Mobiele menu

Barrett slokdarm en het risico op slokdarmkanker: Een aangepast surveillance interval voor vrouwen.

Het aantal patiënten met slokdarmkanker stijgt. Momenteel sterft 1 op de 5 mensen die overlijden aan kanker aan slokdarmkanker. Barrett slokdarm is een voorloperafwijking van slokdarmkanker. 

Patiënten met BS ondergaan regelmatig een gastroscopie om slokdarmkanker in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen. Het blijkt dat vrouwen met BS minder vaak en later slokdarmkanker krijgen dan mannen. Er kan daardoor voor vrouwen mogelijk een langer surveillance interval worden aangehouden dan voor mannen. 

Doel en aanpak

Met interviews en vragenlijsten zijn factoren in kaart gebracht die het invoeren van een
verlengd surveillance interval kunnen belemmeren of bevorderen. Binnen de landelijke pathologie-database is gekeken of de stappen naar slokdarmkanker hetzelfde zijn tussen mannen en vrouwen.

Resultaten

Iets meer dan de helft van de vrouwelijke Barrett patiënten staat open voor verlenging van het surveillance interval. Goede informatie, bij voorkeur door eigen medisch specialist, is hierin essentieel. Bij MDL-artsen was met name meer wetenschappelijk bewijs nodig voor het verlengen van Barrett surveillance bij vrouwen. Uit data van de landelijke pathologie-database blijkt dat de ontwikkeling van BS naar slokdarmkanker via dezelfde stappen verloopt in mannen en vrouwen. Ook lijkt de snelheid van het ontwikkelen van slokdarmkanker gelijk bij mannen en vrouwen met BS. Dit maakt dat het op dit moment niet veilig is om het surveillance interval voor vrouwen te verlengen. Aanvullende prospectieve studies zijn nodig om meer informatie te krijgen over de snelheid waarin BS zich ontwikkelt tot slokdarmkanker.

Producten

Titel: Genderverschillen in neoplastische progressie in Barrett's oesophagus.
Auteur: P.A. Zellenrath en M.C.W. Spaander
Titel: Uitwerking vragenlijsten MDL-artsen
Auteur: P.A. Zellenrath en M.C.W. Spaander
Titel: Uitwerking van interviews met vrouwelijke Barrett patienten.
Auteur: P.A. Zellenrath en M.C.W. Spaander

Kenmerken

Projectnummer:
849600011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.C.W. Spaander
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC