Mobiele menu

Beeldzorg via de Compaan-tablet met cliënten van de thuiszorg en de dagbesteding.

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: ZonMw.

In 2021 heeft Wittenbergzorg een project uitgevoerd genaamd ‘Beeldzorg via de Compaan-tablet voor cliënten in de thuiszorg en dagbesteding’. De Compaan is gebruikt om fysieke zorg te vervangen door beeldzorg. De doelen van het project waren: het zorgsysteem ontlasten, zorg continuïteit bieden, de mantelzorg op afstand ondersteunen en de sociale positie van cliënten verbeteren.
We kunnen nog niet bewijzen dat de doelstellingen van het project behaald zijn. Er is onvoldoende data beschikbaar om de hypotheses hard te valideren. Wel hebben we inzichten verworven ten aanzien van de doelstellingen en al successen behaald. O.a. meer dagstructuur, daginvulling en sociale contacten bij de cliënten waarbij de Compaan is ingezet, kostenbesparing voor de organisatie, vergroting van het draagvlak onder medewerkers en intensivering van de samenwerking tussen medewerkers en mantelzorgers. We gaan de inzet van de Compaan zeker continueren!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002696
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Philibert
Verantwoordelijke organisatie:
Verzorgingshuis De Wittenberg