‘Beat Corona, Get Karma 2.0’

Projectomschrijving

Beat Corona, Get Karma’ (BCGK) biedt jongeren de mogelijkheid er op uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Jongeren en jongvolwassenen voelen de gevolgen van de beperkende maatregelen het sterkst. Jongeren hebben het contact met leeftijdsgenoten nodig voor hun ontwikkeling.
BCGK geeft jongeren de kans iets te doen voor een ander. Anderen helpen heeft een positief effect op het welzijn van jongeren. Jongeren worden gelukkiger als ze anderen helpen. Met deze inzet van jongeren kunnen ook weer anderen geholpen en gelukkiger gemaakt worden.
BCGK maakt jongeren zichtbaar. Jongeren kwamen en komen tijdens corona nogal eens negatief in het nieuws. Jongeren krijgen de schuld van het verspreiden van corona. Door mee te doen aan BCGK wordt de positieve kracht van jongeren zichtbaar. Verhalen die ook weer andere jongeren inspireren om zich op een positieve manier in te zetten ondanks corona.
Met BCGK kunnen jongeren dingen doen die nu wél kunnen ook al is er corona. Activiteiten om samen er weer op uit te gaan, iets te doen voor een ander en de positieve beeldvorming te versterken. De beloning is een goed gevoel en een cadeau in de vorm van karmapunten.  Meedoen aan BCGK draagt voor jongeren bij aan: een positieve stemming; afname van stress en spanningen; nieuwe vrienden; makkelijker contact maken; meer vertrouwen in de toekomst; nieuwe contacten, talent ontwikkelen en jongeren zien wat nog wél kan (positieve vrijetijdsbesteding).

Het plan voor BCGK is dat jongeren kunnen kiezen uit 8 activiteiten op het terrein van theater, muziek, sport, natuur en duurzaamheid, sociaal werk, fotografie, media of een activiteit naar eigen keuze (‘BCGK op maat’). Onder begeleiding van een (vak)professional en gids werken jongeren gedurende een periode van 3-8 weken, minimaal 32 uur, mee aan een actie en/of werken toe naar een eindproduct, bijvoorbeeld een (video)optreden, beeldverhaal, etc.
BCGK bundelt de krachten van vier verschillende organisaties samen met de gemeente Haarlemmermeer. (Friend4friend, Young Society, Maatvast en MeerWaarde). Daarnaast worden ook andere organisaties – op het terrein van cultuur, sport, natuur en duurzaamheid en media - door de inzet van hun (vak)professionals -in de rol van ‘gids’ of ‘leermeester’- betrokken bij de uitvoering.
Door de samenwerking met de andere organisaties worden nieuwe netwerken aangeboord om jongeren te bereiken die nu nog niet door de MDT-organisaties worden bereikt. Bijvoorbeeld de groep kwetsbare jongeren. De werving voor BCGK is primair gericht op jongeren die door de bestaande MDT-projecten niet of onvoldoende bereikt worden De jongeren kunnen na afronding van BCGK deelnemen aan lopende MDT-projecten of andere participatieprojecten in de Haarlemmermeer.
BCGK sluit naadloos aan bij de drie hoofddoelstellingen van de MDT:
Ontmoeting: Met BCGK kunnen jongeren er weer op uit. Samen iets doen met vrienden en nieuwe vrienden maken.
Doen: BCGK geeft jongeren de kans iets te doen voor een ander of de samenleving. BCGK helpt jongeren door het aanbieden van activiteiten om in actie te komen. En geeft aan jongeren een stem en maakt dat ze op een positieve manier zichtbaar worden.
Leren: Optrekken met leeftijdsgenoten en samen iets doen voor anderen is nodig voor jongeren en jongvolwassenen om zich te ontwikkelen. Met BCGK werken jongeren aan competenties en ontwikkelen hun talenten. Het leren is onderdeel van de begeleiding. Het leren vindt plaats in het een-op-een contact of groepsgesprekken met andere jongeren.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Beat Corona, Get Karma’ (BCGK) biedt jongeren de mogelijkheid er op uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Jongeren en jongvolwassenen voelen de gevolgen van de beperkende maatregelen het sterkst. Jongeren hebben het contact met leeftijdsgenoten nodig voor hun ontwikkeling. BCGK geeft jongeren de kans iets te doen voor een ander. Anderen helpen heeft een positief effect op het welzijn van jongeren. Jongeren worden gelukkiger als ze anderen helpen. Met deze inzet van jongeren kunnen ook weer anderen geholpen en gelukkiger gemaakt worden. BCGK maakt jongeren zichtbaar. Jongeren kwamen en komen tijdens corona nogal eens negatief in het nieuws. Jongeren krijgen de schuld van het verspreiden van corona. Door mee te doen aan BCGK wordt de positieve kracht van jongeren zichtbaar. Verhalen die ook weer andere jongeren inspireren om zich op een positieve manier in te zetten ondanks corona. Met BCGK kunnen jongeren dingen doen die nu wél kunnen ook al is er corona. Activiteiten om samen er weer op uit te gaan, iets te doen voor een ander en de positieve beeldvorming te versterken. De beloning is een goed gevoel en een cadeau in de vorm van karmapunten. Meedoen aan BCGK draagt voor jongeren bij aan: een positieve stemming; afname van stress en spanningen; nieuwe vrienden; makkelijker contact maken; meer vertrouwen in de toekomst; nieuwe contacten, talent ontwikkelen en jongeren zien wat nog wél kan (positieve vrijetijdsbesteding). Het plan voor BCGK is dat jongeren kunnen kiezen uit 8 activiteiten op het terrein van theater, muziek, sport, natuur en duurzaamheid, sociaal werk, fotografie, media of een activiteit naar eigen keuze (‘BCGK op maat’). Onder begeleiding van een (vak)professional en gids werken jongeren gedurende een periode van 3-8 weken, minimaal 32 uur, mee aan een actie en/of werken toe naar een eindproduct, bijvoorbeeld een (video)optreden, beeldverhaal, etc. BCGK bundelt de krachten van vier verschillende organisaties samen met de gemeente Haarlemmermeer. (Friend4friend, Young Society, Maatvast en MeerWaarde). Daarnaast worden ook andere organisaties – op het terrein van cultuur, sport, natuur en duurzaamheid en media - door de inzet van hun (vak)professionals -in de rol van ‘gids’ of ‘leermeester’- betrokken bij de uitvoering. Door de samenwerking met de andere organisaties worden nieuwe netwerken aangeboord om jongeren te bereiken die nu nog niet door de MDT-organisaties worden bereikt. Bijvoorbeeld de groep kwetsbare jongeren. De werving voor BCGK is primair gericht op jongeren die door de bestaande MDT-projecten niet of onvoldoende bereikt worden De jongeren kunnen na afronding van BCGK deelnemen aan lopende MDT-projecten of andere participatieprojecten in de Haarlemmermeer. BCGK sluit naadloos aan bij de drie hoofddoelstellingen van de MDT: Ontmoeting: Met BCGK kunnen jongeren er weer op uit. Samen iets doen met vrienden en nieuwe vrienden maken. Doen: BCGK geeft jongeren de kans iets te doen voor een ander of de samenleving. BCGK helpt jongeren door het aanbieden van activiteiten om in actie te komen. En geeft aan jongeren een stem en maakt dat ze op een positieve manier zichtbaar worden. Leren: Optrekken met leeftijdsgenoten en samen iets doen voor anderen is nodig voor jongeren en jongvolwassenen om zich te ontwikkelen. Met BCGK werken jongeren aan competenties en ontwikkelen hun talenten. Het leren is onderdeel van de begeleiding. Het leren vindt plaats in het een-op-een contact of groepsgesprekken met andere jongeren.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085075
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K.T. Berghuis
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Haarlemmermeer