Mobiele menu

Becoming a Social Innovator

MDT-reis

Hoe zet je jezelf neer in de samenleving en kun je iets betekenen met jouw vaardigheden? Dat leren jongeren tijdens hun MDT bij Becoming A Social Innovator (BASI). Iedereen die gemotiveerd is kan meedoen. De MDT omvat 3 trajecten van elk 6 maanden. Elk traject bestaat weer uit 3 fasen. In fase 1 maken de jongeren kennis met elkaar, de coaches, professionals en rolmodellen. Zij bespreken hun interesses, doelen en ontwikkelwensen. In fase 2 volgen ze workshops en doen ze verschillende vaardigheden op. Vervolgens kiezen ze zelf een thema in een sector waar ze ‘impact’ willen maken. Bijvoorbeeld in de ICT, sport & cultuur, natuur, zorg & welzijn, fashion of media & communicatie.

In fase 3 spreken zij ze hun talenten en vaardigheden aan. Samen met ‘maatjes’  in de gekozen sector werken zij hun sociaal-maatschappelijk event uit op een MDT-doeplek. Bij het thema fashion is het bijvoorbeeld de uitdaging om van oude kleding van de Kringloop iets nieuws te maken.

Aan BASI kunnen 600 jongeren in 30 teams meedoen, die elkaar wekelijks ontmoeten en zich in totaal 80 uur inzetten. Elke team krijgt intensieve begeleiding van 2 teamcoaches.
Als beloning voor hun inzet krijgen de deelnemers een vergoeding en een getuigschrift. Degene die de meeste ‘impact’ heeft gemaakt ontvangt de Social Innovatorprijs.

Betekenis

  • Voor jongeren

Door mee te doen aan de MDT-reis BASI maken de deelnemers nieuwe vrienden en leren zij veel mensen kennen. Zo vergroten zijn hun netwerk. BASI geeft hen bovendien de kans om hun competenties te versterken; ze leren samenwerken, plannen, timemanagement, organiseren en zakelijk communiceren. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en wordt hun zelfredzaamheid groter.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door BASI kunnen jongeren via maatschappelijke projecten en activiteiten bijdragen aan een sterke en betrokken samenleving. In BASI werken bovendien partners uit de welzijnssector en het bedrijfsleven met elkaar samen, wat de sociale cohesie versterkt.

Doelgroep

Jongeren van 14  -27 jaar.

Regio

Leiden, Zoeterwoude, Oost-Groningen, Delft, Leidschendam-Voorburg en Schiedam.

Verslagen


Eindverslag

BASI staat voor “Becoming A Social Innovator”, het worden van een maatschappelijke vernieuwer. Maar BASI staat voor veel meer. BASI staat voor het bestrijden van kansenongelijkheid, voor het ontdekken én voor het ontwikkelen van je talenten. BASI staat voor weerbaar en veerkrachtig worden voor tegenslagen en natuurlijk voor plezier en het maken van nieuwe vrienden. Dit geldt niet alleen voor jullie, de jongeren, maar ook voor de uitvoerders. Tijdens BASI leren we allemaal iets over onszelf en over hoe we impact kunnen maken op elkaar, met elkaar. Dat BASI meer is dan alleen leuke activiteiten, verwoordde deze alumnus het beste:  “BASI is mijn tweede huis. We zijn een familie van verschillende backgrounds. Daardoor maken we een gezellige sfeer. We doen nieuwe dingen samen, leuke activiteiten, en helpen elkaar altijd!” 

We hebben gebruik gemaakt van een breed netwerk aan partners die trajecten lokaal uitvoerden en weten wat er speelt in de regio om ervoor te zorgen dat jij gehoord werd en er een BASI-traject op maat gemaakt kon worden. We deden dit in Delft, Den Haag, Groningen, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Rotterdam, Zoetermeer, Zoeterwoude en Zeist. In totaal hebben 639 jongeren het BASI traject succesvol doorlopen. 

We maken onderscheid tussen drie categorieën partners: 
a. BASI-uitvoeringspartners: maatschappelijke organisaties die BASI uitvoeren (werven, begeleiden en het bieden van nazorg aan jongeren) in wijken.
b. Wervingspartners: Verenigingen en scholen, hier wordt BASI uitgevoerd. Daarnaast helpen wij bij onderwijsontwikkeling en -vernieuwing d.m.v. kennisoverdracht van onze coaches op scholen (bijv. Laurentius College & Grotius Pro). 
c. Inspiratie partners: Lokale organisaties en instituten (o.m. stadsmuseum, -theater, - universiteit, - bibliotheek) waar jongeren terecht kunnen voor excursies, stageplekken en impactprojecten. 

Wat voor effect heeft BASI op jou? 
Aan het einde van het traject heb jij je talenten ontwikkeld, je sociaal netwerk vergroot met nieuwe, duurzame vriendschappen, ben je je bewuster van je gedrag en je talenten en heb je ervaren hoe het is om zelf een positief verschil te maken in jouw eigen omgeving. Het voelt goed om van nut te zijn en we geven dat mee aan de jongeren die meedoen met BASI. We maken onderscheid tussen BASI-Sports, BASI-Music, BASI-Martial Arts, BASI-Kunst en BASI- Groen om te zorgen dat iedereen het best passende aanbod krijgt. 

BASI is voor iedereen. Het bestrijden van kansenongelijkheid vinden wij erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat jongeren van verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. De beoogde doelgroep voor BASI is tussen de 12 en 30. 

We maken onderscheid tussen de volgende subgroepen:  
a.Kwetsbare sociaale conomische situaties 
b. Vluchtelingachtergrond/statushouders 
c. Mentaal extra hulpbehoevend 
d. Jongeren met duidelijke doelen 

Een BASI-traject bestaat uit verschillenden fasen waarin je bezig bent met kennismaking, ontdekken, bewustwording, werkskills opdoen en sociale competitie. Het traject duurt 3 tot 6 maanden en vindt plaats in teams van 10 tot 20 personen. Hierbij word je begeleid door ervaren coaches, waar je je mee kunt identificeren. Je volgt workshops en gaat op bezoek bij de inspiratiepartners om je passie te ontdekken. Uiteindelijk wordt je inzet beloond met een certificaat, mooie BASI-merchandise, een vrijwilligersvergoeding en de kans om awards te winnen! Tijdens BASI bleven jullie elkaar opzoeken buiten de bijeenkomsten en bewogen jullie van deelnemer naar ambassadeur en soms zelfs naar aspirant-coach bij nieuwe BASI-groepen. 

De BASI-jongerenraad zet zich voor de verbetering van BASI en we voeren doorlopend campagne door herkenbare verhalen van jongeren te vangen en te vertellen. We zijn actief geweest op scholen, op verenigingen en in de wijken. Jongeren die op school al BASI volgen kunnen ook na school terecht bij BASI-activiteiten in wijkcentra van ons of partners. 

Hoe zag jouw jongerenreis eruit? 
De voorbereiding bestond ui 1-op-1-gesprekken tussen deelnemers en coaches, waarbij behoeftes zijn opgehaald. Hiermee maakten we het definitieve programma en volgde de T=0 meting. Toen begon jouw BASI-Traject. Je volgde workshops over persoonlijk leiderschap, 21e-eeuwse vaardigheden en het gekozen BASI-Thema. Ook maakte je toffe excursies bij inspiratiepartners. Aan het einde van het traject vormden jullie projectteams waarbij je zelf hebt gekozen hoe je een positief verschil wilde maken in je omgeving, d.m.v. een eindproject. De projecten van de verschillende groepen zijn vastgelegd en getoond tijdens een BASI-Gala. Hierbij worden verschillende awards voor de projecten uitgereikt. Bij BASI-Music heb je geleerd hoe eraan toegaat een album opnemen en leerde je samenwerken en feedback geven en een onderscheidt makken tussen artistieke, maatschappelijke en commerciële waarde van kunst. Je heb toegang gekregen tot een muziekstudio en leerde jezelf presenteren. Je hebt je drijfveren ontdekt en doelen gesteld. Je ontmoette internationale topartiesten en managers ter inspiratie. Als impactproject leerde je een talentenevenement organiseren waar je andere jongeren een podium hebt gegeven. Bij BASI-Martial Arts gebruikte we boksen om je communicatiestijl te ontdekken. Wat zijn jouw grenzen, en hoe leer je die van anderen respecteren? Je kreeg een vechtsportkit, bezocht een gala en ontmoette je favoriete atleet. Je organiseerde en dialoogavond over spannende onderwerpen, en liet zien wat jij afgelopen maanden hebt geleerd. Uiteindelijk was er de T=1 meting en evaluatie en was je klaar. Maar via whatsapp-groepen en structurele open-inloop-activiteiten blijf je verbonden aan BASI. Misschien zien we je wel terug in de adviesraad van BASI. 

BASI: Bazen bouwen bazen.

Kenmerken

Projectnummer:
743004014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. G. Weisz
Verantwoordelijke organisatie:
Canidream