Mobiele menu

Balanz4Kidz

Dit programma is speciaal voor jongeren van 12 t/m18 jaar en hun ouders. Wij werken samen aan een gezondere levensstijl met daarbij een vermindering in gewicht. In dit programma laten wij jongeren met overgewicht het plezier in bewegen ervaren en maken wij ze bewust van het belang van goede eetgewoonten. Daarnaast proberen wij het zelfvertrouwen te vergroten. Het programma bestaat uit een periode van 24 weken. De bijeenkomsten vinden twee keer per week plaats, waarbij de frequentie in de loop van de periode afgebouwd zal worden. In deze bijeenkomsten worden sport en beweging in groepsverband onder begeleiding van de fysiotherapeut afgewisseld met interactieve bijeenkomsten voor de jongeren en/of ouders onder begeleiding van een diëtist, pedagoog en kindergezondheidscoach. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Arnhem, zodat de deelnemers verschillende sporten kunnen uitproberen en de verbinding met de sportverenigingen wordt gelegd.

Verslagen


Eindverslag

Met de interventie Balanz4Kidz hebben we het bestaande programma in de wijk GO! Gezond Onderweg kunnen uitbreiden met beweegaanbod voor jongeren van 12-18 jaar met obesitas. Met de extra elementen rondom bewegen en gezonde leefstijl hebben we deze jongeren twee keer per week extra op een andere manier in beweging kunnen brengen en praktische informatie mee kunnen geven. De persoonlijke benadering en coaching was hierbij de kracht. Deze persoonlijke benadering heeft voor een blijvend beweegaanbod en groepje gezorgd. Juist rondom deze jongeren is samenwerking richting gezonde leefstijl nodig, omdat zij extra gestimuleerd en gemotiveerd moeten worden om deel te nemen. Benadering vanuit verschillende partijen is hierbij nodig. Maar te veel aanbod met verschillende benamingen kan verwarring opleveren. Integrale aanpak zonder teveel eigen project namen te gebruiken, is belangrijk om jongeren aangehaakt te krijgen. Ook aanpassingsvermogen vanuit de samenwerkende partners is nodig om het project te laten slagen. Voor de doelgroep jongeren is het lastig om de ouders betrokken te krijgen. Helemaal bij jongeren vanuit verschillende culturen. Jongeren worden meer los gelaten en zijn minder te verplichten om deel te nemen. De rol van de sportcoach speelt een belangrijke, zowel naar de ouders als richting de jongeren. Deze zorgt er mede voor of jongeren aangehaakt blijven. Gebruik evaluaties om iedereen gemotiveerd en betrokken te houden.

Dit programma is speciaal voor jongeren van 12 t/m18 jaar en hun ouders. Wij werken samen aan een gezondere levensstijl met daarbij een vermindering in gewicht. In dit programma laten wij jongeren met overgewicht het plezier in bewegen ervaren en maken wij ze bewust van het belang van goede eetgewoonten. Daarnaast proberen wij het zelfvertrouwen te vergroten. Het programma bestaat uit een periode van 24 weken. De bijeenkomsten vinden twee keer per week plaats, waarbij de frequentie in de loop van de periode afgebouwd zal worden. In deze bijeenkomsten worden sport en beweging in groepsverband onder begeleiding van de fysiotherapeut afgewisseld met interactieve bijeenkomsten voor de jongeren en/of ouders onder begeleiding van een diëtist, pedagoog en kindergezondheidscoach. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende sport- en beweegaanbieders uit de gemeente Arnhem, zodat de deelnemers verschillende sporten kunnen uitproberen en de verbinding met de sportverenigingen wordt gelegd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007526
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Brinkhoff
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapie Oud Zuid