Becoming a Social Innovator

Projectomschrijving

MDT-reis

Hoe zet je jezelf neer in de samenleving en kun je iets betekenen met jouw vaardigheden? Dat leren jongeren tijdens hun MDT bij Becoming A Social Innovator (BASI). Iedereen die gemotiveerd is kan meedoen. De MDT omvat 3 trajecten van elk 6 maanden. Elk traject bestaat weer uit 3 fasen. In fase 1 maken de jongeren kennis met elkaar, de coaches, professionals en rolmodellen. Zij bespreken hun interesses, doelen en ontwikkelwensen. In fase 2 volgen ze workshops en doen ze verschillende vaardigheden op. Vervolgens kiezen ze zelf een thema in een sector waar ze ‘impact’ willen maken. Bijvoorbeeld in de ICT, sport & cultuur, natuur, zorg & welzijn, fashion of media & communicatie.

In fase 3 spreken zij ze hun talenten en vaardigheden aan. Samen met ‘maatjes’  in de gekozen sector werken zij hun sociaal-maatschappelijk event uit op een MDT-doeplek. Bij het thema fashion is het bijvoorbeeld de uitdaging om van oude kleding van de Kringloop iets nieuws te maken.

Aan BASI kunnen 600 jongeren in 30 teams meedoen, die elkaar wekelijks ontmoeten en zich in totaal 80 uur inzetten. Elke team krijgt intensieve begeleiding van 2 teamcoaches.
Als beloning voor hun inzet krijgen de deelnemers een vergoeding en een getuigschrift. Degene die de meeste ‘impact’ heeft gemaakt ontvangt de Social Innovatorprijs.

Betekenis

  • Voor jongeren

Door mee te doen aan de MDT-reis BASI maken de deelnemers nieuwe vrienden en leren zij veel mensen kennen. Zo vergroten zijn hun netwerk. BASI geeft hen bovendien de kans om hun competenties te versterken; ze leren samenwerken, plannen, timemanagement, organiseren en zakelijk communiceren. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en wordt hun zelfredzaamheid groter.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door BASI kunnen jongeren via maatschappelijke projecten en activiteiten bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. In BASI werken bovendien partners uit de welzijnssector en het bedrijfsleven met elkaar samen, wat de sociale cohesie versterkt.

Doelgroep

Jongeren van 14  -27 jaar.

Regio

Leiden, Zoeterwoude, Oost-Groningen, Delft, Leidschendam-Voorburg en Schiedam.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Becoming A Social Innovator (BASI) duurt 24 maanden en beslaat drie trajecten van zes maanden. Elk traject bestaat uit 3 fasen: 1 kennismaking, 2. verdieping & verbreding en 3. Sociale competitie met een Awardsuitreiking. Met dit project bereiken we 600 jongeren (30 teams) die elkaar wekelijks ontmoeten en zich 80 uur inzetten. Een groep van maximaal 20 jongeren wordt intensief begeleid door 2 teamcoaches. Samen gaan ze aan de slag om talenten te ontwikkelen, vaardigheden op te doen en impact te maken. Doelgroep: Alle jongeren van 14-27 jaar man/vrouw kunnen meedoen met BASI. Kwetsbaar, niet-kwetsbaar, laag/hoogopgeleid, hoogbegaafden, werkzoekenden, vroegtijdige schoolverlaters, uitkeringsgerechtigden, jongeren met een migratieachtergrond, asielzoekers en AMV-ers (alleenstaande minderjarige vluchtelingen), ex-gedetineerden, jongeren met een fysieke beperking of chronische aandoening (ADHD, MS, ADD etc). Jongeren die passen in bovenstaande doelgroep selecteren we op basis van hun motivatie om deel te nemen. Niemand wordt uitgesloten! BASI wordt opgezet in 6 gemeenten: Leiden, Zoeterwoude, Oost-Groningen (3 witte vlekken gemeenten), Delft, Leidschendam-Voorburg en Schiedam. Over het totale project van 2 jaar worden in totaal 30 teams van 20 jongeren opgezet. In totaal 600 jongeren gaan een mooie MDT-reis tegemoet van ontmoetingen met jongeren, met andere doelgroepen, professionals en sectoren. Hun traject van 24 weken bestaat uit 3 fasen. Elke fase is een nieuwe leerervaring. In fase 1 maken ze kennis met elkaar, de coaches, professionals en rolmodellen. In fase 2 doen ze verschillende vaardigheden, in fase 3 spreken ze hun talenten en vaardigheden aan om impact te maken op de samenleving. Hoe, dat kiezen ze zelf. Ze creëren een event en voeren dit uit op MDT doe plekken. Na 24 weken hebben ze niet allen zichzelf maar ook de samenleving verrijkt. Aan het einde van hun traject hebben ze nieuwe vrienden gemaakt, mensen leren kennen, hun netwerk vergroot en hun competenties versterkt. Hun inzet wordt beloond met een vergoeding, een getuigschrift en een afsluitende Social Innovator prijs voor degene die de meeste impact heeft gemaakt. Partnerschap Canidream is een stevige jongerenorganisatie met expertise van werving, coaching tot projectleiding in Delft. We hebben jongerencoaches in dienst en hebben toegang tot een pool van professionals en ambassadeurs binnen o.a. de sectoren ICT, sport&cultuur, natuur, zorg&welzijn, fashion, media & communicatie. We werken intensief samen met bestaande partners en vullen ons partnership aan met partners die actief zijn in diverse gemeenten en die gezamenlijk BASI uitrollen in hun gemeente. Onze partners vervullen rollen waar hun expertise ligt. We bundelen onze kennis en expertise tot één krachtig partnerschap. Samen gaan we ervoor om BASI tot een succes te maken!
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004014
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G. Weisz
Verantwoordelijke organisatie:
CANIDREAM