Beeldbrengers Gelderland

Projectomschrijving

De MDT-reis

Bij Beeldbrengers maken jongeren wekelijks tv-programma’s over alles wat zij tegenkomen in de samenleving in de regio Gelderland. Dat kan een talkshow zijn, of een kookprogramma met jongeren uit verschillende culturen. Of reportages over muziek, een vlog of een nieuwsuitzending.

Beeldbrengers heeft werkplekken in Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Doetinchem,Culemborg en Tiel. De jongere kiest zelf uit in welke stad hij wil gaan werken. Is de keuze gemaakt, dan gaan ze onder begeleiding van mediaprofessionals samen in een team aan de slag om televisie te maken. Ze kunnen daarbij gaan werken als presentator, cameraman/-vrouw, editor of redacteur. De onderwerpen kiezen ze zelf uit.  

Dan volgt het echte werk. De jongeren gaan op stap om beeldmateriaal te maken. Daarbij bezoeken ze verschillende maatschappelijke organisaties en ontmoeten allerlei inwoners van de regio. Zo doen ze nieuwe ervaringen op én komen op plekken waar ze normaal niet zouden komen. De content wordt uitgezonden op omroep Gelderland, bij lokale omroepen en via social media als Youtube, Instagram en Facebook.

Betekenis

  • Voor jongeren

Deelnemers van dit project krijgen een inwerkperiode waarin professionals van onder andere Omroep Gelderland hen via workshops en trainingen de fijne kneepjes van het mediavak bijbrengen. Door de ontmoetingen met allerlei mensen en organisaties in de regio ontwikkelen ze hun sociale vaardigheden. Omgaan met mensen bijvoorbeeld, je verplaatsen in een ander en leren luisteren. Vaardigheden die ook van pas komen bij het maken van schoolkeuzes en solliciteren naar werk. Na afronding van het project krijgen deelnemers een certificaat met een beschrijving van wat ze tijdens hun MDT geleerd en gedaan hebben.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Tijdens deze MDT-reis maken de deelnemende jongeren mediaproducties bij veel verschillende maatschappelijke organisaties in de regio. Zo informeren zij andere jongeren en laten ze aan oudere kijkers zien wat er leeft en speelt in hun omgeving. Met de mediaproducties brengen ze verbindingen tot stand tussen uiteenlopende doelgroepen. Mensen worden geactiveerd en bewust gemaakt van ontwikkelingen in de samenleving. Dat zet aan tot kritisch denken en versterkt zowel bij de kijkers als de MDT’ers het onderling begrip. Beeldbrengers Gelderland laat met hun uitzendingen ook zien wat deze MDT-reis inhoudt. Daarmee worden ook andere jongeren hiervoor enthousiast gemaakt.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 24 jaar

Regio

Gelderland

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Projectomschrijving: Bij Beeldbrengers Gelderland gaan jongeren mediaproducties maken over alles wat zij tegenkomen in de samenleving. Zo informeren zij andere jongeren en laten ze aan oudere kijkers zien wat er leeft en brengen ze in de mediaproducties verbindingen tot stand tussen uiteenlopende doelgroepen. Jongeren leren vaardigheden op het gebied van samenwerking, mediawijsheid, beroepsoriëntatie, presentatie en techniek. Ze trekken de provincie in en komen op plekken en bij organisaties waar ze normaal niet komen. Er gaan waardevolle ontmoetingen plaatsvinden. Omroep Gelderland, lokale omroepen, jongerenwerkorganisaties en bibliotheken in Gelderland gaan samenwerken binnen het project. Zo ontstaat er een netwerk van plekken waar jongeren als MDT-er kunnen werken. De mediakanalen van de partners worden gebruikt om de mediaproducties te verspreiden, zodat een brede doelgroep de producties ziet. Professionals van Omroep Gelderland verzorgen workshops en begeleiding om de jongeren de kneepjes van het vak bij te brengen. Daarnaast zal er met partners samengewerkt worden om inhoud te geven aan de producties zoals scholen, gemeenten, welzijnsorganisaties en AZC's. Partnerschap en samenwerking: Beeldbrengers Gelderland is goed ingebed in lokale structuren. Professionals van Omroep Gelderland geven workshops aan de deelnemers en verspreiden Beeldbrengers producties via hun mediakanalen. Lokale omroepen zenden producties van Beeldbrengers uit, jongerenwerkorganisaties doen mee in de werving en ondersteuning van deelnemers voor het MDT-traject en Bibliotheek Gelderland Zuid en Bibliotheek Rivierenland bieden werkplekken en deelname aan collectieve projecten voor de MDT-ers. Verder werkt Beeldbrengers samen met alle andere MDT-projecten in Gelderland door ze voor een groot publiek in beeld te brengen. Fonds21 draagt bij aan het voortraject op scholen in Gelderland waar jongeren enthousiast gemaakt worden voor deelname aan Beeldbrengers d.m.v. een lesprogramma (vanwege inzet op scholen niet meegenomen in de begroting) Doelgroep: Beeldbrengers Gelderland richt zich op jongeren van 14 tot 24 jaar in drie COROP regio’s in Gelderland (Zuidwest-Gelderland, Achterhoek en Arnhem-Nijmegen). Media spreken bij uitstek een brede groep jongeren aan. Talenten en interesse hierin gaan dwars door opleidingsniveau, etnische afkomst, enzovoorts. Beeldbrengers zorgt ervoor dat diverse jongeren, die elkaar wellicht normaal niet treffen, elkaars talenten gaan zien en gaan samenwerken. De geproduceerde media richten zich niet op jongeren in het HBO en WO. Zij kunnen echter wel deelnemen (maximaal 20%). Duur en intensiteit AMD-traject: Beeldbrengers Gelderland biedt achtereenvolgens vier MDT-trajecten aan op zes locaties in Gelderland, die allen een looptijd hebben van 6 maanden. De opeenvolgende trajecten hebben een overlap van twee maanden om peer-educatie mogelijk te maken. Van deelnemers aan een MDT-traject wordt een minimale ureninzet verwacht van 104 uur (4 uur per week) waarbij een grotere inzet tot de mogelijkheden behoort.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004032
Looptijd:
2021
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van Wees
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Nimma Media