Mobiele menu

Be a Barista: Praktijkonderzoek naar de meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten voor mensen met complexe problematiek

Meer eigenwaarde, ook voor mensen die regelmatig over de schreef gaan

Vraagstuk

Er zijn mensen die veel persoonlijke problemen hebben. Een deel van hen komt ook regelmatig in aanraking met justitie. Een baan kan enorm helpen je weer nuttig, minder eenzaam en serieus genomen te voelen. Zijn leerwerkprojecten effectief om mensen persoonlijk en maatschappelijk te laten herstellen?

Waarom belangrijk?

De groep zogeheten veelplegers heeft vaak forse psychische problemen en er is regelmatig sprake van (vermoedens van) een verstandelijke beperking. Met een strafblad en alle bijkomende problematiek, valt het deze mensen niet mee om een stabiele werkplek te vinden.

Wat is er ontwikkeld of onderzocht?

Er zijn veel moderne leerwerkprojecten, zoals barista-trainingen of praktische opleidingen onder leiding van vakmensen, die soms zelf ook ervaringsdeskundig zijn. Dit project zocht naar de werkzame elementen die maken dat deelnemers meer eigenwaarde krijgen en alternatieven vinden om op eigen benen te staan.

Wetenswaardigheden

De onderzochte leerwerkprojecten hanteren een innovatieve werkwijze om deelnemers te motiveren en te ondersteunen in hun re-integratie. Ze leiden op tot een aantrekkelijk beroep middenin de samenleving. De projecten worden getrokken door stevige vakmensen, die voor deelnemers serieuze rolmodellen zijn.

Herstelondersteuning

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Onderzoeksprogramma GGz en het Kennisprogramma Gender en Gezondheid. In totaal hebben 7 projecten subsidie ontvangen voor praktijkonderzoek naar persoonlijk en maatschappelijk herstel en man/vrouw-verschillen bij herstelondersteunende zorg.
Afbeelding

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Afbeelding

Producten

Titel: Be a Barista: social innovations for persistent offenders.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Link: https://experiencesampling.nl
Titel: Be a Barista. Een kijkje in de keuken.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Link: http://www.ggzei.nl
Titel: Innovatieve re-integratieprojecten Be a Barista.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Link: https://www.topggz.nl/innovatieve-re-integratieproject-be-barista
Titel: Be a Barista. Sociale innovaties om veelplegers te bereiken en te motiveren voor re-integratie en begeleiding.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Titel: Be a Barista. Sociale innovaties om veelplegers te bereiken en te motiveren voor re-integratie en begeleiding.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Titel: Be a Barista: Eigentijdse leer-werkprojecten die veelplegers weten te bereiken en te ondersteunen bij re-integratie.
Auteur: Renee Sagel, Diana Roeg, Chijs van Nieuwenhuizen
Titel: Be a Barista. Sociale innovaties om veelplegers te bereiken en te motiveren voor re-integratie en begeleiding.
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Titel: Hoe verbeteren we de re-integratie van veelplegers?
Auteur: Sagel, R., Roeg, D., Mangroelal, J., & Van Nieuwenhuizen, Ch.
Titel: Be a Barista: Effects of new re-integration initiatives on the personal recovery, rehabilitation and criminality of persistent offenders with complex psychiatric and social issues.
Auteur: Renee Sagel, Diana Roeg, Chijs van Nieuwenhuizen
Titel: Meer dan werk: het terugdringen van recidive en het bevorderen van re-integratie bij veelplegers in leer-werkprojecten
Auteur: Renee Sagel, Diana Roeg, Chijs van Nieuwenhuizen

Verslagen


Eindverslag

De onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg van GGzE is, in samenwerking met Tranzo van Tilburg University, in december 2017 het onderzoeksproject ‘Be a Barista' gestart. In dit praktijkgerichte onderzoek wordt de meerwaarde van eigentijdse leer-werkprojecten onderzocht voor volwassen veelplegers met bijkomende complexe problematiek. Bekend is dat deze groep slecht te bereiken is met het huidige (zorg)aanbod en dat strafrechtelijke interventies onvoldoende aansluiten bij de behoeften van deze groep. De leer-werkprojecten in dit onderzoeksproject hanteren een innovatieve werkwijze om de doelgroep te motiveren en te ondersteunen in hun re-integratie. Zo leiden ze op tot een aantrekkelijk beroep, zijn ze gevestigd midden in de samenleving en worden ze getrokken door sterke rolmodellen waaronder voormalig criminelen en ondernemers.
In deze studie worden deelnemers in de tijd gevolgd om zo ervaringen in kaart te brengen en om te onderzoeken of de leer-werkprojecten hen helpt om zich beter te voelen en de criminaliteit de rug toe te keren. Op die manier worden inzichten verworven over de mechanismen bij re-integratie en over werkzame elementen bij interventies die hierbij ondersteunen. Naast vragenlijsten en interviews, wordt een smartphone (of tablet) gebruikt waarmee de deelnemers hun ervaringen en emoties telkens een week lang dagelijks in een paar korte vragen kunnen delen. Deze manier van vragen stellen is innovatief en biedt inzicht in de dagelijkse beleving van de deelnemers. Het onderzoeksproject Be a Barista duurt in totaal 30 maanden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
636330007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. CH. van Nieuwenhuizen
Verantwoordelijke organisatie:
GGz Eindhoven

Hoofdaanvrager: Dr. Diana Roeg
Onderzoeker: Renee Sagel, MSc

Meer weten over het project? 
Mail naar diana.roeg@kwintes.nl