Mobiele menu

Begeleidingsbehoeften van jongeren met LVB

De 18de verjaardag kenmerkt voor veel jongeren een belangrijke moment: de overgang van jeugd naar volwassenheid. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB), brengt dit verschillende uitdagingen met zich mee. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB en hun begeleiders niet tevreden zijn met de begeleiding rondom het 18de levensjaar.

Doel

1. inzicht krijgen in de ervaringen en behoeften van jongeren met LVB betreffende de begeleiding rondom hun 18de levensjaar. 2. aanbevelingen doen betreffende de begeleiding van jongeren met LVB rondom hun 18de levensjaar.

Werkwijze

In dit onderzoek worden 'life histories' op papier gezet in samenwerking met de jongeren en worden ervaringen en begeleidingsbehoeften rondom het 18de levensjaar geanalyseerd. Tijdens dit project wordt samengewerkt met een co-onderzoeker met LVB. Dit project is een samenwerking van: Gemeente Helmond, Gemeente Arnhem, Radboud UMC, de Academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ en Siza zorggroep.

Kortdurend praktijkgericht onderzoek bij gemeenten

Dit project is onderdeel van een serie kortdurende onderzoeken voor gemeenten, binnen het programma Gewoon Bijzonder. Hier vindt u een overzicht van alle projecten in deze serie.

Presentatie van de resultaten

In januari 2018 presenteerden de projectleiders de resultaten tijdens een bijeenkomst in Nijmegen. Dit deden zij samen met twee andere projecten; 'WijKringen versterken' en 'Financiële Zelfredzaamheid van jongvolwassenen met LVB'.  Lees hier het verslag van de bijeenkomst: 'Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking aan zet'.

Verslagen


Eindverslag

Met 18 jaar ben je officieel volwassen. Dat brengt meer verantwoordelijkheden en verwachtingen met zich mee. Voor jongvolwassenen met LVB is dit lastig, en zij kunnen zich hierdoor onzeker of overspoeld voelen. Ook kunnen zij te maken krijgen met veranderingen in hun zorg en begeleiding.

Open interviews met jongvolwassenen met LVB en hun ouders en begeleiders geven meer inzicht in hun ervaringen en behoeften aan begeleiding rondom hun 18e jaar. De geïnterviewde jongvolwassenen hebben zelf niet veel van veranderingen in begeleiding gemerkt toen ze 18 jaar werden. Bij degene die een transitie in zorg of ondersteuning doormaakten, was er sprake van goede doorverwijzing en een warme overdracht tussen de betrokken zorgverleners. In alle gevallen waren ouders erg betrokken en vingen zij veel van de veranderingen op.

Jongvolwassenen met LVB merken wel dat ze na hun 18e meer verantwoordelijkheden hebben en dat er meer van hen verwacht wordt. Ze moeten steeds weer met nieuwe dingen omgaan. Dit doen ze ieder op hun eigen manier; waar de een het fijn vindt meer inspraak te hebben, kan dat voor anderen juist een verlammende werking hebben omdat ze niet weten hoe ze dingen aan moeten pakken. Jongvolwassenen met LVB bleken erg toekomstgericht; ze worden meer volwassen en daarmee zelfstandiger. Zo willen jongvolwassenen met LVB graag zelfstandig wonen en een zinvolle daginvulling. Om dit te bereiken hebben zij passende woning en werk nodig, en praktische ondersteuning in hun dagelijks leven door familie of begeleiders.

Het is belangrijk dat deze ondersteuning tijdig ingezet wordt. Jongvolwassenen zouden, samen met hun ouders en begeleiders voor hun 18e moeten bekijken wat er gaat veranderen, wat zij voor hun toekomst willen en wat daar voor nodig is. De begeleiding die ze hierbij krijgen moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de jongvolwassenen, en voldoende rekening houden met hun beperking. Daarnaast is het belangrijk dat er stilgestaan wordt bij zaken die op meerdere leefgebieden spelen. De volgorde waarin problemen aangepakt worden is ook van belang.
Tenslotte hebben jongvolwassenen en hun ouders behoefte aan duidelijkheid over mogelijke ondersteuning om hen helpen op weg naar volwassenheid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
845006011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. J. Naaldenberg
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc