Mobiele menu

Behoud van gezondheid en inzetbaarheid paramedici tijdens de corona-pandemie

Projectomschrijving

Aanleiding

Tijdens de coronapandemie veranderde het werk van paramedici in het ziekenhuis. Er waren nieuwe werkomstandigheden en paramedici moesten lastige beslissingen maken met weinig kennis over het nieuwe virus. In dit project wilden we inzicht krijgen in de werkervaringen van paramedici, zodat we begrijpen wat de gevolgen zijn van het werken tijdens de coronapandemie.

Resultaten

Paramedici werkzaam in het ziekenhuis hebben een intensieve en uitdagende tijd gehad tijdens (de eerste golf van) de coronapandemie. Er was onrust door het onbekende ziektebeeld, onzekerheid over de eigen gezondheid en die van naasten, en het was moeilijk om persoonlijk contact te hebben met patiënten. Paramedici ervaarden morele stress, een negatieve emotie door betrokkenheid bij ongewenste werksituaties zoals patiënten die angstig en eenzaam waren. Positief waren het gevoel van solidariteit en saamhorigheid, de ervaring als één team te werken aan één gezamenlijk doel: het herstel van mensen met corona.

Verslagen


Eindverslag

Aanleiding
Tijdens de corona-pandemie veranderde het werk van paramedici in het ziekenhuis. Er waren nieuwe werkomstandigheden en paramedici moesten lastige beslissingen maken met weinig kennis over het nieuwe virus. In dit project wilden we inzicht krijgen in de werkervaringen van paramedici, zodat we begrijpen wat de gevolgen zijn van het werken tijdens de corona-pandemie.

Resultaten
Paramedici werkzaam in het ziekenhuis hebben een intensieve en uitdagende tijd gehad tijdens (de eerste golf van) de corona-pandemie. Er was onrust door het onbekende ziektebeeld, onzekerheid over de eigen gezondheid en die van naasten, en het was moeilijk om persoonlijk contact te hebben met patiënten. Paramedici ervaarden morele stress, een negatieve emotie door betrokkenheid bij ongewenste werksituaties zoals patiënten die angstig en eenzaam waren. Positief waren het gevoel van solidariteit en saamhorigheid, de ervaring als één team te werken aan één gezamenlijk doel: het herstel van mensen met corona.

Samenvatting van de aanvraag

Ons praktijkgerichte onderzoek heeft als doel paramedici te wapenen tegen de fysieke en emotionele gevolgen van de corona-pandemie. Dit is noodzakelijk, omdat paramedici in het ziekenhuis hard getroffen zijn door de corona-pandemie. Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten hebben in deze pandemie een belangrijke rol bij de triage, diagnostiek en behandeling van patiënten met het corona virus. Deze rol neemt een hoge werkdruk, verschuiving van taken en verantwoordelijkheden, nieuwe werkomstandigheden en blootstelling aan heftige emotionele gebeurtenissen met zich mee. Helaas heeft dit een negatieve invloed op de gezondheid en inzetbaarheid van paramedici door een verhoging van stress, angst, slaapgebrek en vermoeidheid. Onze eerste stap richting een oplossing is een toegepast, kwalitatief onderzoek naar de werkervaringen en werkprocessen van paramedici. We beogen 40 semigestructureerde interviews uit te voeren en de uitkomsten te analyseren door middel van een empirische fenomenologie. De kennis wordt in samenwerking met wetenschappers, communicatie medewerkers en beleidsmedewerkers omgezet tot passende professionele producten voor de paramedici: informatiemateriaal, coaching, beleid en advies. Hiervoor werken medewerkers van universitair medisch centra en alle vier de paramedische beroepsverenigingen intensief samen. Verder wordt het project ondersteund met een klankbordgroep en patiënten vertegenwoordiger. De methode van onderzoek en ontwikkeling van producten kan ingezet worden als raamwerk voor begeleiding van andere (zorg)professionals in andere organisaties. Hiermee beoogt het praktijkgerichte onderzoek de maatschappelijke dynamiek als gevolg van de corona-pandemie beter te begrijpen en positief te beïnvloeden, met in het bijzonder behoud van gezondheid en inzetbaarheid van paramedici.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. N.H.G. Koenders
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc