Become a local hero

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

In Flevoland gaan drie gemeenten samen experimenteren met de maatschappelijke diensttijd. Deze gemeenten hebben al ruime ervaring met het begeleiden en matchen van jongeren naar vrijwilligerswerk. Deze proeftuin sluit aan bij de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Veel jongeren geven aan dat zij op dit gebied praktijkervaring missen. De maatschappelijke diensttijd is bij uitstek geschikt om deze ervaring op te doen en tegelijkertijd ervaring op te doen als vrijwilliger. De opzet is in de vorm van een bouwplan. Het bouwplan van de jongere geeft aan welke praktijkervaring hij/zij wil opdoen en welke vaardigheden hij wil leren en oefenen. Samen met een coach bekijkt hij bij welke maatschappelijke organisatie de jongere deze doelen het beste kan behalen. Is dit niet mogelijk, dan kan de jongere ook ervaring opdoen in een bedrijf. Dit traject wordt via de methode 'pay it forward' uitgevoerd: de jongere krijgt bij een bedrijf de kans om zich te oriënteren op een toekomstig beroep. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

De jongere doet praktijkervaring op bij de oriëntatie op de studie- en beroepskeuze. Een jongere kan daadwerkelijk ervaren of zijn/haar keuze bij hem/haar past en krijgt de kans om bij maatschappelijke organisaties vaardigheden te ontwikkelen, het eigen netwerk te vergroten en het beeld van een werkgebied te verbreden.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren brengen tijd en vaak ook kennis mee die de organisatie kan gebruiken. Zoals het bouwen van een website of het beter gebruiken van sociale media. Voor maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties is dit een kans om jonge inwoners aan zich te binden. Voor bedrijven is het een kans om zich te profileren als toekomstige werkgever en invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren overhalen mee te doen?
  • Helpt de MDT daadwerkelijk bij de beroepskeuze?

Doelgroep 

Jongeren tussen 14 en 18 jaar

Regio

Noordoostpolder, Urk, Dronten

Meer informatie

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
In de Provincie Flevoland slaan 3 gemeenten de handen ineen om te experimenteren met een maatschappelijke diensttijd (MDT) voor jongeren, te weten: Noordoostpolder, Urk en Dronten. Het initiatief gaat uit van welzijn in nauwe samenwerking met het onderwijs. In alle 3 gemeenten heeft welzijn ruime ervaring met het begeleiden en matchen van jongeren naar vrijwilligerswerk, zowel via de maatschappelijke stage als andere manieren. Binnen deze proeftuin richten wij ons op jongeren van 14 tot 18 jaar en sluiten aan bij de studieloopbaanbegeleiding (SLB) omdat jongeren hebben aangegeven dat zij op dit gebied praktijkervaring missen.De MDT is dan bij uitstek geschikt om deze ervaring (en ook andere vaardigheden)op te doen en tegelijkertijd ervaring op te doen als vrijwilliger.. De opzet van de MDT is in de vorm van een bouwplan. Wij denken dat deze vorm veel beter dan voorheen de MaS, jongeren motiveert om zich in te zetten voor de samenleving. Waarom: - jongeren houden zelf de regie over hun bouwplan. Krijgen bijv. ruimte om budgetten naar eigen inzicht in te zetten; - de begeleiding is groter, zowel t.a.v. inrichten en tussentijds bijhouden van de gekozen richting, als op de werkplek; - wij sluiten aan bij de wens van jongeren om zich ook in de praktijk te kunnen oriënteren op toekomstige studie of beroep; - de jongere ontvangt waardering in de vorm van een certificaat en een beloning als hij het hele bouwplan heeft afgerond. Werkwijze: Werven jongeren gaat via voorlichting tijdens de SLB lessen op school, door de mentoren, het bereiken van ouders via website of andere media. Een jongere die mee wil doen meldt zich bij de medewerker van welzijn. Samen onderzoeken ze wat de wensen, interesses, behoeften zijn van de jongere. Wat wil hij leren in te praktijk, welke vaardigheden wil hij oefenen. Samen kijken ze met welke 'bouwstenen' de jongere zijn plan gaat bouwen. Welke bouwstenen zijn er: - MDT - Activiteitenbudget (optioneel) - Ontwikkelingsbudget (optioneel) - Bouwplan van de toekomst van het resultaat. Bouwsteen MDT: Het bouwplan van de jongere geeft aan welke praktijkervaring hij op wil doen en/of welke vaardigheden hij wil leren/ oefenen. Wij onderzoeken samen bij welke maatschappelijke organisatie de jongere zijn doel kan bereiken. Welzijn heeft hiervoor uitstekende contacten en gaat in specifieke situaties op zoek om die plek te vinden welke het beste past bij de vraag van de jongere. Wanneer een jongere niet binnen een maatschappelijke organisatie kan werken aan zijn vraag, is het mogelijk dat de ervaring gezocht wordt in een commercieel bedrijf. Dit traject wordt via de methode 'pay it forward' uitgevoerd: de jongere krijgt bij een bedrijf de kans om zich te oriënteren op een toekomstig beroep. Dit kost het bedrijf geld en moeite. De jongere doet tegelijkertijd vrijwilligerswerk elders. Het bedrijf is daarmee via de jongere maatschappelijk verantwoord bezig. Hij geeft als het ware - door begeleiding van de jongere - inzet voor de samenleving. De jongere levert dus altijd een maatschappelijke bijdrage, ongeacht de invulling van zijn bouwplan. Bij de bedrijven en organisaties is ruimte om de jongeren te begeleiden. In het plan, spreken wij met de jongere af hoe hij zijn resultaten laat zien. Dit mag op zijn eigen manier. De MDT omvat minimaal 36 uur en kan uitgevoerd worden in 'grotere' blokken (bijv. in de vakantie) of verspreid over een aantal weken, al dan niet aaneen gesloten. Een MDT kan je alleen doen en ook in een groep. Bouwsteen budgetten: De jongere krijgt de beschikking over 2 budgetten: het ontwikkelingsbudget: kan ingezet worden door de jongere om zichzelf te ontwikkelen door bijv. een training. Het activiteitenbudget: kan de jongere inzetten voor activiteiten tijdens zijn vrijwilligerswerk. Bouwsteen bouwplaat voor je toekomst (BvjT) De jongeren houden tijdens hun MDT op hun eigen manier bij wat het hen oplevert. Dit zorgt voor focus en helpt om het gewenste resultaat te halen. Is tevens instrument in onze monitoring. Een aantal van de resultaten: - er is een methode ontwikkeld om MDT in combinatie met studie - en beroepskeuze vorm te geven die gedeeld kan worden met andere gemeenten; - Er is in alle gemeenten een netwerk opgebouwd rondom MDT: scholen, maatschappelijke organisaties, bedrijven, welzijn. - In NOP en urk is een keuze gemaakt om de MAS te laten voortbestaan naast de MDT of in elkaar over te laten vloeien. - bereik van 225 jongeren in de drie gemeenten; - alle scholen in de regio doen mee (7); - er zijn voldoende maatschappelijke organisatie en zo nodig bedrijven die jongere ervaring op willen laten doen. - er is vernieuwend aanbod van vrijwilligerswerk gevonden, passend bij de wensen van de jongere. Monitoring per drie maanden door: - persoonlijke bouwplannen van de jongeren (storytelling) - tellen o.a. deelnemers, aantal afgeronde MDT, deelnemende organisaties en bedrijven; - vragenlijsten jongeren en andere deelnemers (meten tevredenheid). Wij zijn voornemens hierover advies in te winnen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001221
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P. Zeeman
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Carrefour