorkwam de BCG- en placebogroep. Er waren geen zorgen met betrekking tot de veiligheid.


Eindverslag

Ouderen met een chronische ziekte hebben een verhoogd risico op een ernstige COVID-19-infectie. In de BCG-PRIME studie onderzochten we of het tuberculosevaccin (BCG-vaccin) de kans op of ernst van COVID-19 verkleint. Uit het onderzoek blijkt
dat dit niet het geval is. Daarom heeft het BCG-vaccin geen plaats in de bescherming tegen COVID-19. Personen van 60 jaar of ouder met chronische ziekten kregen d.m.v. loting BCG of een placebovaccinatie toegediend. Daarna hielden zij 6 maanden gegevens bij over luchtwegklachten, COVID-19 testen en contacten met hun (huis)arts. Deelnemers die BCG kregen hadden even vaak  COVID-19 en werden even vaak voor COVID-19 opgenomen als deelnemers die placebo kregen. Ook het aantal door een arts behandelde luchtweginfecties was niet verschillend. De studie werd uitgevoerd in 20 ziekenhuizen in Nederland, waaronder de 7 academische ziekenhuizen en 15 niet academische ziekenhuizen. De coördinatie van het onderzoek lag bij het UMC Utrecht.

Uit het onderzoek blijkt dat het tuberculosevaccin (BCG-vaccin) de kans op of ernst van COVID-19 niet verkleint. Daarom heeft het BCG-vaccin geen plaats in de bescherming tegen COVID-19. Deelnemers die BCG kregen hadden even vaak COVID-19 en werden even vaak voor COVID-19 opgenomen als deelnemers die placebo kregen. Ook het aantal door een arts behandelde luchtweginfecties was niet verschillend.

Samenvatting van de aanvraag

Rationale: On March 11 2020 the World Health Organization (WHO) declared the coronavirus (SARS-CoV-2) outbreak a pandemic. Worldwide, the number of confirmed cases continues to rise, leading to significant morbidity and mortality. In the Netherlands, although the incidence is currently low due to social distancing measures, recurrence of infections is expected once measures are going to be lifted. Although individuals of any age can acquire SARS-CoV-2, adults of middle and older age are at highest risk for developing severe COVID-19 disease. Moreover, recent reports demonstrate that mortality rates rise significantly among patients 60 years and older. Therefore, strategies to prevent SARS-CoV-2 infection or to reduce its clinical consequences in vulnerable populations are urgently needed. Bacille Calmette-Guérin (BCG) vaccine not only protects against tuberculosis, but also induces protection against various respiratory infections, including those with a viral etiology. We hypothesize that BCG vaccination reduces clinically relevant respiratory tract infections requiring medical intervention, including COVID-19, in vulnerable elderly. Objective: To determine the impact of BCG vaccination on the incidence of clinically relevant respiratory infections or COVID-19 in vulnerable elderly. Study design: An adaptive multi-center double-blind randomized placebo-controlled trial. Study population: 5,200 to 7,000 vulnerable elderly, defined as =60 years of age being discharged from hospital in the last 6 weeks, or visiting a medical outpatient clinic, thrombosis care services, or chronic renal replacement departments. Patients with contraindications to BCG vaccination as stipulated in the Summary of Product Characteristics (SPC) and patients with a history of COVID-19 will be excluded. Intervention: Participants will be randomized between intracutaneous administration of BCG vaccine (Danish strain 1331) or placebo (0.1ml 0.9% NaCl) in a 1:1 ratio. Main study parameters/endpoints: The trial has an adaptive primary endpoint. Based on accrual of the two endpoints, the primary endpoint will be either (a) COVID-19 or (b) clinically relevant respiratory tract infection requiring medical intervention, potentially including COVID-19 episodes. The other will be declared secondary endpoint. Other secondary endpoints include: all SARS-CoV-2 infections (including asymptomatic infections), influenza infection, acute respiratory infection (ARI; all infections regardless of medical intervention), ARI-related hospital admission, COVID-19 related hospital admission, pneumonia, mental, physical and social functioning, serious adverse events and adverse events, and death. Nature and extent of the burden and risks associated with participation, benefit and group relatedness: Based on previous experience in published and ongoing randomized controlled trials in adults and elderly, the risks of BCG vaccination are considered negligible. Vaccination could cause local pain, suppuration and scarring at the site of injection. The size of the trial will ensure rapid availability of results that can inform policy-making during the ongoing pandemic and may be of benefit for participants that received no intervention, as well as individuals who did not participate in the trial.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430072010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J.M. Bonten
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht