Mobiele menu

Beesd voor Elkaar B-Fit

Projectomschrijving

Veel jongeren in de gemeente Geldermalsen groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. VV Beesd maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m. partners, die in direct contact staan met de doelgroep. B-Fit implementeren wij op scholen. Ons aanbod bestaat uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, clinics van sportverenigingen en wekelijkse beweegmomenten. Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid, waardoor we jongeren in hun directe leefomgeving bereiken en hen stimuleren tot een gezonde leefstijl, zodat ook zij gezonder gaan leven.

Verslagen


Eindverslag

Het beweegprogramma B-Fit, de interventie van de Gelderse Sportfederatie, wordt uitgevoerd door twee van onze B-Fit coaches op de basisscholen De Bloeiende Betuwe, Sint Antonius en de Lingelaar in de Gemeente West Betuwe. In de eerste helft van de projectperiode zijn workshops gehouden voor leerkrachten en (groot)ouders, B-Fittesten afgenomen onder leerlingen, pleinactiviteiten georganiseerd, smaaklessen gegeven, beweegtussendoortjes gehouden en veel verschillende introductie- en naschoolse sport- en beweeglessen aangeboden door VV Beesd en andere sport- en beweegaanbieders. Zo is een beweegweek georganiseerd met als doel om leerkrachten, kinderen en hun (groot)ouders in beweging te laten komen. Tijdens de beweegweek konden peuters met ouderen gymen en onder schooltijd werd een grootouder-kleinkind voetbaltoernooi georganiseerd. Komend schooljaar wordt wederom een beweegweek georganiseerd, blijven we de B-Fit-activiteiten uitvoeren en worden tevens hardloopclinics verzorgd ter voorbereiding op het hardloopevenement Run Rondje Rhenoy. Ook zullen de B-Fit coaches zorgdragen voor de implementatie en borging van B-Fit richting de scholen. Leerlingen, (groot)ouders en leerkrachten zijn gemotiveerd en zien B-Fit als zeer welkome invulling van hun behoefte. We verwachten geen problemen bij de voortzetting van B-Fit na de projectperiode.

Samenvatting van de aanvraag

Veel jongeren in de gemeente Geldermalsen groeien op in minima-gezinnen. Hun beweegachterstand/voedingsgedrag is zorgwekkend. Het is hard nodig dat zij en hun (groot)ouders in beweging komen. VV Beesd maakt hier graag werk van. Met het beweegprogramma B-Fit beïnvloeden we het gedrag van jongeren, ouders en leerkrachten door de factoren kennis, eigen effectiviteit en houding aan te pakken i.s.m. partners, die in direct contact staan met de doelgroep. B-Fit implementeren wij op scholen. Ons aanbod bestaat uit een sportieve kick-off, pauze-activiteiten, smaaklessen, voorlichting/educatie aan ouders/jongeren, clinics van sportverenigingen en wekelijkse beweegmomenten. Een krachtig samenwerkingsverband is gecreëerd. Aansluiting is gezocht bij het gemeentelijk armoedebeleid, waardoor we jongeren in hun directe leefomgeving bereiken en hen stimuleren tot een gezonde leefstijl, zodat ook zij gezonder gaan leven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007316
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Kroeze
Verantwoordelijke organisatie:
VV Beesd