Mobiele menu

Bayesian Value of Information and Indirect Comparison Methodologies Applied to Dutch Expensive In-hospital Drugs: optimizing information gathering and synthesis illustrated for anti-fungal drugs

In ziekenhuizen worden veel dure geneesmiddelen gebruikt. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt, of die geneesmiddelen deels vergoed worden. Middelen die op de lijst dure geneesmiddelen van de NZa staan worden voor 80% vergoed.

De geneesmiddelen op die lijst moeten aantoonbaar goed werken, veilig zijn en kosteneffectief zijn. Maar juist bij nieuwe geneesmiddelen is de informatie daarover schaars. En is dit dus moeilijk aan te tonen.

Die schaarse informatie kan waarschijnlijk beter benut worden door het gebruik van bepaalde geavanceerde statistische methodes. Ook maken deze methodes het makkelijker om te bepalen, of er überhaupt voldoende informatie is over de (kosten-)effectiviteit van een geneesmiddel. En zij helpen om te bepalen, welke specifieke soort onderzoek de meeste aanvullende informatie oplevert.

Dit onderzoek bekijkt, in hoeverre twee zogeheten ‘Bayesiaanse’ statistische methodes daarvoor geschikt zijn. Ook maakt het deze twee methodes toepasbaar in de Nederlandse situatie.

Producten

Titel: Interpreting Indirect Treatment Comparisons and Network Meta-Analysis for Health-Care Decision Making: Report of the ISPOR Task Force on Indirect Treatment Comparisons Good Research Practices: Part 1
Auteur: Jeroen P. Jansen, PhD1,*, Rachael Fleurence, PhD2, Beth Devine, PharmD, MBA, PhD3, Robbin Itzler, PhD4, Annabel Barrett, BSc5, Neil Hawkins, PhD6, Karen Lee, MA7, Cornelis Boersma, PhD, MSc8, Lieven Annemans, PhD9, Joseph C. Cappelleri, PhD, MPH10
Titel: Conducting Indirect-Treatment-Comparison and Network-Meta-Analysis Studies: Report of the ISPOR Task Force on Indirect Treatment Comparisons Good Research Practices—Part 2
Auteur: David C. Hoaglin, PhD1,*, Neil Hawkins, PhD2, Jeroen P. Jansen, PhD3, David A. Scott, MA2, Robbin Itzler, PhD4, Joseph C. Cappelleri, PhD, MPH5, Cornelis Boersma, PhD, MSc6, David Thompson, PhD7, Kay M. Larholt, ScD8, Mireya Diaz, PhD9, Annabel Barrett10

Verslagen


Eindverslag

Dit betreft een aanvullend eindverslag op het eerdere n.a.v. specifieke vragen bij dat eerdere eindverslag.
Deze vragen betroffen:

1. De uitwerking en rapportage van doelstelling IV (Value of Infomation) ontbreekt. Wij verzoeken u deze toe te voegen.

2. De relatie tussen bevindingen en conclusies is niet helemaal duidelijk: waarom worden de resultaten van het traject zo positief geïnterpreteerd terwijl de resultaten moeilijk te interpreteren waren? Kunt u deze relatie verduidelijken?

3. Het te ontwikkelen Decision Analytic Framework is niet als zodanig terug te vinden in het eindrapport. Dat framework is echter juist voor toekomstige studies van belang. Wij vragen u het framework naar ZonMw te sturen.

zie eerdere indiening

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
152002006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2011
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.J. Postma
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen