Mobiele menu

Behartiging door Herstel

Projectomschrijving

Mensen die een herstelproces doorlopen, vanwege psychische of lichamelijke aandoeningen, hebben soms te maken met belemmeringen die het proces in de weg staan. Een van de belemmeringen is het hebben van de gedachten van de zinloosheid van het bestaan en/of het hebben van suïcidale gedachten.  

Een andere belemmering is dat zij hun omgeving pijn en verdiet willen besparen.
Voor veel mensen is het in gesprek gaan hierover nog steeds erg moeilijk. De mensen met de gedachten schamen zich, willen er niemand mee tot last zijn en/of lopen tegen onbegrip aan. 

Het praten over de dood en/of de doodswens is van belang voor het doorlopen van het proces. Het kan ruimte geven voor andere gedachten waardoor men op een andere manier naar het eigen proces gaat kijken.

Dit project biedt vanuit ervaringsdeskundigheid lotgenotencontact, trainingen gericht op ervaringsdeskundigen en hulpverleners en signaleringstrainingen om belemmeringen weg te halen en de bespreekbaarheid te bevorderen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Mensen die een herstelproces doorlopen, zowel vanwege psychische als lichamelijke aandoeningen, hebben soms te maken met belemmeringen die het proces in de weg staan. Een van de belemmeringen waardoor het herstelproces stil kan komen te staan of zich niet kan ontwikkelen is het hebben van de gedachten van de zinloosheid van het bestaan en/of het hebben van suïcidale gedachten. Voor veel mensen is het in gesprek gaan hierover nog steeds erg moeilijk. De mensen met de gedachten schamen zich, willen er niemand mee tot last zijn en/of lopen tegen onbegrip aan. Hulpverleners en de omgeving van deze groep mensen vinden het soms ronduit moeilijk om over de dood en de gedachten aan de dood in gesprek te gaan. Zij weten niet hoe zij dit kunnen doen of zijn niet in staat om de signalen op te pikken bij de mensen om hen heen. Het praten over de dood en/of de doodswens is van belang voor het doorlopen van het proces waarin men zich bevindt. Het kan ruimte geven voor andere gedachten waardoor men op een andere manier naar het eigen proces gaat kijken. Het kan het verloop van het proces bevorderen. Ook voor mensen die met een aandoening te maken hebben waarvan geen genezing mogelijk is hebben met deze belemmering te maken. Het is in die gevallen vaak een belemmering omdat zij weten dat het hun omgeving pijn en verdriet doet en zij hen dit willen besparen. En omgekeerd. De omgeving kan het idee hebben dat het praten hierover het voor de persoon in kwestie alleen maar erger maakt, terwijl zij zelf wel de behoefte hebben om hierover te praten. Het is dan ook van belang, voor zowel de personen met gedachten als hun omgeving als de hulpverleners, dat er mogelijkheden komen om over de zinloosheid en/of de gedachten aan de dood in gesprek te gaan. Dit project voorziet in die behoefte door het bieden van lotgenotencontact, trainingen gericht op ervaringsdeskundigen en hulpverleners en signaleringstrainingen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742007001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. de Boed
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Herstelproces