Mobiele menu

Become a local hero

Projectomschrijving

De MDT-reis

In Flevoland werken Caritas Urk, WIJZ-welzijn (Kampen), Carrefour (Noordoostpolder) en De Meerpaal Dronten samen om deze MDT vorm te geven. De MDT start met een kennismakingsgesprek waarin in kaart wordt gebracht wat een jongere kan en wil. Uitgangspunt daarbij is dat jongeren aan zichzelf en de samenleving werken door anderen te helpen. Op basis van hun interesses bespreken zij met hun coach welke vaardigheden ze willen leren en oefenen, en waar ze praktijkervaring willen opdoen.

Daarbij hebben de jongeren de keuze uit verschillende richtingen zoals Horeca, ICT en Techniek, Zorg en Welzijn of Veiligheid. Maatwerk is bij alles het uitgangspunt. Wie bijvoorbeeld bij de politie wil, kan daar een doe-plek krijgen, zoals helpen bij een inbraakpreventieproject. Zo krijgen jongeren de kans om zich te oriënteren op een toekomstig beroep. MDT-ers die een traject doen op het gebied van Techniek & ICT,  beheren de website en social media-kanalen van Local Hero zoals Instagram en Facebook. Zo kunnen alle MDT-ers hun ervaringen online delen. Daarnaast ontmoeten ze elkaar tijdens de maandelijkse Local Hero-cafés.  

Na hun MDT-reis kunnen jongeren ervoor kiezen om zich te blijven inzetten voor Local Heroes. Bijvoorbeeld in het jongerenpanel of als Hero Maker om andere jongeren te begeleiden en inspireren tijdens hun Local Hero-reis.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren ervaren met deze MDT daadwerkelijk wat het is om zich verder te ontwikkelen bij een maatschappelijke organisatie of bedrijf van hun keuze. Zo verbreden zij hun beeld van een bepaald werkgebied, vergroten hun netwerk en leren waar ze goed in zijn. Dat motiveert en helpt hen bij het kiezen van een beroep of studie. Aan het eind van deze reis ontvangen zij een Local Hero-T-shirt, een certificaat en een persoonlijk cadeau van hun Local Hero-doeplek als beloning voor hun inzet.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Voor maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties biedt deze MDT een kans om jonge inwoners aan zich te binden. Bedrijven die meedoen, kunnen zich profileren als toekomstige werkgever en bovendien invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Jongeren maken op een positieve manier kennis met vrijwilligerswerk of zien mogelijkheden voor een eventuele baan in hun regio. Zo krijgen ze meer binding met hun regio en zullen ze eerder geneigd zijn daar een bestaan op te bouwen.

Doelgroep

Jongeren van 14 en 27 jaar

Regio

Flevoland

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Duur en intensiteit Become a local hero Bij Become a Local Hero volgen jongeren een leerreis van 80 uur in maximaal 6 maanden, inzet kan vanaf 3 uur per week. Deze leerreis bestaat uit de volgende onderdelen: - 10 uur training naar keuze - 10 uur begeleiding van een medewerker van Local Hero - 55 uur inzet op een MDT-plek, bestaande uit vrijwilligerswerk en een meeloopdag. Dit kan tijdens schooltijd zijn. - 5 uur ingepland voor reflectie en verslaglegging en deelname aan de MDT-cafés (Café Hero). Zo halen jongeren alles uit hun leerreis. Doelgroep Become a local hero De doelgroepen waar Become a Local Hero zich op richt zijn jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en gezien willen worden in hun talenten. Voor hen vergroot MDT hun leefwereld en netwerk door de ontmoetingen met andere mensen. Ook de jongeren die met MDT hun CV willen verrijken of die zinvol werk willen doen zijn welkom bij Become a Local Hero. Deze jongeren werven we in de leeftijd van 14 tot 27 jaar, waarbij we jongeren van 14-18 jaar werven via voorlichtingen op school en social media. De oudere doelgroep bereiken we via het MBO/ HBO, de jongencentra van de welzijnsorganisaties en de goede contacten met leerplicht in elke gemeente. Partnerschap en samenwerking Become a local hero Binnen de vier regio’s Urk, Noordoostpolder, Dronten en Kampen zijn de volgende organisaties een partnerschap met elkaar aangegaan: -De vier lokale welzijnsorganisaties, Caritas Urk, WIJZ welzijn (Kampen), Carrefour (Noordoostpolder) en De Meerpaal Dronten - werving en ontwikkelingsgericht begeleiden -Plaatselijke MDT doe organisaties o.a. Vakcollege Noordoostpolder, Oude en Nieuwe Land (Urk en Noordoostpolder) Hulp aan Tsjechië en Staatsbosbeheer – bieden MDT-plaatsen, praktische begeleiding -Scholen: Emelwerda college (Noordoostpolder), Berechja college (Urk) en Pieter Zandt (Urk), – werving jongeren en inbedding onderwijs -Welzijn Lelystad – inhoudelijke samenwerking MDT, leren van en met elkaar - Gemeente Urk – onderschrijven doelstellingen - Deedmoob- Het ontwikkelen van onlinesoftware voor monitoring, administratie en nazorg MDT Samenwerkingsovereenkomsten en intentieverklaringen zijn bij deze aanvraag bijgevoegd. Korte samenvatting projectplan Become a Local Hero is voor alle jongeren tussen de 14 en 27 jaar die aan zichzelf en de samenleving willen werken door anderen te helpen en te ontmoeten maar ook door te leren van elkaar. Jongeren doen mee op een MDT-plek in een beroepssector van hun interesse waarin ze vrijwilligerswerk, een meeloopdag en training doen. Na je traject kan je als Hero Maker betrokken blijven door andere jongeren te trainen. Jongeren ontmoeten en delen informatie met elkaar via de maandelijkse Hero Cafés en tijdens hun MDT.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004027
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. van Delden
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Carrefour