Mobiele menu

Beinvloedbare Risicofactoren voor Preventie van Dementie - Nederlands Consortium voor Kennisontwikkeling (BIRD-NL)

Dementie is nog altijd een onbehandelbare aandoening waardoor er een grote urgentie is voor preventieve mogelijkheden. Het BIRD-NL consortium wil 

  1. nieuwe kennis ontwikkelen omtrent risico- en beschermende factoren voor dementie; 
  2. identificeren welke factoren in welke subgroepen (bv afkomst, geslacht, leeftijd, socio-economische status, opleiding) het belangrijkst zijn;
  3. onderzoeken wat het effect is van verschillende leefstijlinterventies op het individu en op maatschappelijk niveau; en 
  4. begrijpen hoe deze kennis het beste de samenleving kan bereiken. 

Samenwerkingspartners van BIRD-NL

Dit consortium brengt 17 partners uit 10 instellingen samen, waaronder UMCs, universiteiten, expertisecentra en het RIVM. Gezamenlijk zijn de partners betrokken bij langlopende cohort studies waarin leefstijl-, klinische, biologische en omgevingsdata van 250000 Nederlanders beschikbaar is. 

Verwachte resultaten

Resultaten uit dit consortium zullen concrete aangrijpingspunten bieden voor preventieve mogelijkheden tegen dementie.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
10510032120005
Looptijd: 37%
Looptijd: 37 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. F.J. Wolters MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum