Mobiele menu

BASE Groningen

In september 2018 gaat BASE Groningen van start op de scholen CSG Kluiverboom, Werkman College en Het Heyerdahl. BASE staat voor B-Slim After School Experience, wat sportstimulering voor jeugd van 12-15 jaar omvat na schooltijd. In het project BASE wordt gebruik gemaakt van de interventie B-Fit om de jongeren meer te laten bewegen, met name na schooltijd. Dit kan zijn in verenigingsverband, maar ook individueel of in instuifverband, net wat passend is bij de doelgroep. Naast het aanpakken van bewegingsarmoede, komt het thema gezonde leefstijl ook aan bod binnen de 3 onderwijsinstellingen en alle samenwerkende verenigingen. Met elkaar willen we de jeugd nieuwe handvatten aanreiken voor een actief en gezond leven.

Verslagen


Eindverslag

Door het programma B-Fit met #BASE is een hele grote groep jongeren van 12-16 jaar bereikt en in beweging gekomen, 2 maal in de week tijdens de
schooldag, in hun grote pauze en na schooltijd iedere week 1 a 2 keer door een aansprekende, laagdrempelige activiteit. Iedere nieuwe 1e klasser van de 5
betrokken scholen krijgt bij de start van het schooljaar een sportieve kennismaking met de sportcoaches van #BASE, en weten vanaf dan de weg naar de
sportcoaches te vinden. Jaarlijks wordt nu een gezondheid 2-daagse aangeboden aan een groot deel van de leerlingen. Via Instagram, de Bslim-app, het
schoolplein en de website is er regelmatig en goed contact met de jongeren en wordt bij momenten gezamenlijk het programma van de volgende
periode bepaald.

We hebben alle 1e jaars leerlingen van de betrokken VMBO en PO scholen laten zien wie we zijn en we hebben ze
kunnen vertellen waarom we er zijn. Hiervoor hebben we op iedere school een grote Kick-off sportdag
georganiseerd waar we alle leerlingen hebben kunnen toespreken en we hebben ze allemaal in beweging kunnen
krijgen. Daar hebben we ook de behoefte van deze leerlingen opgehaald adhv grote borden waar ze hun wensen
op gebied van sport en bewegen hebben kunnen aangeven. Voor de scholen en alle docenten hebben we een
boekje laten maken waarin we onszelf voorstellen en duidelijk maken wat ons doel is bij hen op school. Deze
boekjes zijn op de scholen in de docentenkamers neergelegd. We hebben met alle directies afgesproken dat we in
het nieuwe schooljaar een moment in de docentenoverleg krijgen om wat meer over ons project te vertellen. Door
iedere dinsdag tijdens alle grote pauzes op het plein en in de school te zijn, spreken we veel leerlingen en werven
we ze voor onze naschoolse activiteiten (naast gebruik van Instagram en Whatsapp statussen). Er is achter de
schermen hard gewerkt aan een Bslim app die hopelijk volgend schooljaar door leerlingen gebruikt kan worden om
kennis te nemen van de activiteiten en zich ook via deze app aan te kunnen melden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007323
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.H.J. Ruiters
Verantwoordelijke organisatie:
V&S Handbal Groningen